Novinky

Zápis zájemců o cyklus přednášek Univerzity volného času na akademický rok 2012/2013 proběhne před začátkem 1. přednášky - 20.9.2012. Uchazeči na místě vyplní přihlášku a uhradí zápisné ve výši 400 Kč.
Z důvodu účasti na školení bude v úterý 4. 9. uzavřeno studijní oddělení FF (úřední hodiny jsou v tento den zrušeny). Děkuji za pochopení.
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
V průběhu měsíce září, kdy probíhají zápisy studentů na akademický rok 2012/2013 do všech ročníků, jsou úřední hodiny následující: úterý 4. 9.             úřední hodiny zrušeny středa 5. 9.            8.00 - 11.00 pátek 7. 9.            7.30 - 10.30  12.00 - 14.00 ve dnech 10. 9. -  24. 9. pouze středy a pátky od 13.00 do 15.00
Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia 2012/13 Přijímací testy 6.září 2012 budou absolvovat pouze uchazeči na studijní obor DMML  v prezenční a kombinované formě studia  (jedná se o uchazeče, kteří neukončili bakalářské studium na DFJP v oboru DMML nebo MMLS  a k určenému termínu 15.8.2012 odevzdali požadované úředně ověřené kopie - diplom a dodatek k diplomu). Přijímací testy se budou konat  6.9.2012 od 8,30 hod. v budově DFJP - učebna DB B4. Pozvánky budou rozeslány....
Zápisy do 1. ročníku bakalářského studia pro studenty přijaté ve druhém kole přijímacího řízení a pro studenty přijaté po odvolání, proběhnou ve středu 5. 9. 2012 na učebně DBB1 (učebna se nachází v budově Dopravní fakulty Jana Pernera) v těchto časech: od 8.00 studenti přijatí po odvolání od 10.00 studenti přijatí ve 2. kole přijímacího řízení.
Út 9 - 12 hod. a po telefonické domluvě možný i jiný termín (46 603 6213, 6239, 6637, 6764). Od 23. 7. do 3. 8. 2012 dovolená - zavřeno.