Studentská soutěž | Student Competition

Uložit do kalendáře 01-06-2021 14:00 15-09-2021 0:00 Czech republic/Europe Studentská soutěž | Student Competition Fakulta filozofická vyhlašuje studentskou soutěž k 20. výročí svého založení.  Přihlásit lze psané, vizuální nebo audiovizuální dílo na téma „My, studenti Fakulty filozofické“.  Rozsah/formát:...
01. 06. - 15. 09. 2021
Studentská soutěž | Student Competition

Fakulta filozofická vyhlašuje studentskou soutěž k 20. výročí svého založení. 

Přihlásit lze psané, vizuální nebo audiovizuální dílo na téma „My, studenti Fakulty filozofické“. 

Rozsah/formát: 

  • psané dílo: max. 3.000 slov,
  • fotografie: jpg v plném rozlišení, 
  • výtvarné dílo: scan v pdf / digitální tvorba
  • audiovizuální dílo: 20minutový záznam.  

Jazyk: čeština a všechny slovanské jazyky; angličtina, případně jiné světové jazyky. 

Soutěžní práce mohou zasílat pouze tvůrci, kteří jsou k 30. 6. 2021 studenty FF UPCE; lze podávat samostatně či v týmu. 

Odesílejte do 15. září 2021 na adresu soutezff20@upce.cz  
Do předmětu e-mailu uveďte „soutěž FF 20 příjmení jméno“. 

Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne v rámci dne oslav 20 let FF UPCE (říjen 2021, při slavnostní akci u Lavičky Václava Havla v areálu VAP). 

1. cena: 5000 Kč 
2. cena: 3000 Kč 
3. cena: 2000 Kč 


We, the students of the Faculty of Arts and Philosophy 

The Faculty of Arts and Philosophy is announcing a student competition in celebration of its 20th anniversary.  

You can submit a written, visual or audiovisual entry on the topic "We, the students of the Faculty of Arts and Philosophy". 

Range/format: 

  • written entry: max. 3000 words, 
  • ​photo: full resolution jpg, 
  • artwork: scan in pdf / digital art
  • audiovisual entry: 20-minute recording. 

Language: Czech and all Slavic languages, English, or other world languages. 

Competition entries can be submitted only by creators who are students of FF UPCE as of 30 June 2021; both individual and team submissions are accepted. 

Submit your entry by 15 September 2021 to: soutezff20@upce.cz   
State "competition FF 20 surname name" (with your surname and name) as subject of the e-mail, 

The announcement of the results and the award ceremony will take place as part of the 20th anniversary celebrations of FF UPCE (October 2021 at an event at the Václav Havel Bench in the VAP area).  

1st prize: 5000 CZK  
2nd prize: 3000 CZK  
3rd prize: 2000 CZK 

Studentská soutěž | Student Competition
Studentská soutěž | Student Competition
Studentská soutěž | Student Competition
Vstup zdarma
Fakulta filozofická
Ing. Jan Pražák