Kandidátem na děkana Fakulty filozofické je znovu Jiří Kubeš

23. 5. 2023

Fakultu filozofickou Univerzity Pardubice povede další čtyři roky opět historik Jiří Kubeš. Akademický senát fakulty včera zvolil sedmačtyřicetiletého experta na dějiny Habsburků a středoevropské šlechty v raném novověku jako kandidáta na děkana. Jeho další funkční období začne 1. listopadu.

„Přitažlivé studijní programy v češtině i angličtině, podpora vědy a internacionalizace, postupná tvorba bilingvního prostředí a odpovídající platy našich zaměstnanců. Tyto principy charakterizují moji vizi pro další čtyři roky. S tímto cílem ale souvisí rovněž zvýšení kvality naší práce a výuky, protože chceme získat maximum studentů, pro které bude vzdělání u nás prioritou, řekl nově zvolený kandidát na děkana doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.

Klíčový odborník Ústavu historických věd fakulty a stávající děkan fakulty chce i v dalších letech pokračovat v podpoře excelentních vědeckých týmů, vytvářet nové motivační nástroje k tvůrčí činnosti, dál zlepšovat propagaci studia na fakultě, získávat nové (ideálně zahraniční) projekty a posílit internacionalizaci. Chce také aktivně vystupovat v rámci Asociace děkanů filozofických fakult a vyvíjet tlak na vládu, aby začala aktivně řešit potíže dlouhodobě podfinancovaného vysokého školství, které zásadním způsobem dopadají i na humanitní a sociálněvědní obory.

Po volbě předsedkyně Akademického senátu fakulty předá rektorovi univerzity návrh na jmenování děkana. Rektor děkana následně jmenuje. Další čtyřleté funkční období děkana Fakulty filozofické začne 1. listopadu 2023.

Fakulta filozofická je jednou ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Vznikla v roce 2001 a studuje na ní více než tisíc vysokoškoláků. Více o studiu na fakultě najdete zde: Fakulta filozofická | Studuj UPCE

Poslechněte si univerzitní podcast s děkanem Jiřím Kubešem z roku 2022: UPCE On Air: doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D., děkan Fakulty filozofické | Univerzita Pardubice nebo nejnovější podcast se studentkou Sociální a kulturní antropologie Fakulty filozofické Věrou Viktorií Jirouškovou: UPCE On Air | Univerzita Pardubice

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. (* 1975)

Rodák z Pelhřimova je absolventem oboru učitelství dějepisu a anglického jazyka na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde pokračoval v doktorském studiu až do roku 2006. Od roku 2000 působí na Univerzitě Pardubice. Zde v roce 2011 habilitoval, v roce 2019 vedl Ústav historických věd na Fakultě filozofické a od 1. listopadu 2019 je děkanem této fakulty. Specializuje se na dějiny raného novověku a zejména na dějiny habsburských panovníků, jejich dvorů, české a moravské šlechty a jejího životního stylu. Za 25 let v oboru publikoval šest monografií a skoro šest desítek domácích i zahraničních studií. Nejvýznamnější kniha „V zastoupení císaře. Česká a moravská aristokracie v habsburské diplomacii 1640-1740 vznikla z řešení grantového projektu Grantové agentury České republiky v roce 2018 a sepsal ji pod jeho vedením tým deseti historiků z Pardubic a Prahy. V posledních letech se zabývá zejména dějinami raně novověké císařské diplomacie, v roce 2021 zorganizoval se svým vědeckým týmem mezinárodní doktorský a postdoktorský seminář „New trends in research on the history of Habsburg imperial diplomacy (16th – 19th centuries)“ a vystoupil na mnoha zahraničních konferencích po celé Evropě. Jeho studenti obhájili dvě doktorské, 21 diplomových a 31 bakalářských prací. Bydlí v Pardubicích, do práce jezdí na kole, je ženatý a má dvě dospívající děti.

Pardubice 23. května 2023

Mgr. Martina Macková,
vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice

 

 

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
true