Novinky

Dne 11. a 12. září 2018 proběhnou na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice zápisy do vyšších ročníků. Rozpis časů zápisu pro jednolivé obory byl zaslán na studentské emaily 27. 6. 2018.