Mezinárodní grantové projekty

Fondy EHP podporují spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Umožňují vytvářet společné projekty, sdílet zkušenosti nebo vyjíždět na studijní pobyty a krátkodobé stáže.

Jednotlivé projekty:

projekty institucionální

  • projekty mají posílit institucionální spolupráci mezi českými institucemi a institucemi z donorských zemí na všech úrovních vzdělávání. Zvláštní důraz je přitom kladen na témata demokracie, aktivního občanství a inkluzivního vzdělávání

projekty mobilit

  • umožňují studijní pobyty, stáže a studijní návštěvy mezi Českou republikou a Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem

projekty odborného vzdělávání

  •  podporují rozvoj praktického vyučování založeného na principech ECVET a podnikatelských kompetencí žáků

projekty inkluzivního vzdělávání

  • rozvíjejí kompetence a dovednosti učitelů a školitelů v oblasti inkluzivního vzdělávání ve třídách

Oficiální stránky Fondy EHP

true

Horizont Evropa je novým rámcovým programem Evropské komise zaměřeným na výzkum a inovace. Program navazuje na předchozí rámcový program Horizont 2020 a poběží od roku 2021 do roku 2027. Jedná se o již 9. rámcový program v pořadí.

Více informací naleznete zde.

true

Mezinárodní organizace založená společně zeměmi Visegradské skupiny (V4) – České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. Účelem tohoto fondu je usnadnit a podpořit rozvoj užší spolupráce mezi občany a institucemi v regionu V4, jakož i mezi regionem V4 a dalšími zeměmi.

Termíny pro odevzdání žádostí jsou vždy: 1. února/ 1. června/1. října

Programy fondů:

Visegrad Grants

  • podporují realizaci projektů prosazující inovace a udržitelnost ve střední a východní Evropě (v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, přeshraniční spolupráce a turistického ruchu)
  • maximální doba trvání projektu je 18 měsíců.

Visegrad+ Grants

  • podporují projekty, které přispívají k demokratizačním a transformačním procesům ve vybraných zemích a regionech, zejména v zemích mimo Evropskou Unii (západní Balkán, země Východního partnerství)
  • maximální doba trvání projektu je 18 měsíců.

Strategic Grants

  • podporují významné, strategické projekty, které jsou zaměřené na priority stanovené pro příslušný rok
  • maximální doba trvání projektu je 36 měsíců, minimálně 12 měsíců

Více informací naleznete zde.

 

true
Rozšířit fotografii: 
false