Studentská konference Think!+

Uložit do kalendáře 23-06-2022 9:00 23-06-2022 9:00 Czech republic/Europe Studentská konference Think!+ Sedmý ročník konference studentů humanitních oborů Think!+ se koná 23. června 2022, nám. Čs. legií 565, Pardubice, místnost 03004. Každoroční konference si klade za cíl umožnit studentům bakalářského, magisterského a nově i... nám. Čs. legií 565, Pardubice, místnost 03004
23. 06. 2022 nám. Čs. legií 565, Pardubice, místnost 03004
Studentská konference Think!+

Sedmý ročník konference studentů humanitních oborů Think!+ se koná 23. června 2022, nám. Čs. legií 565, Pardubice, místnost 03004.


Každoroční konference si klade za cíl umožnit studentům bakalářského, magisterského a nově i doktorského stupně humanitních oborů prezentovat rozmanitá témata, a tím zprostředkovat interdisciplinární dialog a hlavně otevřít jejím účastníkům nové perspektivy. Setkaní účastníkům poskytne nejenom vzájemnou inspiraci, ale také příležitost k reflexi své dosavadní práce.


Bližší informace o konferenci včetně programu předešlých ročníků a fotogalerie naleznete na facebookovém profilu Studentská konference THINK​.

Program letošního ročníku konference je již zveřejněn. Všichni jste srdečně zváni!

Studentská konference Think!+
Studentská konference Think!+
Studentská konference Think!+
Vstup zdarma
Fakulta filozofická
Dominika Špičáková, Radek Haňka
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Pardubice, včetně jeho případného zveřejnění. Záznam nebude předáván třetí straně ani použit k marketingovým účelům. Osoba pořizující záznam za Univerzitu Pardubice bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit svůj případný nesouhlas. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.upce.cz/privacy-policy.