Aleš Kozár

Mgr. Aleš KOZÁR, Ph.D.

Narozen: 24. 2. 1975

Bydliště:Bukovka
Studia:
 • 1993-1998 studium oboru český jazyk a literatura na FF UK, Praha
 • 1996-2001 studium oboru slovinský jazyk a literatura na FF UK, Praha
 • 2001-2007 doktorandské studium oboru Slovanské literatury, zaměření slovinská literatura, FF UK, Praha
 Odborné zaměření:
 • Dějiny slovinské literatury; česko-slovinské kulturní vztahy; literární překlady ze slovinštiny
 Zaměstnání:
 • učitel ČJ-dějiny kultury-AJ-VPT, SOŠ CR, Pardubice
 • od 2007 odborný asistent FF Upce
 Pedagogická činnost na KLKS:
 • předměty slovinského modulu: SLUV, SLSR, SLLI, ZSL2, SLJ1, SLJ2, SLJC, ALTS, SLKS, LIKO
 Publikační činnost (výběr):
 - knižní překlady
 • Goran Vojnović: Čefurji raus! Dauphin, Praha (v tisku).
 • Feri Lainšček: Nedotknutelní. Dauphin, Praha (v tisku)
 • Lojze Kovačič: Křišťálový čas. Kniha Zlín, Zlín 2010.
 • Krajiny za slovy. Antologie slovinské poezie 60.-90. let. BB Art, Praha 2008 (eds. F. Benhart, Aleš Kozár).
 • Kovačič, Lojze: Příběhy z malovaných úlů. Dauphin, Praha 2007.
 • Glavanová, Polona: Noc v Evropě. FRA, Praha 2007.
 • Osojnik, I.: V tobě ožiju. Nakladatelství Marek Turňa, Zlín 2005.
 • Lainšček, F.: Halgato. Dauphin, Praha 2004.
 • Bartol, V.: Alamut, Albatros, Praha 2003.
 • Promlky času. Větrné mlýny, Brno (ed. F. Benhart, 2003, překlad tří povídek)
 • Vně hranic. Společnost přátel jižních Slovanů. Brno 2002. (ediční příprava + překlad tří povídek a doslovu)
- odborné texty
 • Literární obraz přistěhovalců z republik bývalé Jugoslávie u Slovinců. Konference Dialog kultur IV., Hradec Králové, 19. a 20. 1. 2011.
 • Reálie Slovinska. http://slorealie.upce.cz– 2010.
 • Otázka areálovosti v esejistice Františka Benharta. Areálová slavistika a dnešní svět. Monografie z filologicko-areálových studií. Tribun EU, Brno 2010, s. 61-66
 • Rekonstrukcija interpretacije razvoja slovenske literature  v prevajalskem opusu Františka Benharta. In: Vloge središča – konvergenca regij in kultur. Slovenski slavistični kongres 2010. Ljubljana 2010, s. 351-357.
 • Překlady ze slovinské literatury posledních dvaceti let v českém kulturním kontextu.  Vzájemným pohledem (Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století). 4.-5. 11. 2010, Praha, Národní knihovna.
 • Trubarovo léto ve Slovinsku (esej); Tahy – literárněkulturní ročenka, 2009, s. 217¨
 • Multikulturnost: jukstapozicija ali determinacija – sodobna slovenska in češka poezija. Slovenščina med kulturami. 19. slovenski slavistični kongres – Slovinština mezi kulturami. 19. slovinský slavistický kongres, Klagenfurt/Celovec a Bleiburg/Pliberk, Rakousko, 2.-4. 10. 2008; Zbornik Slavističnega društva Slovenije 19., Slovenščina med kulturami. Ljubljana, Slavistično društvo Slovenije, 2008
 • Probleme pri pouku književnosti na čeških srednjih šolah. Obdobja 25. Ljubljana 2006. Konference Obdobja 25. Filozofska fakulteta. Univerza v Ljubljani, 2008. sborník Književnost v izobraževanju – cilji, vsebine, metode. (=název sborníku) Filozofska fakulteta. Univerza v Ljubljani, 2008.
 • K prostoru v díle Zofky Kvederové. In: Zofka Kvedrova (1878-1926): Recepce její tvorby ve 21. století. Slovanská knihovna, Praha 2008.
 • Prostor v poeziji Antona Podbevška. Apokalipsa č. 97-98-99/2006, s. 312-326.
 • Srečko Kosovel. Apokalipsa č. 81/2004, s. 51. (viz Delo, Književni listi 8. 9. 2004, s. 12)
 • Slovenska književnost na Češkem. In: 39. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Univerza v Ljubljani, Ljubljana 2003, s. 141.
 • Samomluva na konci propité noci. Host 2003/10, s. 45-46.
 • Aktualizace jazykové normy v překladu (France Prešeren v českém překladu Josefa Hiršala). In: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca V., Spisy FF MU s. 338. MU Brno 2002, s. 202.
 • recenze
 • Vinkler, J.: Posnemovalci, zavezniki in tekmeci. Recenze In: Theatrum Historiae 2010/6, s. 371-373.
 • Ladislav Hladký: Slovinsko. Slovanský přehled 2010/3-4, s. 425-428.
 • Goran Vojnović: Čefurji raus!. Iliteratura, publ.2.8.2009.
 • Lainščkovi Nedotakljivi. (recenze románu) Iliteratura, publ. 13.2.2009.
 • Milan Dekleva: Vítězství krys - Temný román o životě na ostří nože (Iliteratura 11. 8. 2006)
 • Výlety do přírody v postmoderním zrcadle. (Marjan Strojan: Výlety do přírody). Tvar 2003/1, s. 2, 9.1. 2003.