Novinky

Studenti prvního ročníku nově otevřeného oboru Ekonomika regionálního sportu své studium zahájili kurzem sportovních aktivit na Seči. Studium této specializace je akreditováno v programu Hospodářská politika a veřejná správa a naše fakulta obor realizuje ve spolupráci s Katedrou tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice. Během tříletého studia se studenti naučí vše o financování sportu, budou umět připravit rozpočty a realizovat kontrolu účetnictví. Znalosti získají také ve...
V příloze naleznete přijatá usnesení 157. zasedání Pléna České konference rektorů. 157. zasedání Pléna ČKR se konalo v pátek dne 2. října 2020 v Praze.
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
OZNÁMENÍ o konání 4. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice ve funkčním období 2020 - 2023, které se uskuteční v úterý 13. října 2020 od 14:00 hodin distančně, formou videokonference   Program zasedání: 1. Schválení skrutátorů zasedání. 2. Souhlas AS UPa s Pravidly pro distanční zasedání a hlasování Akademického senátu Univerzity Pardubice formou videokonference.  3. Schválení programu zasedání. 4. ...
Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP) a Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová (VDA) podepsaly memorandum, které dále prohloubí vzájemnou a úspěšnou spolupráci. VDA se tak stala první oficiální fakultní školou. Vše bylo slavnostně stvrzeno podpisem memoranda a odhalením označení fakultní školy na budově VDA v rámci oslavy 75. výročí školy 25. 9. 2020. „Věříme, že vzájemná spolupráce mezi fakultou a VDA bude i v budoucnu stále prohlubována a my...
Restaurování nástěnných maleb v pevnosti Dobrošov bylo dokončeno. Studenti a pedagogové Ateliéru restaurování nástěnné malby a sgrafita dokončili v průběhu letních měsíců restaurování nástěnných maleb v dělostřelecké tvrzi Dobrošov u Náchoda, která byla vybudována v roce 1938 jako jeden z prvků obrany proti blížícímu se nebezpečí ze strany fašistických mocností. Tzv. srub (ve skutečnosti masivní betonový bunkr) Jeřáb, jenž byl jako jediná součást komplexu...
Vážení uživatelé,  v pondělí 5. října 2020 bude omezena otevírací doba na pobočce Univerzitní knihovny v Litomyšli.  Bude otevřeno pouze od 8 do 12 hodin, odpoledne bude zavřeno.  Děkujeme za pochopení. 
Říjen je celosvětově prezentován jako měsíc boje proti rakovině prsu a podpory nemocných žen. Světová zdravotnická organizace WHO uvádí, že rakovina prsu je nejčastější nádorové onemocnění u žen, které každoročně celosvětově postihne více než 2 miliony žen. Prevence je proto nesmírně důležitá, a pozornost je jí věnována i v naší výuce. Prevenci rakoviny se věnují i odborníci z Fakulty zdravotnických studií. Vedoucí katedry ošetřovatelství PhDr. Kateřina Horáčková, Ph.D. se ve výuce...
V letošním roce získalo  vysokoškolský diplom 332 úspěšných absolventů Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Státní zkoušky probíhaly  na fakultě v červnu a pokračovaly pak v září 2020. V bakalářských  programech Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management a Systémové inženýrství a informatika ukončilo svá studia 233 bakalářů. V navazujících magisterských studijních programech Hospodářská politika a správa, Ekonomika a...