Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.

Specializace, odborné zaměření:
 • Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická,katedra cizích jazyků - výuka němčiny pro studenty oboru Německý jazyk pro hospodářskou praxi (bakalářské studium)
 • Předměty:
 • Kontrastivní gramatika (morfologie, syntax)
 • Úvod do studia jazyka
 • Odborný jazyk
 • Německá korespondence
Vzdělání
 • Ukončení doktorského studia v roce 2008 obhajobou disertační práce na téma Vergleichssätze und Modusgebrauch (kontrastiv anhand ausgewählter deutscher und tschechischer Texte), titul Ph.D.
 • Doktorandské studium Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, současný německý jazyk.
 • Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, čeština a němčina, 1982-87, titul Mgr.
Studie a články ve sbornících a časopisech vydaných v České republice
 • Matušková, Lenka: Arbeit mit RAP-Texten (Liedern) im Unterricht. In: Odborný jazyk v procesu evropské integrace.Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 7. a 8. února 2002 na VŠE Praha. S. 174-183. Praha 2002. ISBN 80-245-0417-0.
 • Matušková, Lenka: Postavení a význam německého jazyka v České republice a v regionu Pardubice. In: Motivace a multilingvismus ve výuce cizích jazyků. Scientific Papers of Pardubice. Series C. Faculty of Humanities. Suplement 10. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 22. a 23.9. 2003 na Univerzitě Pardubice. S. 117-124. Pardubice 2004. ISBN 80-7194-658-3.
 • Jaklová, Helena/Matušková, Lenka: Situation im deutsch- tschechischen Grenzgebiet vor dem EU-Beitritt. In: Scientific Papers of the University of Pardubice. Series C. Faculty of Humanities. Suplement 10. S. 185-200. Pardubice 2005. ISBN 80-7194-734-2, ISSN 1211-6629.
 • Bourová, Ilona/Matušková, Lenka: Interkulturní prvky v učebnicích odborné ekonomické němčiny pro studenty FES a NHP In: Scientific Papers of the University of Pardubice. Series C. Faculty of Arts and Philosophy. Suplement 14. S. 157-162. Pardubice 2006. ISBN 80-7194-893-4, ISSN 1213-3485.
 • Bourová, Ilona/Matušková, Lenka: Einstellung der Studenten zum Fremdsprachenlernen im interkulturellen Kontext. In: Interkulturní dimenze v cizích jazycích II. Sborník přednášek. S. 63-70. Filozofická fakulta Univerzity Pardubice 2008. ISBN 978-80-7395-086-6
 • Matušková, Lenka: Franz Kafka na cestě vlakem (studie k česko-bavorské hranici). In: Genius loci českého jihozápadu VI. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň 2010. S. 87-94. ISBN 978-80-86944-36-4.
 • Matušková, Lenka: Literatura na česko-bavorské periferii. In: Genius loci českého jihozápadu VII. Regionální specifika v celonárodním kontextu. Sborník z konference konané 20. A 21. Října 2010 v Jihočeském muzeu v českých Budějovicích. České Budějovice 2012. S. 142-154. ISBN 978-80-87311-17-2.
 • Matušková, Lenka: Irreale Vergleiche im Tschechischen und im Deutschen. In: Deutsch und Tschechisch im Vergleich. Korpusbasierte linguistische Studien. Masarykova univerzita, Brno 2009. S. 105-120.
 • Matušková, Lenka: Germanistik als Grenzwissenschaft. In: Aussiger Beiträge: Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre 5 (2011). Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2011. S.  35-48. ISSN 1802-6419.
 • Matušková, Lenka: Pilsen auf dem Weg zur Kulturhauptstadt Europas (2015)? In: Lingvodiverzita a multikulturalismus. Univerzita Pardubice, Pardubice 2011. S. 117-123. ISBN 978-80-7395-363-8.
 • Baumann, Winfried/Matušková, Lenka: Operationsplan 1977 der Tschechoslowakischen Volksarmee. In: Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham. 30. Band-2013. Herausgeber: Arbeitskreis Heimatforschung im Kulturverein Bayerischer Wald e. V. S. 201-215. Grafenau 2013. Morsak Verlag GmbH. ISSN 0931-6310.
 • Matušková, Lenka.: Aus der Ferne so nah…(Auf den Spuren des Revolutionärs von Leitmeritz Ferdinand Blumentritt). In: Estudios Filológicos Alemanes. Revista del Grupo de Investigación Filología Alemana. Volumen 26. Sevilla 2013. S. 181-190.. ISSN 1 578-9438.
 • Baumann, W./Matušková, L.: Wendezeit der Germanistik. Westerweiterung seit 1990. Pardubice 2015. ISBN: 978-80-7395-963-0
Články v zahraničních sbornících a časopisech:
 • Matušková, Lenka: Ist die Schlacht von 1040 historisch prägend? In: Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 26. Morsak Verlag GmbH, Grafenau 2009. S. 25-45.
