New trends in research on the history of Habsburg imperial diplomacy (16th – 19th centuries)

Uložit do kalendáře 16-09-2021 9:15 18-09-2021 16:00 Czech republic/Europe New trends in research on the history of Habsburg imperial diplomacy (16th – 19th centuries) International doctoral and postdoctoral seminar University of Pardubice, Faculty of Arts and Philosophy, Institute of Historical Sciences and Centre for Ethics as Study in Human Value September 16th–18th 2021 venue: Historical... Historical building of the University of Pardubice, Náměstí Čs. Legií, room CB03003
16. 09. - 18. 09. 2021 Historical building of the University of Pardubice, Náměstí Čs. Legií, room CB03003
Ústav historických věd
Katedra filosofie a religionistiky
centrum pro etiku
New trends in research on the history of Habsburg imperial diplomacy (16th – 19th centuries)

International doctoral and postdoctoral seminar

University of Pardubice, Faculty of Arts and Philosophy, Institute of Historical Sciences and Centre for Ethics as Study in Human Value

September 16th–18th 2021
venue: Historical building of the University of Pardubice, Náměstí Čs. Legií, room CB03003

You can join us here at Microsoft Teams


Programme

16th September 2021

9:15 opening
9:30–9:45 keynote speech
Prof. Dr. Karl Vocelka (University of Vienna)
Topics, ceremonies, and media in early modern diplomacy

10:30–17:00
PANEL 1: Habsburg Emperors, diplomacy and the Imperial Diet
PANEL 2: Habsburg-Ottoman diplomacy I
PANEL 3: Habsburg-Ottoman diplomacy II


17:30–18:30 opening of the library of Professor Karl Vocelka (Vienna)
in the University Library


17th September 2021

9:00–12:00
PANEL 4: Diplomatic immunity and new strategies of negotiation at the turn of the 17th and 18th centuries
PANEL 5: Habsburg diplomats in the mid-18th century

14:00–15:00
PANEL 6: Habsburg diplomacy in the first half of the 19th century

15:30–15:45 conclusion
16:00–17:30 downtown tour with guide


18th September 2021
9:00–15:00 Excursion to Litomyšl (Renaissance castle from the times of the Pernsteins from the second half of the 16th century and beautiful town centre from the premodern times
 

New trends in research on the history of Habsburg imperial diplomacy (16th – 19th centuries)
New trends in research on the history of Habsburg imperial diplomacy (16th – 19th centuries)
Institute of Historical Sciences and Centre for Ethics as Study¨in Human Value
doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.
466 036 210
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Pardubice, včetně jeho případného zveřejnění. Záznam nebude předáván třetí straně ani použit k marketingovým účelům. Osoba pořizující záznam za Univerzitu Pardubice bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit svůj případný nesouhlas. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.upce.cz/privacy-policy.