Novinky

Dopravní fakulta Jana Pernera slaví v roce 2018 čtvrt století od svého založení. K tomuto významnému výročí se konalo několik významných akcí. Za přítomnosti čelních představitelů fakulty a společnosti Českých drah byla slavnostně pokřtěna lokomotiva 151.006-4 a uskutečnila se VII. mezinárodní vědecká konference. České dráhy jsou nejvýznamnějším a dlouholetým partnerem Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Společnou lokomotivu pokřtil dne 6. září na prvním...
Cena purkmistra Laška 19. 09. 2018
V pondělí 17. září se ve Smetanově domě uskutečnilo předávání cen města. Cenu purkmistra Laška obdrželi první porevoluční starosta Ing. Miroslav Brýdl a proděkan Fakulty restaurování Univerzity Pardubice Ing. Karol Bayer. Cena Rady města Litomyšle byla in memoriam udělena Vratislavu Blažkovi. Za dirigenta a kapelníka cenu převzala jeho dcera Jana Růžičková. Miroslav Brýdl Cenu purkmistra Laška získal za mimořádné zásluhy o proměnu Litomyšle na moderní historické město. Karol Bayer stejnou...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Vážení akademičtí a vědečtí pracovníci, vážení doktorandi, Univerzita Pardubice se stala členem organizace ORCID. Reagovala tím na opatření Vlády ČR, která ve schválené Koncepci Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období 2016 až 2020 definovala požadavek na zavedení mezinárodně používaného identifikátoru vědeckých pracovníků. Unifikovaný proces zavedení ORCID na UPa je schválen a podporován vedením univerzity a začíná tímto dnem, tj. 18. září 2018....
V novém akademickém roce 2018/2019 se mohou čtenáři Univerzitní knihovny těšit na nové služby. Mají možnost většího počtu výpůjček nebo platit bezhotovostně za upomínky. V galerii je k vidění nová výstava a se změnami přicházejí i koleje a menza. Univerzitní knihovna je připravena na příliv studentů. Svým čtenářům nabídne zase lepší služby a přichystala několik změn. Reagovala tak na opakovaná přání svých uživatelů. „Nejčastějším požadavkem studentů byla možnost zaplatit...
Budova Rektorát je uzavřena. Nově budou průkazy ISIC / ITIC / ALIVE UPa vydávány v Univerzitní knihovně u výpůjčního pultu. Otevírací doba knihovny viz https://knihovna.upce.cz/uk/oteviraci-doba Všichni žadatelé budou e-mailem informováni, kdy bude průkaz ISIC / ITIC / ALIVE UPa připraven k vyzvednutí.
Vážení studenti,  dovoluji si Vám přeposlat odkaz s pozvánkou na jistě zajímavou konferenci "History of Midwives 1800-1950".  Pozvání iniciuje Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D., z Ústavu historických věd FF. Konference  bude probíhat 1. 11. - 2. 11. 2018 v Kutné Hoře. Jednacím jazykem bude angličtina. Příspěvky budou procházet peer-review řízením pro časopis Theatrum historiae (anglické číslo).  Zde je odkaz s upřesněním: https://www...
V rámci projektu na podporu internacionalizace UPa navštívili ve dnech 3. až 7. září 2018 Katedru biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-technologické UPa dva akademičtí a výzkumní pracovníci jedné z nejstarších a největších evropských univerzit, římské La Sapienza. Spolupráce, která započala v roce 2015 výjezdem jednoho z doktorandských studentů a pokračovala dalším výjezdem letos na jaře, se minulý týden upevnila pozváním italských kolegů do Pardubic. Během jejich pobytu byla...
Vážení uživatelé databáze Web of Science,    rádi bychom vás pozvali na webináře k produktům společnosti Clarivate Analytics.  Webináře budou v češtině, vedeny Josefem Jílkem, dostupné v programu WebEx. Délka webinářů je 45 - 60 minut.    1. Jak porozumět spolupráci ve výzkumu. Záleží na ní?  čtvrtek 20. září, 14:00  Tento webinář vám ukáže, jak analyzovat prostředí výzkumných spoluprací. Ovlivňuje spolupráce vliv vaší...