Novinky

Česko - americká vědecká společnost The Comenius Academic Club se sešla v měsíci červnu v Litomyšli. Aktivity této společnosti směřují zejména do oblasti přírodních věd a humanitních či společensko-vědních disciplín. Třídenní setkání bylo plné zajímavých odborných přednášek a čeští i zahraniční hosté diskutovali o výzkumech v oblasti medicíny i historických státních osmičkových výročích. Vědecká společnost pořádá svou mezioborovou konferenci každý rok, střídavě v USA...
Nejvyšší mexické státní vyznamenání pro cizince „ŘÁD AZTÉCKÉHO ORLA“, udělované mexickou vládou, obdrželi v pátek 20. července v Praze dva Češi: historik a etnolog doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc., z Katedry kulturních a sociálních věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice a vědkyně a pedagožka Ludmila Holková, která žije od roku 1965 v Mexiku. Takto mexickou vládou oceněných Čechů je od roku 1935 prozatím jen 14. Docent PhDr. Oldřich Kašpar, CSc. obdržel nejvyšší mexické...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Facebook ČT Severovýchod   Archiv ČT24 - Speciál ČT Severovýchod   Mgr. Nela Dosedělová Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES
Studenti z Taiwanu, Číny, Arménie, ale také například Brazílie pobývají aktuálně na Univerzitě Pardubice. Absolvují tady totiž měsíční letní školu „European Studies and Governance“. Během ní si rozšíří znalosti, poznají Evropu reálně i přes pohled různých disciplín a prožijí léto v České republice. Šest fakult Univerzity Pardubice připravilo pro skupinku třiadvaceti studentů bohatý program přednášek, workshopů a kurzů. Na přípravách a zajištění akcí pro studenty se podílejí...
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice připravila pro zájemce o studium i veřejnost na dva červencové týdny speciální letní školy. Třináct přihlášených účastníků se bude mít možnost zdokonalit v kresbě, malbě a dalších výtvarných technikách. Fakulta restaurování nabízí tak zájemcům unikátní možnost zdokonalit své výtvarné schopnosti a případným uchazečům o studium též zvýšit šance na úspěch při přijímacím řízení v příštím roce. Kurz je primárně určen pro studenty a...
Ze tří bratří Vokolků byl vždy nejznámější nejmladší z nich. Až časem vyšlo najevo, že všichni tři bratři byli výjimeční. Tiskař a nakladatel Vlastimil, sochař a básník Vojmír a nejmladší spisovatel Vladimír. Se synem Vladimíra Vokolka se v červnu na půdě Univerzity Pardubice u Lavičky Václava Havla konala beseda o životě těchto tří bratří, jejich sestře a knize, která odhaluje jejich dlouholetou korespondenci. U lavičky Václava Havla se sešel editor Jan Šulc se spisovatelem a...
1202 studijních předmětů a kursů – 1202 důvodů pro studium na Fakultě filozofické   Bakalářské obory jednooborové studium: Filozofie Religionistika Sociální antropologie Kulturní dějiny Spisová a archivní služba Historicko-literární studia Německý jazyk pro odbornou praxi Anglický jazyk – specializace v pedagogice dvouoborové studium: Ochrana hmotných památek + Historie Slavistická studia zemí Evropské unie + Historie Německý jazyk pro odbornou praxi...
Stále přijímáme přihlášky! Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice vypisuje 2. kolo přijímacího řízení pro obory: Bc. studium, obor Radiologický asistent, Bc. studium, obor Zdravotně sociální pracovník, NMgr. studium, obor Perioperační péče v gynekologii a porodnictví. Lhůta pro podání přihlášky je do 31. 8. 2018. Představujeme evolUPCE! Web, kde se dočteš vše o přijímačkách, oborech a najdeš tam i e-přihlášku ke studiu.