Filmový klub: Cadillac Records

Uložit do kalendáře 03-10-2022 19:00 03-10-2022 21:00 Czech republic/Europe Filmový klub: Cadillac Records Katedra anglistiky a amerikanistiky zve do Divadla 29 na Filmový klub. Celkem devět pondělků bude během zimního semestru vyhrazeno pro promítání kanonických i alternativních režijních počinů vztahujících se k anglofonní části světa.... Divadlo 29 (Sv. Anežky České 29)
03. 10. 2022 Divadlo 29 (Sv. Anežky České 29)
filmovyklubFF
 Filmový klub: Cadillac Records

Katedra anglistiky a amerikanistiky zve do Divadla 29 na Filmový klub.

Celkem devět pondělků bude během zimního semestru vyhrazeno pro promítání kanonických i alternativních režijních počinů vztahujících se k anglofonní části světa. Promítání je součástí výuky a je určeno pro studenty Univerzity Pardubice.

Filmy jsou promítány v originálním znění s anglickými titulky.

Studenti KAA si mohou filmový klub zapsat v rámci povinně volitelného předmětu BKAMZ.

Film: Cadillac Records (Darnell Martin, 2008)

3. 10. 2022 v 19:00 hod.
Divadlo 29 (Sv. Anežky České 29)
vstupné: zdarma

The Department of English and American Studies invites you to The Film Club at Theatre 29. A total of nine Mondays during the winter semester will be reserved for film screenings of both canonical and alternative directorial works related to the Anglophone part of the world. The screening is part of the lessons and is intended for students of the University of Pardubice.

The films will be shown in their original language with English subtitles.


Vstup zdarma
Fakulta filozofická
Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.