UPCE hraje #proMoravu

Uložit do kalendáře 30-06-2021 19:00 30-06-2021 21:00 Czech republic/Europe UPCE hraje #proMoravu Pomoct lidem z moravských oblastí, kterým tornádo v minulém týdnu zničilo domovy a změnilo jejich životy, se rozhodla i Univerzita Pardubice. Na středu 30. června chystá benefiční koncert „UPCE hraje #proMoravu“, na kterém vystoupí... Aula Arnošta z Pardubic, Studentská 519
30. 06. 2021 Aula Arnošta z Pardubic, Studentská 519
UPCE hraje #proMoravu

Pomoct lidem z moravských oblastí, kterým tornádo v minulém týdnu zničilo domovy a změnilo jejich životy, se rozhodla i Univerzita Pardubice. Na středu 30. června chystá benefiční koncert „UPCE hraje #proMoravu“, na kterém vystoupí Východočeský akademický orchestr. Výtěžek z akce půjde do postižené oblasti v Podluží na Hodonínsku. 


For English please scroll down


 • 30.6.2021 od 19 hodin v Aule Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice
 • Vystoupí Východočeský akademický orchestr, který zahraje známé skladby klasické hudby
 • S ohledem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví je omezena kapacita přítomných osob. Proto si prosím rezervujte své místo ve formuláři níže. 
 • Příspěvek v  doporučené minimální  hodnotě 200 korun je možné vložit pouze na místě, v aule Univerzity Pardubice a to od 14.30 až do začátku koncertu. 
 • Ti, kteří se nemohou koncertu účastnit, a přesto by rádi přispěli finanční částkou, mohou peníze posílat přímo na transparentní účet zřízený Městem Pardubice u Komerční banky 123-3116330267/0100, IBAN: CZ24 0100 0001 2331 1633 0267.

Děkujeme, že pomáháte společně s námi. 

Registrační formulář

 

Vstup bude povolen pouze s ochranou dýchacích cest a všichni přítomní u vstupu prokáží splnění jedné z následujících podmínek:

 • doložení negativního RT-PCR testu starého nejvýše 7 dní, 
 • doložení negativního POC (tzv. antigenní) testu starého nejvýše 72 hodin (lze prokázat potvrzením zaměstnavatele o provedení samotestu či čestným prohlášením),
 • doložení, prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce
 • aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní, v případě aplikace jednodávkové vakcíny musí od této uběhnout nejméně 14 dní.

In order to help people from Moravia whose life were changed and homes were destroyed by the tornado, the University of Pardubice is holding a benefit concert UPCE plays #forMoravia this Wednesday, 30 June 2021. The East-Bohemian academic orchestra (Východočeský akademický orchestr) will play well-known classical music. All proceeds will go to the area of Podluží near the town of Hodonín.

 • 30 June 2021, in the main auditorium of the University of Pardubice
 • The East-Bohemian academic orchestra (Východočeský akademický orchestr) will play well-known classical music.
 • In compliance with the currently valid Extraordinary Measure of the Ministry of Health the capacity of the event is limited. Please use this form to registr your seat.
 • If you cannot attend the concert but still would like to make a donation, please send the money to the collection account of the town of Pardubice:
  account number: 123-3116330267/0100, IBAN: CZ24 0100 0001 2331 1633 0267

Thank you, for helping together with us

Registration form

Entrace to the event is allowed only with a protective respiratory equipment and fullfilling one of the following conditions:

 • a negative result of RT-PCR SARS-CoV-2 virus no older than 7 days, or
 • a negative result of POC test for the presence of the antigen of the SARS-CoV-2 virus with no older than 72 hours, or
 • confirmation of undergoing laboratory-confirmed COVID-19 disease not older than 180 days, or
 • confirmation of vaccination at least first dose of vaccination older than 22 days in case of a two-dose vaccination scheduler or confirmation of vaccination older than 14 days in case of a one dose vaccination schedule
UPCE hraje #proMoravu
Oddělení propagace a vnějších vztahů
Mgr. Lenka Čermáková
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Pardubice, včetně jeho případného zveřejnění. Záznam nebude předáván třetí straně ani použit k marketingovým účelům. Osoba pořizující záznam za Univerzitu Pardubice bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit svůj případný nesouhlas. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.upce.cz/privacy-policy.