Místo Komenského v dějinách evropského metafyzického myšlení

Uložit do kalendáře 13-11-2018 0:00 14-11-2018 23:00 Czech republic/Europe Místo Komenského v dějinách evropského metafyzického myšlení Katedra filosofie Fakulty filosofické Univerzity Pardubice a Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu Akademie věd České republiky pořádají mezinárodní konferenci: Místo Komenského v ... Univerzita Pardubice
13. 11. - 14. 11. 2018 Univerzita Pardubice
komensky

Katedra filosofie Fakulty filosofické Univerzity Pardubice a Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu Akademie věd České republiky pořádají mezinárodní konferenci:

Místo Komenského v dějinách evropského metafyzického myšlení

 

Jan Amos Komenský přisuzoval metafyzice roli „universální normy při budování velkého pansofického díla“. K podobě relativně uceleného konceptu trinitární pansofické metafyziky pojaté jako vědy o idejích dospěl osobitým pokusem o syntézu řady námětů, jež přejímal z rozsáhlého spektra tradičního i současného myšlení. Novým podnětem a pramenem pro uvažování nad Komenského koncepcí je nedávné souhrnné vydání a překlad jeho nejdůležitějších metafyzických spisů (Spisy o první filosofii. Praha, OIKOYMENH, 2017).

S případnými dotazy se obracejte na organizační výbor:

  • Věra Schifferová, oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, schifferova@flu.cas.cz
  • Vojtěch Balík, oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, vbalik@flu.cas.cz
  • Jana Stejskalová, katedra filosofie, FF UPa, Studentská 95, Pardubice, jana-stejskalova@centrum.cz
  • Iveta Marešová, katedra filosofie, FF UPa, Studentská 95, Pardubice, IvcaMaresova@seznam.cz.
FF
Věra Schifferová