Kavárna Universitas: Restaurátor - práce všeho druhu

Uložit do kalendáře 13-05-2021 18:00 13-05-2021 18:00 Czech republic/Europe Kavárna Universitas: Restaurátor - práce všeho druhu Poslední doušek online kávy v letošním semestru s proděkanem pro zahraniční spolupráci na Fakultě restaurování s Mgr. art. Janem Vojtěchovským, Ph.D. aneb vše co jste chtěli vědět o restaurování a báli jste se zeptat. Kdy: 13. května...
13. 05. 2021
Katedra filosofie a religionistiky
KFR
Fakulta filozofická
Fakulta restaurování
Kavárna Universitas
Kavárna Universitas: Restaurátor - práce všeho druhu

Poslední doušek online kávy v letošním semestru s proděkanem pro zahraniční spolupráci na Fakultě restaurování s Mgr. art. Janem Vojtěchovským, Ph.D. aneb vše co jste chtěli vědět o restaurování a báli jste se zeptat.

Kdy: 13. května 2021, v 18.00 hodin
Kde: online MS Teams

Načtením QR kódu nebo kliknutím na QR kód se připojíte ke schůzce.


Vysokoškolské vzdělávání v oboru restaurování bylo na našem území poprvé zřízeno v roce 1947, konkrétně na Akademii výtvarných umění v Praze, kde bylo pochopitelně realizováno na uměleckých dílech, a to mnohdy na těch v našem prostředí nejvýznačnějších. Bylo to do jisté míry dáno i tím, že profesorem tohoto oboru se stal Bohuslav Slánský, který byl jedním ze dvou v zahraničí vyškolených restaurátorů meziválečné Národní galerie (tehdy Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění). Pro uměleckořemeslné a řemeslné objekty, stejně jako pro předměty z archeologických vykopávek, bylo školení zřizováno na různých středních školách a učilištích. Zde se často používal termín konzervování, který měl reprezentovat pouze stabilizování stávajícího stavu díla (i poškozeného), tedy spíše zdrženlivý přístup při doplňování chybějících částí, což ale mnohdy nebylo dodržováno.

V průběhu následujících desetiletí došlo v mezinárodním prostředí k poměrně výrazným změnám v chápání oboru, pro který se minimálně v Evropě začal používat termín conservation-restoration, tedy konzervování-restaurování. Měl vyjadřovat jakési přiblížení oboru konzervování, který byl čím dál častěji (po vzoru anglosaské tradice) podřízen výzkumům a technologiím z oblasti přírodních a technických věd, s restaurováním, které bylo chápáno jako umělecký obor, který naopak vedl častěji diskusi s obory humanitními, a to konkrétně s dějinami umění, filosofií, estetikou a památkovou péčí. Z ryze uměleckého a popřípadě řemeslného oboru se tak postupem času stalo odvětví mezioborové, ve kterém se potkávali vědci z výše zmíněných oblastí s konzervátory-restaurátory při bádání i praktické činnosti. Restaurátoři se tak byli nuceni naučit „jazyk“ humanitních i přírodovědných oborů, což pro ně nebylo (a dosud není) jednoduché.

Pokud tedy uvažujeme o nárocích na uchazeče tohoto oboru v roce 1947 a v roce 2021, je nám jasné, že důraz musel být rozšířen na daleko více oblastí, než jsou jen výtvarné a řemeslné dovednosti. Tato tendence v některých evropských zemích došla tak daleko, že se z původně výtvarného a řemeslného oboru stal obor ryze vědecký, což může mít v konečném důsledku i vliv na výsledky konzervátorsko-restaurátorské činnosti.

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice se v tomto ohledu snaží stát mezi zmíněnými tendencemi a nabízet vzdělání, které bude mít výtvarný základ, ale zároveň poskytne studentům i přehled v souvisejících přírodních a humanitních vědách. Tento holistický pohled se snaží nabízet i zahraničním partnerům, které má především v rámci Evropy, ale zároveň nově buduje kontakty i mimo její hranice.

Pořádají studentky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

Vstup zdarma
Fakulta filozofická
Aneta Kohoutová, Veronika Janečková
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Pardubice, včetně jeho případného zveřejnění. Záznam nebude předáván třetí straně ani použit k marketingovým účelům. Osoba pořizující záznam za Univerzitu Pardubice bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit svůj případný nesouhlas. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.upce.cz/privacy-policy.