Tajná, hříšná, zvrácená: Zakázaná sexualita a její historické proměny

Uložit do kalendáře 08-12-2022 9:30 08-12-2022 16:45 Czech republic/Europe Tajná, hříšná, zvrácená: Zakázaná sexualita a její historické proměny XI. adventní kulatý stůl pořádaný Ústavem historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice proběhl dne 8. prosince 2022. Téma „Zakázané sexuality“ bylo díky 13 řečníkům a řečnicím z různých institucí (a díky živě diskutujícím... EA 13022
08. 12. 2022 EA 13022
UHV
Tajná, hříšná, zvrácená: Zakázaná sexualita a její historické proměny

XI. adventní kulatý stůl pořádaný Ústavem historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice proběhl dne 8. prosince 2022. Téma „Zakázané sexuality“ bylo díky 13 řečníkům a řečnicím z různých institucí (a díky živě diskutujícím moderujícím a publiku) nahlíženo z mnoha úhlů. Své zastoupení zde nelezla témata zkoumající trestní právo a násilí (S. Musilová, O. Konrád), manželské právo a formy konkubinátu (Z. Pavelková Čevelová, L. Křížová), regulaci prostituce či legitimizaci nemanželských potomků (M. Čapský, P. Vorel). Akcent na zkoumání sexuality v čarodějnických procesech položil J. Čechura, zatímco V. Lacinová Najmanová představila mnohovýznamovost šíření antikoncepce v české společnosti. Kateřina Ptáčková pronesla příspěvek reflektující bádání o zakázané sexualitě v zahraničí, především v Polsku. Zejména mladí badatelé a badatelky pak představili své výzkumy  v oblasti společenského vnímání homosexuality (D. Vídeňská, M. Mako). Detailní pohled na trestání homosexuality a zoofilie prezentoval Jan Krčál, sondu do problematky pedofilie v komunistické éře přinesla Andrea Bělehradová.

Jednotlivé příspěvky mapovaly, nakolik se proměňovaly definice toho, co je v sexualitě „zakázáno“, jaké normativy zakázané sexuality zůstávaly v minulosti funkční a jaké ne, jakým způsobem společnost kontrolovala a případně trestala přestupky proti nastaveným pravidlům v oblasti sexuality. Byly představeny rovněž různé prameny, z nichž můžeme různým způsobem čerpat naše poznání o nastavování pravidel sexualitě, ale i o recepci těchto pravidel a zákazů ze strany jedince. Jakožto organizátorky jsme byly potěšeny živou diskusí, která se rozproudila mezi jednotlivými sekcemi, i četným zastoupením hostů z řad studujících a akademiků (M. Lenderová, P. Marek, J. Kubeš a dalších). 

 

Tajná, hříšná, zvrácená: Zakázaná sexualita a její historické proměny
1
2
3
Tajná, hříšná, zvrácená: Zakázaná sexualita a její historické proměny
Tajná, hříšná, zvrácená: Zakázaná sexualita a její historické proměny
Tajná, hříšná, zvrácená: Zakázaná sexualita a její historické proměny
Tajná, hříšná, zvrácená: Zakázaná sexualita a její historické proměny
Tajná, hříšná, zvrácená: Zakázaná sexualita a její historické proměny
Tajná, hříšná, zvrácená: Zakázaná sexualita a její historické proměny
Tajná, hříšná, zvrácená: Zakázaná sexualita a její historické proměny
Tajná, hříšná, zvrácená: Zakázaná sexualita a její historické proměny
Tajná, hříšná, zvrácená: Zakázaná sexualita a její historické proměny
ÚHV
Mgr. et Mgr. Veronika Lacinová Najmanová