Kulturní dějiny

Forma studia: prezenční

Délka studia, akademický titul: 2 r., Mgr.

Počet přijímaných 2020/2021: 40

Charakteristika oboru:

  • návaznost na bakalářské historické programy;
  • přehled po současných trendech bádání o dějinách;
  • osvojení moderních interpretačních postupů kulturních dějin a jejich aplikace v diplomové práci;
  • specializace: gender history, soudobé dějiny, regionální dějiny, dějiny literární kultury, péče o kulturní dědictví, kulturně historická slavistika.

Profil a uplatnění absolventa:

  • faktografické znalosti a praktické schopnosti z bakalářských programů budou rozšířeny o teoretický rozhled po kulturních dějinách;
  • absolvent bude schopen kvalitní badatelské práce v institucích, jež vyžadují dobrou orientaci v humanitních disciplínách

Požadavky a předměty přijímací zkoušky pro akademický rok 2020/2021:

  • u oboru Kulturní dějiny (a všech jeho modulových specializací) jsou přijímací zkoušky v tomto akademickém roce pro mimořádné okolnosti prominuty.
Rozšířit fotografii: 
false