Od stříbrného českého tolaru ke světovému dolaru

Autorem výstavy je historik a numismatik Petr Vorel. Výstava prezentuje rozsáhlou numizmatickou sbírku Východočeského muzea v Pardubicích, která v současné době čítá přes 50 tisíc předmětů. Výstava přibližuje vznik a vývoj řady tolarových měn v Evropě v 16. století, počínaje ražbou velkých stříbrných mincí v Jáchymově roku 1520. Jejich dobové pojmenování tolar později zobecnělo jako označení všech ražeb tohoto typu. Je tvořena panely s využitím fotografií a galvanoplastických kopií mincí, které ze sbírkových originálů zhotovil restaurátor Východočeského muzea Michal Vojtěchovský. Putovní výstava zazářila v minulosti i v zahraničí. 

Poprvé v Českém domě v New Yorku výstava prezentovala, proč se právě „dollar“ stal koncem 18. století hlavní měnovou jednotkou nově vzniklých USA a jak tento vývoj, pokračující až do současnosti, souvisel s někdejším nerostným bohatstvím českých zemí. Výstava byla poprvé prezentována v anglické verzi v červnu 2017 v USA (Bohemian National Hall, New York), v roce 2018 navštívila i další místa Spojených států.

Podruhé na univerzitě v mexické Pachuce (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo). Zde Východočeské muzeum ve spolupráci s Univerzitou Pardubice, pořádalo výstavu v prostorách Ústavu umění, sídlícího ve městě Real del Monte. Toto místo je s tématem výstavy velmi úzce spjato, neboť zde se nalézaly doly na stříbrnou rudu, jejichž produkce v raném novověku významně ovlivňovala světový obchod se stříbrem a tedy i vývoj tehdejších tolarových měn.

Nejmladší výstava byla představena v sídle Rady Evropy ve francouzském Štrasburku. Po představení v jednom z politických center Evropské unie bude na podzim k dispozici veřejnosti a školám v Českém centru v Paříži a bude dále putovat po Francii.

 

Rozšířit fotografii: 
true