Pozvánka na 73. zasedání AS FF UPa

Uložit do kalendáře 18-06-2019 8:00 25-06-2019 8:00 Czech republic/Europe Pozvánka na 73. zasedání AS FF UPa POZVÁNKA na 73. zasedání AS FF UPa   které se koná v pondělí 24. června 2019 od 13:00 hodin v učebně EA 13038   Program: Zahájení a jmenování skrutátora Schválení...
18. 06. - 25. 06. 2019

POZVÁNKA

na

73. zasedání AS FF UPa

 

které se koná v pondělí 24. června 2019 od 13:00 hodin

v učebně EA 13038

 

Program:

 1. Zahájení a jmenování skrutátora
 2. Schválení programu jednání
 3. Schválení Výroční zprávy o hospodaření fakulty FF za rok 2018 (předkládá prof. Rýdl)
 4. Schválení:

  1. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech Fakulty filozofické Univerzity Pardubice pro AR 2020/2021 (předkládá dr. Ježková)
  2. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice pro akademický rok 2020/2021 (předkládá doc. Prázný)
  3. Pravidla pro přijímací řízení ke studiu v doktorských studijních programech v anglickém jazyce na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice pro akademický rok 2020/2021 (předkládá doc. Prázný)
 5. Různé

 

 

 

 

 

                                                                      Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.

                                                                               předsedkyně AS FF

 

Fakulta filozofická
B. Krpatová