Novinky

The workshop is about Business, Governance, and Sustainability. January, 21 2021 Workshop Topics Interactive Development Visual Deformation Futuristic Patterns Asymmetric Patterns Isometry and Gradient Creative Serif On The Font Keynote Speakers Ing. Michaela Kotkova Striteska, Ph.D. Dr. Thamina Anwar Dr. Istianingsih Sastrodiharjo
Současná situace nahrává tomu, že většina z nás znovu objevuje cestu do tajů vlastní kuchyně. Kličkovat mezi obsahem a složením potravin chce velkou dávku umu, ale i času. Na čem nás zaručeně výrobci dokáží nachytat? Na palčivé otázky odpovídala u listopadové večerní online kávy Ing. Dana Hrubošová, Ph.D. Mezi lidmi koluje spousta „zaručených“ pravd o potravinách a potravinových doplňcích, ale jsou tyto informace skutečně pravdivé? Každého z nás napadne nějaké téma, které...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Projekt Univerzity Pardubice s názvem Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka byl podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání částkou 104 miliony korun. V čem je podpořený projekt důležitý a jak se podařilo poskládat potřebný vědecký tým, prozradila Kamila Pacovská, zástupkyně vedoucího výzkumu. Etika je nauka o odpovědném jednání v rámci lidské společnosti. Co je vlastně cílem Vašeho projektu? Začnu spíše motivací, než cílem: zatímco ve světě se etika těší...
Ticho při procházení osiřelých chodeb Univerzity Pardubice ukončí až otevření dveří na pracoviště analytické chemie. Čilý ruch v několika pracovnách prozrazuje, že tady výzkum pokračuje. Přestože se nejedná o nemocnici, nýbrž chemické pracoviště, dokážou pardubičtí vědci včas detekovat rakovinu slinivky rozborem jedné kapky krve. „Vidíte ty červené body?“ ukazuje Michal Holčapek graf na monitoru. „Když mají jiné hodnoty než ty modré, ukazují na rakovinu slinivky,“ popisuje...
VEŘEJNÁ SPRÁVA 2020: Tři dekády výzev, reforem a nejistých výsledků Mezinárodní vědecká konference 19. listopad 2020 Hlavním cílem vědecké konference je vytvořit prostor pro prezentaci aktuálních výsledků vědecké práce v oblasti soudobé veřejné správy, veřejné ekonomiky, sociální a regionální politiky. Konference je také prostorem pro vytváření kooperačních vazeb mezi akademickými pracovníky a fundovanými odborníky z praxe a jejich pracovišti, směřující k...
Videa z Bejrútu zapůsobí na každého. Ale s určitými odbornými znalostmi na nich uvidíte mnohem více, než rozpozná oko laika. Přesvědčte se sami v článku, který publikoval náš doktorand Jindřich Kučera z Ústavu energetických materiálů Fakulty chemicko-technologické. Na serveru idnes.cz
Některým je i pět set let. Jsou staré a zničené. Přesto krásné. Na Fakultě restaurování znovu ožívají. Knihy. Vedoucí ateliéru restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů Ivan Kopáčik bere jednu z nich do ruky a detailně popisuje, jak studenti a studentky zachraňují historické skvosty, jejichž příběhy jsou velmi zajímavé. Postupně mě seznamuje s první knihou. Zrestaurovaný pozdně gotický exemplář z přelomu 15. a 16. století drží v bílých rukavicích a pokládá jej na...
Minulý týden proběhlo na děkanátu naší fakulty rozloučení s postdoktorandem Jiangang Pang, PhD., kterého se účastnil vedoucí Ústavu systémového inženýrství a informatiky doc. Ing. Petr Hájek, Ph.D. a prof. Ing. Jan Čapek, CSc., který byl také mentorem stáže.  Pan Pang přijel na FES v rámci projektu International Mobility of Researchers at the University of Pardubice z Southwest University of Science and Technology v Číně jako postgraduální doktorand se zaměřením na digitální ekonomiku...