Novinky

Ve středu 17. říjnaod 10 hodin proběhne v Kongresovém sále zámku Litomyšl slavnostní imatrikulace nových studentů Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, která sídlí v Litomyšli. Studium bakalářského studijního programu Výtvarná umění zahajuje 15 studentů ve čtyřech oborech: Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů (2), Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita (5), Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů (4), Restaurování a...
Zasedání AS DFJP 16. 10. 2012
Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice Pozvánka na 6. zasedání Akademického senátu DFJP, které se koná ve středu 17. 10. 2012 od 13:00 hodin v zasedací místnosti DFJP. Program: 1. Zahájení, jmenování skrutátorů. 2. Schválení programu zasedání. 3. Projednání materiálu "IV. změna Statutu Dopravní fakulty Jana Pernera" - předkládá děkan fakulty     prof. Ing. Bohumil Culek, CSc. (proděkan doc. Ing. Jaromír Zelenka, CSc.). 4. Informace o změnách ve...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Od úterý do čtvrtka 9. - 11. října se koná v Bratislavě mezinárodní veletrh Akadémia, největší slovenský veletrh pomaturitního vzdělávání v zemi. Své zástupce má na veletrhu i Univerzita Pardubice, tradičně se na něm představuje její Fakulta chemicko-technologická. Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice s šedesátiletou tradicí výuky chemie na veletrhu nabídne návštěvníkům informace o možnostech studia a nabízených moderních oborech. Fakulta se slovenského veletrhu účastní již od...
Vážení uživatelé, ve středu 26. 9. a čtvrtek 27. 9. 2012 bude z důvodu konání slavnostní konference k 10. výročí založení Asociace knihoven vysokých škol ČR omezena otevírací doba Univerzitní knihovny. Po oba dny bude knihovna otevřena od 8 do 16:00 hod. Děkujeme za pochopení   Mgr. Iva Prochásková vedoucí UK
1. ročník              zápis v posluchárně HA C1   27.9.2012 v 8.00 hodin v posluchárně HA C1                                 Chemie                                 Chemické a procesní inženýrství                                 Chemie a technologie potravin   27.9.2012  ve 12.00 hodin v posluchárně HA C1                                Chemie a technologie materiálů                                Speciální chemicko-biologické obory                                Polygrafie...
Náhradní termín zápisu studentů 1. ročníku bakalářského studia: pondělí 1. 10. 2012 Náhradní termín zápisu je určen výlučně pro studenty 1. ročníku, kteří konali maturitní zkoušku v podzimním termínu 2012 a příslušná SŠ jim nevydala maturitní vysvědčení do termínu řádného zápisu.