Univerzita volného času: Rozpad federativní Jugoslávie v 90. letech| Vývoj Střední Asie po rozpadu SSSR

Uložit do kalendáře 13-06-2019 14:00 13-06-2019 17:15 Czech republic/Europe Univerzita volného času: Rozpad federativní Jugoslávie v 90. letech| Vývoj Střední Asie po rozpadu SSSR UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU Fakulta filozofická UPa nabízí cyklus přednášek pro veřejnost známý jako Univerzita volného času. Záměrem organizátorů je představit dějiny lidské civilizace v celé jejich šíři a současně prezentovat... Vývoj Střední Asie po rozpadu SSSR: transformace regionu.
13. 06. 2019 Vývoj Střední Asie po rozpadu SSSR: transformace regionu.
Univerzita volného času
Věda pro veřejnost

UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU

Fakulta filozofická UPa nabízí cyklus přednášek pro veřejnost známý jako Univerzita volného času. Záměrem organizátorů je představit dějiny lidské civilizace v celé jejich šíři a současně prezentovat humanitní vědní obory vyučované na Fakultě filozofické. V průběhu série ročních přednáškových cyklů, tematicky a chronologicky jasně vymezených, budou posluchači seznámeni s vývojem lidské civilizace od starověku až po současnost.

Posluchačem UVČ se může stát každý, kdo odevzdá vyplněnou přihlášku a zaplatí vstupní poplatek, jehož výši stanovuje děkan Fakulty filozofické, zápisné ve výši 400,- Kč. Na kurzy je nyní volných 10 míst. Platbu proveďte:

  • osobně po dohodě s p. Ditou Jančaříkovou (dita.jancarikova@upce.cz; tel. 466 036 226) nebo
  • převodem na účet u Komerční banky, číslo účtu: 37030561/0100, variabilní symbol: 45180001 (text pro příjemce: příjmení + jméno)

Místo konání přednášek: posluchárna EB/E1, Fakulta filozofická

"Svět 20. století - část druhá (1945-2000)"

  • PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.: Rozpad federativní Jugoslávie v 90. letech a nová národní hnutí| 14:00 - 15:300
  • Mgr.Tomáš Retka: Vývoj Střední Asie po rozpadu SSSR: transformace regionu| 15:45 - 17:15