Univerzita volného času: Vzestup a pád českého cukrovarnictví| Intelektuál, vědec a politika

Uložit do kalendáře 09-05-2019 14:00 09-05-2019 17:15 Czech republic/Europe Univerzita volného času: Vzestup a pád českého cukrovarnictví| Intelektuál, vědec a politika UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU Fakulta filozofická UPa nabízí cyklus přednášek pro veřejnost známý jako Univerzita volného času. Záměrem organizátorů je představit dějiny lidské civilizace v celé jejich šíři a současně prezentovat... Fakulta filozofická - posluchárna EB/E1
09. 05. 2019 Fakulta filozofická - posluchárna EB/E1
Univerzita volného času

UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU

Fakulta filozofická UPa nabízí cyklus přednášek pro veřejnost známý jako Univerzita volného času. Záměrem organizátorů je představit dějiny lidské civilizace v celé jejich šíři a současně prezentovat humanitní vědní obory vyučované na Fakultě filozofické. V průběhu série ročních přednáškových cyklů, tematicky a chronologicky jasně vymezených, budou posluchači seznámeni s vývojem lidské civilizace od starověku až po současnost.

Posluchačem UVČ se může stát každý, kdo odevzdá vyplněnou přihlášku a zaplatí vstupní poplatek, jehož výši stanovuje děkan Fakulty filozofické, zápisné ve výši 400,- Kč. Na kurzy je nyní volných 10 míst. Platbu proveďte:

  • osobně po dohodě s p. Ditou Jančaříkovou (dita.jancarikova@upce.cz; tel. 466 036 226) nebo
  • převodem na účet u Komerční banky, číslo účtu: 37030561/0100, variabilní symbol: 45180001 (text pro příjemce: příjmení + jméno)

Místo konání přednášek: posluchárna EB/E1, Fakulta filozofická

"Svět 20. století - část druhá (1945-2000)"

  • Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D: Vzestup a pád českého cukrovarnictví ve 2. polovině 20. století na příkladu východních Čech| 14:00 - 15:30
  • Mgr.Tomáš Hejduk, Ph.D.: Intelektuál, vědec a politika (Nepolitická politika v českých zemích ve 20. století)| 15:45 - 17:15