Hodina pravdy - shromáždění členů akademické obce FF UPCE

Uložit do kalendáře 28-03-2023 12:00 28-03-2023 13:00 Czech republic/Europe Hodina pravdy - shromáždění členů akademické obce FF UPCE Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice  svolává shromáždění členů akademické obce Fakulty filozofické, které se bude konat v úterý 28. března 2023 od 12:00 do 13:00 hod. v  EB-E2 na podporu... posluchárna EB-E2
28. 03. 2023 posluchárna EB-E2
AS FF UPCE
Hodina pravdy - shromáždění členů akademické obce FF UPCE

Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice  svolává shromáždění členů akademické obce Fakulty filozofické,

které se bude konat v úterý 28. března 2023 od 12:00 do 13:00 hod. v  EB-E2 na podporu celorepublikové akce „Hodina pravdy“, která se koná u příležitosti Dne učitelů.

Naše akademická obec se tímto připojuje k akcím upozorňujícím na podfinancování veřejných vysokých škol, na nedůstojné platové podmínky akademických i neakademických zaměstnanců a systémové nespravedlnosti poškozující zejména filozofické a další humanitní fakulty.

Právě velmi potřebným humanitním a společenskovědním oborům jde o přežití.

Všichni členové naší akademické obce jsou srdečně zváni!


V čase od 12:00 do 13:00 hod. je pro studenty Fakulty filozofické Univerzity Pardubice vyhlášeno děkanské volno. Výuka je v tento čas zrušena.


 

Hodina pravdy
Požadujeme důstojné podmínky pro univerzitní výuku humanitních a společenských věd, které budou srovnatelné s podmínkami pro univerzitní výuku jiných věd nebo s podmínkami středoškolských vyučujících. Jsme rádi, že společnost postupně chápe klíčový význam vzdělání a pedagogické práce a postupně napravuje dlouhodobě podceňované postavení učitelů na základních a středních školách. Den učitelů vnímáme jako příležitost upozornit na ty, na něž se zatím zapomnělo a to včetně doktorandů a doktorandek. Společnost potřebuje humanitní a společenské vědy. Jejich stávající nerovné postavení je dlouhodobě neudržitelné, vysoké školy ztrácí zkušené odborníky i mladou generaci. 

Hodina pravdy - shromáždění členů akademické obce FF UPCE
Zdroj: Hodinapravdy.cz
Zdroj: Hodinapravdy.cz
Zdroj: Hodinapravdy.cz
Zdroj: Hodinapravdy.cz
Zdroj: Hodinapravdy.cz
Zdroj: Hodinapravdy.cz
Zdroj: Hodinapravdy.cz
předsednictvo AS FF UPCE
Mgr. Marta Pató, Ph.D.
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Pardubice, včetně jeho případného zveřejnění. Záznam nebude předáván třetí straně ani použit k marketingovým účelům. Osoba pořizující záznam za Univerzitu Pardubice bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit svůj případný nesouhlas. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.upce.cz/privacy-policy.