Místo Komenského v dějinách evropského metafyzického myšlení

Uložit do kalendáře 13-11-2018 0:00 14-11-2018 23:00 Czech republic/Europe Místo Komenského v dějinách evropského metafyzického myšlení Katedra filosofie Fakulty filosofické Univerzity Pardubice a Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu Akademie věd České republiky pořádají mezinárodní konferenci: Místo Komenského v ... Univerzita Pardubice
13. 11. - 14. 11. 2018 Univerzita Pardubice
komensky

Katedra filosofie Fakulty filosofické Univerzity Pardubice a Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu Akademie věd České republiky pořádají mezinárodní konferenci:

Místo Komenského v dějinách evropského metafyzického myšlení

 

Jan Amos Komenský přisuzoval metafyzice roli „universální normy při budování velkého pansofického díla“. K podobě relativně uceleného konceptu trinitární pansofické metafyziky pojaté jako vědy o idejích dospěl osobitým pokusem o syntézu řady námětů, jež přejímal z rozsáhlého spektra tradičního i současného myšlení. Novým podnětem a pramenem pro uvažování nad Komenského koncepcí je nedávné souhrnné vydání a překlad jeho nejdůležitějších metafyzických spisů (Spisy o první filosofii. Praha, OIKOYMENH, 2017).

Vítány jsou příspěvky týkající se zejména problémů Komenského metafyzických východisek, inspirace a návazností, terminologických zvláštností, geneze a osobitého pojetí jeho pansofické trinitární metafyziky, případně i jejích souvislostí s pansofií a emendačním programem, a rovněž příspěvky srovnávající Komenského metafyziku s jinými dobovými metafyzickými systémy. Doba vyhrazená pro přednes příspěvku bude max. 20 minut.

Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina.

Přihlášku na konferenci spolu se stručnou anotací příspěvku (cca 100 slov) zasílejte (přednostně elektronicky) do 15. srpna 2018 Ivetě Marešové či Janě Stejskalové.

Pořadatelé konference si vyhrazují právo výběru příspěvků. Příspěvky projdou standardním recenzním řízením a budou publikovány v kolektivní monografii.

S případnými dotazy se obracejte na organizační výbor:

  • Věra Schifferová, oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, schifferova@flu.cas.cz
  • Vojtěch Balík, oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, vbalik@flu.cas.cz
  • Jana Stejskalová, katedra filosofie, FF UPa, Studentská 95, Pardubice, jana-stejskalova@centrum.cz
  • Iveta Marešová, katedra filosofie, FF UPa, Studentská 95, Pardubice, IvcaMaresova@seznam.cz.
Věra Schifferová