Odpovídá Filip Grygar

Katedře filosofie a religionistiky přinesl rok 2020 zejména sloučení dvou původně samostatných pracovišť filosofie a religionistiky. Spojení sil jsme využili k uspořádání pravidelného Katederního semináře, v rámci kterého členové katedry společně s doktorandy prezentují výsledky svého výzkumu a těží z připomínek kolegů. Podobným počinem je nový cyklus přednášek k dějinám náboženství, na němž přední čeští odborníci představují charakteristické rysy náboženských tradic, jejichž výzkumem se zabývají. Obě platformy jsou veřejně přístupné a zájemce srdečně zveme.

V roce 2021 bychom čerstvou spolupráci filosofie a religionistiky rádi rozšířili o intenzivnější kontakty s Ústavem historických věd a Katedrou sociální a kulturní antropologie. Společně s nimi proto připravujeme otevření nového, širšího bakalářského studijního programu, v němž budeme studentům nabízet vzdělávání, které povede k lepší orientaci v otázkách spojených s místem člověka ve světě 21. století. Pro studenty, kteří by se raději věnovali specializovanějšímu studiu, připravujeme otevření magisterského studia filosofie v angličtině a inovovaného bakalářského studia religionistiky, jež se bude soustředit především na teorii a interpretaci mýtu, rituálu a soudobé náboženské projevy.

Spolupráci se zahraničními odborníky, kterou naše katedra rozvíjí již od roku 2016 v mezinárodním Centru pro etiku, bychom rádi dále posílili. Ucházíme se proto o nové granty Marie-Curie fellowship pro stáže kolegů ze zahraničí a prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy také o prestižní grant s názvem The Ethics and Politics of Cultural Heritage: Identities, Emotions and Belonging in Changing Societies v rámci výzvy Iniciativy Společného programování „Kulturní dědictví a globální změny“ (JPICH).

Nepříjemná ztráta sociálních kontaktů se studenty i kolegy nás během pandemie přiměla rozvíjet možnosti online výuky a více těžit z jejích pozitivních aspektů. Naši pedagogové mohou nyní zvát do výuky zajímavé hosty, kteří by za normálních okolností neměli možnost za námi přicestovat do Pardubic, a sami se mohou účastnit seminářů na prestižních zahraničních univerzitách. Máme radost, že nové online formy činí vzdělávání přístupnějším a přispívají k jeho demokratizaci.

Mgr. Filip Grygar, Ph.D.
vedoucí Katedry filosofie a religionistiky 

false

Zajímají Vás reflexe dalších členů fakulty?


Nyní přebírají tuto štafetu vedoucí kateder. Na co jsou pyšní a na co se můžeme v budoucnu těšit? Podívejte se na další příspěvky.

Zpátky na náš rok 2020
Rozšířit fotografii: 
false