Univerzita volného času: Soukromá krize britské společnosti 70. let|Turistický ruch v socialistickém Bulharsku a jeho proměny

Uložit do kalendáře 10-01-2019 14:00 10-01-2019 17:15 Czech republic/Europe Univerzita volného času: Soukromá krize britské společnosti 70. let|Turistický ruch v socialistickém Bulharsku a jeho proměny UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU Fakulta filozofická UPa nabízí cyklus přednášek pro veřejnost známý jako Univerzita volného času. Záměrem organizátorů je představit dějiny lidské civilizace v celé jejich šíři a současně prezentovat... Fakulta filozofická - posluchárna EB/E1
10. 01. 2019 Fakulta filozofická - posluchárna EB/E1
Univerzita volného času

UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU

Fakulta filozofická UPa nabízí cyklus přednášek pro veřejnost známý jako Univerzita volného času. Záměrem organizátorů je představit dějiny lidské civilizace v celé jejich šíři a současně prezentovat humanitní vědní obory vyučované na Fakultě filozofické. V průběhu série ročních přednáškových cyklů, tematicky a chronologicky jasně vymezených, budou posluchači seznámeni s vývojem lidské civilizace od starověku až po současnost.

Posluchačem UVČ se může stát každý, kdo odevzdá vyplněnou přihlášku a zaplatí vstupní poplatek, jehož výši stanovuje děkan Fakulty filozofické, zápisné ve výši 400,- Kč. Na kurzy je nyní volných 10 míst. Platbu proveďte:

  • osobně po dohodě s p. Ditou Jančaříkovou (dita.jancarikova@upce.cz; tel. 466 036 226) nebo
  • převodem na účet u Komerční banky, číslo účtu: 37030561/0100, variabilní symbol: 45180001 (text pro příjemce: příjmení + jméno)

Místo konání přednášek: posluchárna EB/E1, Fakulta filozofická

"Svět 20. století - část druhá (1945-2000)"

  • Mgr. Olga Roebuck, Ph.D., M. Litt.: Ošklivé roky – soukromá krize britské společnosti 70. let |14:00 - 15:30
  • PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.:  Balkanturist…! Turistický ruch v socialistickém Bulharsku a jeho proměny.| 15:45 - 17:15