Od pergamenu k poštovní známce: Univerzita Pardubice na Městských slavnostech

Uložit do kalendáře 17-06-2021 15:45 18-06-2021 14:00 Czech republic/Europe Od pergamenu k poštovní známce: Univerzita Pardubice na Městských slavnostech Jak se vlastně dříve komunikovalo? Jak se psaly dopisy? Dnes na jedno kliknutí odešleme e-mail nebo SMS v mobilu.  Příjemce má zprávu od nás téměř okamžitě. S posíláním zpráv nám pomáhají i sociální sítě. Ale tak jednoduché a... Pardubice
17. 06. - 18. 06. 2021 Pardubice
Od pergamenu k poštovní známce: Univerzita Pardubice na Městských slavnostech

Jak se vlastně dříve komunikovalo? Jak se psaly dopisy? Dnes na jedno kliknutí odešleme e-mail nebo SMS v mobilu.  Příjemce má zprávu od nás téměř okamžitě. S posíláním zpráv nám pomáhají i sociální sítě. Ale tak jednoduché a rychlé to vždy nebylo.

Přijďte se podívat, jak vše začalo a jak se posílání zpráv vyvíjelo. Zveme vás k našemu stanovišti v rámci Městských slavností Pardubice, letos s podtitulem New Renesance. ​Osvěžíte si, jak má správně vypadat dopis a vyzkoušíte si psaní historickým psacím náčiním. 

Najdete nás na osmém zastavení, v centru města na Třídě Míru. Těšíme se na vás ve čtvrtek a pátek 17. a 18. června od 15.00 do 20.00 hod.  

A o čem, že se na našem zastavení dozvíte? 

Ve středověku uměl číst a psát jen málokdo. Přepsání nové knihy z původního textu, bylo nákladné a zdlouhavé. Psaní se věnovali hlavně mniši v klášterech. Sami si vyráběli inkoust, psali na pergamen. Od 14. století se začíná objevovat papír. Vše se zrychlilo vynálezem knihtisku v 15. století.  Král a další významní lidé komunikovali pomocí listů, které pečetili na znamení pravosti svého vyjádření. Méně urození lidé využívali pro svá psaní nebo důležitá sdělení cestovatelů (např. poutníků či kupců). Ve středověku se informace přenášely i ústně.

První poštovní trasy vznikly na konci 15. století v západní Evropě.  Rychlost dopravy ovlivňovalo počasí, roční období, kvalita cest a někdy také lupiči. V době válek se poštovní spojení přerušilo.

Na počátku 18. století vedly poštovní trasy z Prahy do šesti směrů – do Vídně, Lince, Norimberku, Řezna, Drážďan a Vratislavi.

K urychlení komunikace mezi lidmi na větší vzdálenost přispělo zavedení povinné školní docházky, železniční dopravy, telegrafu a telefonu.

Umění napsat dopis bylo mezi šlechtou společenskou nutností, proto se učili psát dopisy již od raného dětství. Korespondence byla malou literární formou, která měla svá pravidla.

foto: Radek Plžík | Univerzita Pardubice
foto: Radek Plžík | Univerzita Pardubice
Od pergamenu k poštovní známce: Univerzita Pardubice na Městkých slavnostech
Od pergamenu k poštovní známce: Univerzita Pardubice na Městských slavnostech
Od pergamenu k poštovní známce: Univerzita Pardubice na Městských slavnostech
Vstup zdarma
Oddělení propagace a vnějších vztahů
Ing. arch. Iva Svobodová