Novinky

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia 2012/13 Přijímací testy 6.září 2012 budou absolvovat pouze uchazeči na studijní obor DMML  v prezenční a kombinované formě studia  (jedná se o uchazeče, kteří neukončili bakalářské studium na DFJP v oboru DMML nebo MMLS  a k určenému termínu 15.8.2012 odevzdali požadované úředně ověřené kopie - diplom a dodatek k diplomu). Přijímací testy se budou konat  6.9.2012 od 8,30 hod. v budově DFJP - učebna DB B4. Pozvánky budou rozeslány....
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Zápisy do 1. ročníku bakalářského studia pro studenty přijaté ve druhém kole přijímacího řízení a pro studenty přijaté po odvolání, proběhnou ve středu 5. 9. 2012 na učebně DBB1 (učebna se nachází v budově Dopravní fakulty Jana Pernera) v těchto časech: od 8.00 studenti přijatí po odvolání od 10.00 studenti přijatí ve 2. kole přijímacího řízení.
Út 9 - 12 hod. a po telefonické domluvě možný i jiný termín (46 603 6213, 6239, 6637, 6764). Od 23. 7. do 3. 8. 2012 dovolená - zavřeno.
Fakulta filozofická vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2012/2013     Bakalářské obory: Filozofie Religionistika Kulturní dějiny Spisová a archivní služba Historicko-literární studia Německý jazyk pro hospodářskou praxi Historie + Ochrana hmotných památek (dvouoborové) Historie + Slavistická studia zemí Evropské unie (dvouoborové)   Termín pro podání přihlášek: 6. 8. 2012 Termín konání přijímacích zkoušek: 15. - 16. 8. 2012   Magisterské...
Do druhého kola přijímacího řízení, které se koná ve dnech 28. - 31. 8. 2012 POSTUPUJÍ TITO UCHAZEČI: pro obor 8206R103 - Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech: 98098 98579 98756 98096 98059 36439 96949 pro obor 8206R048 - Restaurování  a konzervace kamene a souvisejících materiálů: v tomto oboru žádný z uchazečů nevyhověl V Litomyšli dne 20.08.2012
Vážená studentko/studente,   s cílem zpřístupnit Vám povinné kurzy anglického jazyka na kompetenční úrovni odpovídající Vašim potřebám a cílům Vašich studijních oborů zavedlo Jazykové centrum Univerzity Pardubice (JC UPa)  povinný systém on-line rozřazovacích testů z AJ (e-placement test).   Na základě aktivace Vašeho uživatelského účtu (tzv. NetID) a vygenerování hesla v informačním systému UPa  je Vám umožněno přihlášení do portálu studijní agendy na adrese https://portal.upce.cz. E-...