Karel Bonaventura Buquoy a jeho doba

Uložit do kalendáře 25-11-2021 17:00 27-11-2021 12:00 Czech republic/Europe Karel Bonaventura Buquoy a jeho doba Město Nové Hrady pořádá ve spolupráci s Fakultou filozofickou Univerzity Pardubice dvoudenní konferenci v rámci projektu Buquoyský rok a jeho doprovodný program. Ve dnech 25. – 26. 11. proběhne řada přednášek zaměřených na dobu 17... Nové Hrady
25. 11. - 27. 11. 2021 Nové Hrady
Ústav historických věd
Karel Bonaventura Buquoy a jeho doba

Město Nové Hrady pořádá ve spolupráci s Fakultou filozofickou Univerzity Pardubice dvoudenní konferenci v rámci projektu Buquoyský rok a jeho doprovodný program.

Ve dnech 25. – 26. 11. proběhne řada přednášek zaměřených na dobu 17. století, která se neodmyslitelně pojí s třicetiletou válkou. Jednou z hlavních postav evropského ozbrojeného konfliktu byl právě Karel Bonaventura Buquoy, velitel habsburských císařských vojsk a tehdejší majitel jihočeského dominia Nové Hrady.

Akce je mezinárodní a zúčastní se jí řada předních historiků, mezi nimi i slavný francouzský historik a bohemista Olivier Chaline, který první den konference představí portrét osoby generála Buquoye.

 Třetí den, sobota 27. 11., je spojený s návštěvou Státního hradu Nové Hrady, Buquoyskou hrobkou a rezidencí a Novohradského muzea.


Hlavním odborným garantem akce je vedoucí Ústavu historických věd doc. Mgr. Pavel Marek, Ph. D. Doprovodný program je otevřený i pro veřejnost.

K akci se můžete připojit i přes Zoom.

  • Meeting ID: 983 4716 9039
  • Passcode: 916412  
Karel Bonaventura Buquoy a jeho doba
Fakulta filozofická
doc. Mgr. Pavel Marek, Ph. D.
+420 466 036 039