Národní grantové projekty

GAČR je samostatná státní instituce, která podporuje základní vědecký výzkum v  České republice prostřednictvím peněžitých grantů. O podporu projektů mohou žádat jak renomovaní badatelé, tak začínající výzkumníci.

Soutěže jsou vyhlašovány v průběhu celého roku, největší frekvence výzev bývá v období únor – duben.

Skupiny grantových projektů:

  • standardní (renomovaní badatelé)
  • juniorské (pro mladé badatele do 35 let, s titulem Ph.D.)
  • junior star (nejvýše 8 let od udělení titulu Ph.D.)
  • mezinárodní – „Lead Agency“, projekty se podávají v rámci iniciativy Weave
  • mezinárodní  – bilaterální (zaměřené na spolupráci dvou zemí, momentálně je to například spolupráce s Německem, Koreou a Tchaj-wanem)
  • EXPRO (zaměřené na podporu spolupráce excelentních vědeckých pracovišť)

Oficiální stránky grantové agentury

true

Nadace působící v České a Slovenské republice, zřízená k podpoře vzdělanosti, kultury a svobody.

  • grant Husovy nadace – je určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let věku (včetně, počítáno ke dni uzávěrky žádostí), působící v humanitních a společenskovědních oborech

Oficiální stránky nadace

true

Fond podporuje projekty, které umožnují spolupráci a partnerství mezi oběma zeměmi. Zelenou mají kreativní projekty se zajímavým obsahem, mimo vědecké se může jednat i o vzdělávací, kulturní, sociální nebo komunitní zaměření. Nejedná se o bilaterální projekty – projekt není podáván zároveň na německé straně.

Oficiální stránky fondu

true
Rozšířit fotografii: 
false