Stipendijní výzvy na akademický rok  2021/2022 naleznete v katalogu.

Podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Programu se mohou zúčastnit jednotlivci z řad studentů, učitelů nebo dobrovolníků a organizace, například školy, mládežnické a nevládní organizace.

Více informací zde

true

Zahraniční pobyty mohou probíhat na kterékoli oprávněné vysoké škole v zahraničí. Seznam oprávněných VŠ najdete zde. Žádost o stipendium lze podat buďto v rámci již existující sítě (pokud je vybraná škola jejím partnerem), nebo jako freemover CEEPUS na jakoukoli VŠ.

Více informací zde

true

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol, pro studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží a seminářů pro učitele německého a francouzského jazyka. AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraničí.

Více informací zde.

true

Program nabízí stipendia na pobyty v  Rakousku pro přípravu diplomové, disertační nebo habilitační práce, dále stipendia k  účasti n a letních školách němčiny/češtiny v tandemu s rakouskými studenty (tzv. Sommerkollegs) a stipendia pro VŠ pedagogy pro absolvování výzkumného/přednáškového pobytu.

Více informací zde.

true

Stipendijní program na podporu výjezdů českých studentů doktorského studia do Francie a francouzských doktorandů do Česka.

Více informací zde.

true

V rámci pracovní stáže či díky pracovní příležitosti v zahraničí umožňuje mladým lidem (18-30) získat cenné zkušenosti v zemích Evropy i mimo ni prostřednictvím dobrovolnického výjezdu.

Více informací zde.

true

Stipendijní programy financované českou a americkou vládou poskytují českým občanům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA. Českým vzdělávacím a výzkumným institucím pak dávají možnost získat pedagoga nebo vědce z USA.

Více informací zde.

true

IWM nabízí místo pro výzkum a vědeckou diskusi napříč hranicemi a obory. Každoročně jsou přibližně 100 hostujícím stážistům, stážistům „Junior“ a hostům z celého světa udělována stipendia, která jim umožní pokračovat v jejich jednotlivých výzkumných projektech při práci v sídle IWM, jako členům mezinárodní a multidisciplinární akademické obce.

Více informací zde.

true

Deutscher Akademischer Austauschdienst nabízí uchazečum z České republiky stipendijní pobyty v Německu.

Více informací zde.

true

Stipendium je určeno pro doktorandy nebo doktory do 35 let věku (včetně, počítáno ke dni uzávěrky žádostí), působící v neaplikovaných humanitních, společenskovědních a příbuzných oborech. 

Více informací zde.

true
Rozšířit fotografii: 
false