Novinky

  Elektroanalytická skupina Katedry analytické chemie FChT vás srdečně zve na přednášku, která se uskuteční v jednací místnosti KAlCh (HB/C, 4. podlaží) v úterý 4. prosince od 13:00   OPTICAL (FIBER) SENSING OF OXYGEN: A STORY OF SUCCESS Otto S. Wolfbeis Institute of Analytical Chemistry, Chemo- and Biosensors, University of Regensburg, 93040 Regensburg (Germany) The classical Clark electrode has experienced fierce competition in recent years by optical methods for sensing oxygen...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Dopravní fakulta Jana Pernera připravuje projekt, který by měl sloužit k dalšímu zvyšování, prohlubování a rozšiřování kvalifikace široké veřejnosti. Prosíme zájemce o vyplnění krátkého dotazníku na této adrese http://pruzkum.upce.cz/dfjp-dalsi-vzdelavani
Pardubice; Šestý ročník soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika, kterou pořádá SPŠCH v Pardubicích pod záštitou náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Jany Pernicové, zodpovědné za školství, kulturu a památkovou péči, a Svazu chemického průmyslu ČR, je v plném proudu. V letošním roce soutěží žáci 8. a 9. tříd základních škol z pěti krajů - Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého, Středočeského a Kraje Vysočina. Největší oborová soutěž svého druhu vyvrcholí 30. května 2013, kdy se v ...
Planeta Mars přitahovala pozornost lidstva od nepaměti. Astronomové na ni po staletí zaměřovali své dalekohledy a od roku 1960 se vědci a inženýři z celého světa snaží  rudou planetu, našeho blízkého kosmického souseda, zkoumat také pomocí automatických kosmických sond. Že to není snadný úkol, jasně dokazuje celková bilance úspěšnosti těchto meziplanetárních průzkumných misí. Pouze polovina z nich byla úspěšná a splnila vytýčené úkoly. Druhá polovina automatů z různých důvodů selhala a v ...
Ve čtvrtek 22. 11. je studijní oddělení FF uzavřeno - z důvodu promoce FF.
V pátek 23. listopadu se uskuteční od 10:00 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na nejmladší fakultě Univerzity Pardubice - Fakultě elektrotechniky a informatiky. Zájemci o studium na Fakultě elektrotechniky a informatiky mohou navštívit první ze dvou dnů otevřených dveří, který fakulta pořádá pro uchazeče o vysokoškolské studium v prostorách nového areálu fakulty na náměstí Čs. legií 565 v centru Pardubic. Zájemci o studium získají v posluchárně H1 informace o fakultě a jejích studijních...
Rektor Univerzity Pardubice vypisuje výběrové řízení na pozici   KVESTOR/KVESTORKA     Základní charakteristika činnosti: Jmenovaná pozice podle § 16 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Manažer na této pozici řídí hospodaření a vnitřní správu univerzity a v rozsahu stanoveném opatřením rektora jedná a vystupuje jejím jménem.             Požadujeme: vysokoškolské vzdělání magisterského stupně, nejlépe ekonomického nebo...