Cyklus přednášek UVČ 2019/2020 - dočasně ZRUŠENO

Uložit do kalendáře 19-09-2019 13:15 18-06-2020 13:15 Czech republic/Europe Cyklus přednášek UVČ 2019/2020 - dočasně ZRUŠENO "Románský svět“   cyklus přednášek Uiverzity volného času Filozofické fakulty Univerzity Pardubice v akademickém roce 2019/2020 TERMÍN Přednáška č. 1  ...
19. 09. - 18. 06. 2020
Cyklus přednášek UVČ 2019/2020

"Románský svět“

 

cyklus přednášek Uiverzity volného času

Filozofické fakulty Univerzity Pardubice

v akademickém roce 2019/2020

TERMÍN

Přednáška č. 1                     14.00 –15.30

Přednáška č. 2                                       15.45 - 17.15

19. 9. 2019

Evropa a latinská vzdělanost

doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.

"Všechno už bylo napsáno." Antická literatura jako zdroj a inspirace evropských spisovatelů.

Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.

17. 10. 2019    

 

Rozdíly v každodennosti římské a barbarské domácnosti ve světle archeologických pramenů

Mgr. et Mgr. Katarína Kapustka, Ph.D.

Čechové u Milána roku 1158

PhDr. František Šebek

21. 11. 2019

 

Západní křesťané a islám v 11. století

doc. Mgr. Vít Machálek, Th.D., Dr.

Cestopis Václava Šaška z Bířkova v kontextu českých poutí do Compostely v pozdním středověku

doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.

19. 12. 2019

Za císaře a jeho zem – Italové, Španělé a Francouzi v habsburské armádě raného novověku

PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.

Benátky – kosmopolitní křižovatka evropských kultur

PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.

16. 1. 2020

 

Itálie a kavalírské cesty české a moravské šlechty v raném novověku

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.

„České nebe v cizině“ aneb ohlasy kultů českých zemských patronů v románském světě

doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.

20. 2. 2020

Monarchie Filipa II.

doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.

Kus Španělska ve středověkých a v raně novověkých Čechách. Otisk duchovního světa hispánského světa ve střední Evropě.

doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.

19. 3. 2020

Jules Verne a la Belle Époque

PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.

Do Turína nejen za čokoládou

doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.

16. 4. 2020

Čechy, země tmy, zimy a válek. Francouzští cestovatelé a návštěvníci v českých zemích od válek o dědictví rakouské do první světové války

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.

Josef Mysliveček a Itálie

Mgr. Hana Shánělová, Ph.D.

14. 5. 2020

Goethe a Itálie

PhDr. Helena Jaklová, Ph.D.

Francouzský detektivní román

Mgr. Petr Stránský, Ph.D.

18. 6. 2020

Cosa Nostra, italská mafie

doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.

„Španělština na dovolenou“ anebo současné Španělsko trochu jinak

Mgr. Věra Culková

Fakulta filozofická
Dita Jančaříková