Novinky

Kulatý stůl vzdělavatelů v porodní asistenci při příležitosti Mezinárodního dne porodních asistentek. Profese porodní asistentky je náročné povolání, které má dlouhou historii. Od nepaměti mezi námi byly ženy, které pomáhaly těhotným s jejich těhotenstvím, porodem, poporodním obdobím i péčí o narozené děťátko.     Již téměř 20 let se porodní asistentky vzdělávají na bakalářském stupni studia, a některé i na magisterském stupni. Porodní asistentka je v...
Střední zdravotnická škola Pardubice je historicky první fakultní školou Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Smlouvu o spolupráci obě instituce podepsaly za účelem propojení středního a vysokého školství, a vzájemné spolupráce při rozvíjení znalostí a schopností studentů a žáků. Dalším společným cílem je propojit střední a vysoké školství při výchově a vzdělávání špičkových odborníků, a také šířit povědomí o významu ošetřovatelství a jiných nelékařských zdravotnických profesí...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
INSTITUT PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ SÍDEL, z.s. vyhlašuje 5. ROČNÍK SOUTĚŽE O CENU JIŘINY BERGATT JACKSON 2021      ZA NEJLEPŠÍ DIPLOMOVOU PRÁCI V OBLASTI ÚZEMNÍHO ROZVOJE     Do soutěže se mohou studenti hlásit sami, nebo mohou být přihlášeni prostřednictvím svých vedoucích. Diplomové práce musí být obhájeny v období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2021. Práce zasílejte do 15. července 2021 v tištěné verzi na adresu: IURS...
Mladí vědci a studenti ze dvou fakult Univerzity Pardubice úspěšně ukončili dvouletý projekt, díky kterému se budou středoškoláci vzdělávat na základě moderní interaktivní výuky. Nové materiály využijí zejména školy se zaměřením na dopravu a spoje. O atraktivní výuku mají ale zájem i další školy. Mobil bude ve výuce nezbytný. Tvůrci z Dopravní fakulty Jana Pernera a Fakulty ekonomicko-správní kladli při vývoji výukového softwaru důraz na využití takových forem zpracování...
Tradiční akce Fakulty filozofické Univerzity Pardubice kvůli epidemcké situaci letos proběhnou online. Zcela výjimečně je tak mohou sledovat nejen studenti, ale také další zájemci. Přehlídka krátkých dokumentárních filmů Sociocon 20-21 má tentokrát název Nahoru a dolů. Studenti, absolventi a akademici v ní představí etnografické snímky, budou hovořit se zajímavými hosty a diskutovat nad antropologickými tématy. Akci pořádá Katedra sociální a kulturní antropologie v...
Vážení uchazeči o studium, Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice aktuálně do 30. 6. 2021 prodlužuje termín podávání přihlášek pro bakalářské a doktorské studijní programy. Cílem tohoto rozhodnutí vedení fakulty je, s ohledem na současnou situaci, maximálně umožnit všem studentům zasílání přihlášky ke studiu i po původně plánovaném termínu.  Jak podat přihlášku? Často k nám míří dotazy související s podobou letošních maturitních zkoušek....
Tento rok si připomeneme třicáté výročí od vzniku Fakulty ekonomicko-správní. Její historie se začala psát v lednu roku 1991, kdy akademický senát tehdejší Vysoké školy chemicko-technologické přijal nový statut, jímž byla vedle  Fakulty chemicko-technologické jako druhá v pořadí zřízena Fakulta územní správy. V následujících měsících roku 1991 vedl jednání s akreditační komisí vlády České republiky tehdejší rektor, prof. Ing. Ladislav Kudláček, CSc., a další představitelé...