Novinky

Děkanské volno 20. 09. 2022
Děkan fakulty filozofické vyhlašuje na středu 12. října 2022 pro studenty Fakulty filozofické Univerzity Pardubice DĚKANSKÉ VOLNO Výuka je tento den zrušena z důvodu dopolední besedy s Jakubem Kalenským a odpoledního sportovního programu.
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Honeywell jako generální partner ocenění SHE STEM AWARD upozorňuje studentky technických a vědních oborů, že do 30. září 2022 mohou přihlásit svou bakalářskou práci do této soutěže. Vítězka získá jedinečnou příležitost prezentovat svou práci na konferenci WE Local Conference 2023 v Barceloně. Ocenění SHE STEM AWARD, jehož druhý ročník se právě otevírá, zdůrazňuje úspěchy žen studujících v oborech STEM (věda, technologie, strojírenství a matematika). Přihlaste se do soutěže, setkáte se s...
POZVÁNKA na 4. řádné zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, které se bude konat v úterý 27. září 2022 od 9:00 hod. prezenčně v ZD ZAS Program zasedání: Zahájení zasedání Schválení skrutátorů Program zasedání Směrnice k podmínkám přijímacího řízení Reakreditace oboru Zdravotně-sociální pracovník Akademický senát UPCE – volby, změna volebního řádu Různé...
Minulý týden jsme na Fakultě ekonomicko-správní přivítali prof. Yoriko Masuyama z Matsumoto University v Japonsku, která se setkala s vedením fakulty, navštívila také Ústav správních a sociálních věd a Oddělení pro vzdělávací činnost pro zahraniční studenty. Prof. Masuyama doprovodila na Erasmus+ Welcome meeting 2 studentky z Matsumoto University, které u nás na fakultě budou studovat celý zimní semestr. 
Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice byla založena 1. 4. 1993. V roce 2023 tedy oslavíme 30 let od jejího vzniku. K této příležitosti chystáme oslavy a aktivity pro naše studenty i veřejnost. Jako první jsme připravili výstavu, která mapuje historii železnice v Čechách, a především osobnost Jana Pernera. Jan Perner byl významný český projektant železničních tratí, díky kterému se město Pardubice dostalo na hlavní trasu z Olomouce do Prahy. Výstavu...
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA - PŘIHLÁŠENÍ PRODLOUŽENO DO 20.9.2022 DO 16:00 KDE: Konferenční centrum Immanuel, KDY: 22. - 25. 9. 2022 Lektoři:  Mgr. Hana Jelínková a Mgr. Milan Novotný Intenzivní forma čtyřdenního pobytového sebezkušenostního kurzu, který je sestaven z jednotlivých psychoterapeutických technik. Kurz je určen všem studentům, kteří formulovali potřebu v rozvoji vlastní osobnosti a studentům humanitních oborů jako...
POZVÁNKA na 15. zasedání Akademického senátu FChT UPCE které se bude konat v pátek 16. září 2022 od 9:00 hodin v zasedací místnosti děkanátu FChT (budova HA) Program zasedání: Zahájení Informace o doplnění členů Akademického senátu FChT UPCE Volba kandidáta na funkci děkana Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice pro funkční období 2022–2026 Různé Podklady pro jednání jsou k dispozici na adrese: https://zamestnanci.upce....