Novinky

.
Milé kolegyně, milí kolegové, srdečně Vás zveme na SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KNIHOVNY CENTRA PRO ETIKU při Katedře filosofie které se koná 4. října, v 13 hodin. Místo: UPa, Budova G, 1. patro.  
.
Putovní komiksová výstava „JEŠTĚ JSME VE VÁLCE – PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ“ se na měsíc usídlila na Univerzitě Pardubice. Výstava formou dokumentárního grafického románu představuje vybraných třináct příběhů, vytvořených podle reálných vyprávění lidí, kteří prošli dramatickými zážitky z fronty 2. světové války, koncentračních táborů, komunistických lágrů a různými formami perzekuce komunistické Státní bezpečnosti. „Forma grafického románu není již po desetiletí pouze...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
.
Putovní komiksová výstava „JEŠTĚ JSME VE VÁLCE – PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ“ se na měsíc usídlila na Univerzitě Pardubice. Výstava formou dokumentárního grafického románu představuje vybraných třináct příběhů, vytvořených podle reálných vyprávění lidí, kteří prošli dramatickými zážitky z fronty 2. světové války, koncentračních táborů, komunistických lágrů a různými formami perzekuce komunistické Státní bezpečnosti. „Forma grafického románu není již po desetiletí pouze...
.
UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU Fakulta filozofická UPa nabízí cyklus přednášek pro veřejnost známý jako Univerzita volného času. Záměrem organizátorů je představit dějiny lidské civilizace v celé jejich šíři a současně prezentovat humanitní vědní obory vyučované na Fakultě filozofické. V průběhu série ročních přednáškových cyklů, tematicky a chronologicky jasně vymezených, budou posluchači seznámeni s vývojem lidské civilizace od starověku až po současnost. Posluchačem UVČ se může stát...
.
Je svět osob s mentálním postižením skutečně černobílý? Nikoliv, máme se od nich hodně co učit. Na to se snaží upozornit celorepublikový projekt - putovní výstava fotografií, která bude k vidění od 2. do 11. května ve vestibulu Auly Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice. Vystavované fotografie jsou z dílny jednotlivých organizací, které se do projektu „Pomáháme fotografiemi“ zapojily, a zachycují zážitky ze života osob s mentálním postižením během aktivit v ...
.
Příběh cesty českého stříbrného tolaru k americkému dolaru vypráví nová výstava Východočeského muzea v Pardubicích a Univerzity Pardubice, která bude ve čtvrtek 12. dubna v 17 hodin zahájena na pardubickém zámku. „Výstava přináší trochu neobvyklý pohled na vývoj měnových systémů. Přibližuje vznik a vývoj řady tolarových měn v Evropě v 16. století a naznačuje cestu českého tolaru k americkému dolaru,“ vysvětluje k nové výstavě na pardubickém zámku autor...
.
V úterý 10. dubna v podvečer (v 17:00 hodin) se vernisáží otevírá v Galerii Univerzity Pardubice výstava pražské autorky Aleny Laufrové a její tvorby grafik a pastelů. Akademická malířka Alena Laufrová, rodačka z Prahy, se věnuje volné grafice, ilustraci a kresbě. Vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (UMPRUM) v Praze - ilustrační a užitkovou grafiku pod vedením předního českého malíře, grafika a ilustrátora, profesora Zdeňka Sklenáře. Členkou...