Novinky

Sledujte přednášku profesorky Zuzany Bílkové z Fakulty chemicko-technologické, která hovoří na aktuální téma. Přinese 21. století očekávaný průlom v diagnostice Alzheimerovy choroby? V posledních 20 letech zaznamenaly biomedicínské vědy mnoho významných objevů, avšak diagnostiku Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních onemocnění to ovlivnilo jen částečně. Paní profesorka se zaměřila například na otázku, zda existují nějaké nové nadějné metody nebo techniky, které by umožnily...
Daně tvoří nedílnou součást našeho života. Každoročně, ale zvláště koncem března, kdy odevzdáváme daňové přiznání. „Daňový stát“ ale není až výdobytkem naší doby. Podívejme se do roku 1615. Daní se příjmy, nemovitý majetek, kapitálové výnosy a řada dalších položek. Vedle toho odevzdáváme státu dennodenně alespoň pár korun z jakéhokoliv nákupu či jiné platby za služby a zboží. Současné zdanění všech možných majetkových aktiv a příjmů by bylo v minulých...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Vzhledem k přetrvávající pandemické situaci jsme svědky nebývalého multi-disciplinárního zájmu o problematiku veřejných politik zaměřených na zmírňování či eliminaci následků spojených s šířením nebezpečného viru. Prakticky všechny celosvětově významné mezinárodní vědecké časopisy už přistoupily ke zveřejnění nebo alespoň k přípravám speciálních čísel zaměřených na toto téma. Pozadu nezůstaly ani mezinárodní vědecké časopisy regionálního významu, jakým je i SciPap Fakulty ekonomicko-...
Historik Miroslav Šedivý z Fakulty filozofické, Jan Vojtěchovský z Fakulty restaurování a další tři vědci z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice získali podporu Grantové agentury České republiky na řešení projektu. Kromě prof. Šedivého budou na svých projektech pracovat prof. Michal Holčapek, který řeší „Spojení vícerozměrné chromatografie a hmotnostní spektrometrie v kvantitativních přístupech pro detailní charakterizaci lipidomu lidské plazmy“, prof. Aleš Růžička...
Celkem osm osobností Univerzity Pardubice se loni dostalo mezi nejcitovanější vědce světa. Seznam 2 procent nejcitovanějších vědců ze všech oborů obsahuje 160 tisíc jmen a na konci roku ho zveřejnili analytici Stanfordovy univerzity. V seznamu je také jméno rektora Univerzity Pardubice prof. Jiřího Málka. Dalšími nejcitovanější vědci univerzity jsou prof. Filip Bureš, prof. Petr Hájek, prof. Michal Holčapek, prof. Pavel Jandera, Dr. Jan Macák, Ing. Roman Svoboda a prof. Svatopluk...
Léto 2021 už by mohlo být podle imunoložky Zuzany Bílkové z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice klidné. Ale jen za podmínky, že očkování proběhne v relativně krátkém čase, všichni budou vědět, co mají dělat, a vakcíny nebudou čekat dlouhé dny v lednici na aplikaci. „Máme jedinečnou možnost dostat situaci pod kontrolu, je ale velmi důležité, aby neselhala organizace a očkování se maximálně zrychlilo,“ míní Bílková a dodává, že každý další očkovaný člověk snižuje nebezpečí...
Dne 21. ledna 2021 proběhnou na naší fakultě dvě habilitační přednášky před Vědeckou radou Fakulty ekonomicko-správní. Od 10.00 h svou přednášku přednese Ing. Robert Baťa, Ph.D. z Ústavu správních a sociálních věd FES na téma Metody informační podpory pro potřeby veřejného sektoru při utváření a realizaci veřejných politik. Od 13.00 h se představí doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy Univerzity s přednáškou na téma Regionální specifikace lokalizace,...
Pracovníci Centra pro vědu a výzkum naší fakulty doc. Klimovský a Dr. Prokop zahájili počátkem letošního roku spolupráci s Univerzitou aplikovaných věd ve Vídni. Společně s rakouskými kolegy získali mezinárodní výzkumný projekt financovaný ministerstvy školství obou států. Projekt se zaměřuje na využití poznatkového managementu ze strany veřejných autorit při řešení pandemie COVID-19, a to na různých úrovních vlády a správy v oblastech rychlé digitalizace a změn vnitřních procesů za...