 • Matušková, Lenka: Nach Furth im Wald und so weiter. Franz Kafka und Max Brod reisen in die Moderne. In: Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 27. Morsak Verlag GmbH, Grafenau 2010. S. 177-194
 • Matušková, Lenka: Vergleichssätze und Modusgebrauch anhand ausgewählter deutscher Texte der Gegenwartsliteratur. In: Estudios Filológicos Alemanes. Revista del Grupo de Investigación Filología Alemana 17. Sevilla 2009. S. 205-216. ISSN 1578-9438.
 • Baumann, Winfried/Matušková, Lenka: Schlacht im Wald bei Furth im Wald. Nach einer künstlerischen Darstellung in einer Pariser Handschrift ? In: Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 27. Morsak Verlag GmbH, Grafenau 2010. S. 33-40.
 • Matušková, Lenka: Zugreise mit Franz Kafka über die böhmisch-bayerische Grenze. In: Estudios Filológicos Alemanes. Revista del Grupo de Investigación Filología Alemana 20. Sevilla 2010. S. 779-790. ISSN 1578-9438.
 • Matušková, Lenka: Germanistik an der Universität Pardubice. Vom Lehramt zum interkulturellen berufsorientierten Studium. In: Materialien Deutsch als Fremdsprache. Universitätsverlag Göttingen, Göttingen 2010. S. 131-141. ISSN 1866-8283.
 • Matušková, Lenka: Besucher aus ferner Nähe. Junge tschechische Germanisten bei Dietz-Rüdiger Moser. In: Literatur in Bayern 26. Ludwig-Maximilians-Universität München S. 62 -64. ISSN 0178-6857.
 • Matušková, Lenka: Anredeverhalten im Deutschen und Tschechischen. In: Estudios Filológicos Alemanes. Revista del Grupo de Investigación Filología Alemana 22. Sevilla 2011. S. 221-232. ISSN 1578-9438.
 • Matušková, Lenka: Die Kriegspläne der ČSLA 1964-1990. Untersuchung der Valenzpositionen, 1. Teil. In: Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 28. Morsak Verlag GmbH, Grafenau 2011 S. 261-270.
 • Matušková, Lenka: Feste im Gewitter. Literarische Szenarien des Untergangs. In. Wechselwirkungen. Praesens, Wien  2012. S. 419-437.
 • Baumann, Winfried/ Matušková, Lenka: Hochzeiten als Grenzüberschreitung. Impulse deutsch-tschechischer Nachbarschaft. In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 27 (2013), sv. 1-2, S. 179-199. Masarykova univerzita Brno. 27 /2013 1-2. ISBN 978-80-210-6409-6. ISSN 1803 -7380.

Monografie:
 • Andrášová H., Podepřelová A. a kolektiv: Na cestě za češtinou+CD. Inspirativní náměty pro učitele češtiny jako cizího jazyka. Metodická příručka s pracovními listy.Klett nakladatelství, Praha 2008. S. S. 43-44, 47-48, 84, 87-90,171,127-128, 183. ISBN: 978-80-7397-004-8.
 • Matušková, Lenka: Vergleichssätze und Modusgebrauch (anhand ausgewählter deutscher und tschechischer Texte der Gegenwartsliteratur). Univerzita Pardubice, Pardubice 2011. ISBN 978-80-7395-229-7.
 • Baumann, Winfried/Matušková, Lenka: Von der Wissenschaft zum literarischen Text. Analyse der Kurzprosa von Winfried Baumann.Pardubice 2012. ISBN 978-80-7395-517-5
 • Matušková Lenka (Hrsg.) Inszenierungen des Körpers.Textliche Einblicke, inhaltliche Ausblicke. Pardubice 2013. ISBN: 978-80-7395-737-7 
 • BAUMANN Winfried, MATUŠKOVÁ Lenka: Am Rande der deutschen Sprache Die Kötztinger Zeitung. Pardubice 2014. ISBN: 978-80-7395-861-9
Zahraniční stáže a pobyty:
 • Pobyty v rámci LLP Erasmus na univerzitách v SRN (Leipzig, Jena, Osnabrück, Münster, Bayreuth), Španělsku (Sevilla, Vittoria), Itálii (Trento), Portugalsku (Madeira), Maďarsku (Pécs), Turecku (Istanbul).
 • Pobyty na Univerzitě Bayreuth v rámci smlouvy GIP – Germanistische Institutspartnerschaft (průběžně 2008-2011).
Přednášky na zahraničních konferencích
 • příspěvek na konferenci XIV. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer -srpen 2009 – SRN -Jena Germanistik an der Universität Pardubice. (Vom Lehramt zur interkulturellen berufsorientierten Germanistik) – k nahlédnutí na http://www.fadaf.de/de/daf_angebote/studieng_nge/
 • Přednášková činnost a účast na seminářích v SRN, Bildungs- und Begegnungsstätte "Der Heiligenhof" Bad Kissingen.
 • Přednášky na kongresech v Seville ve Španělsku - Facultad de Filología.  Universidad de Sevilla. III.-VIII.INTERNATIONALER GERMANISTENKONGRESS.
 • Universität Pécs,  Germanistisches Institut, INTERNATIONALE GERMANISTEN–TAGUNG (Wechselwirkungen –  Deutschsprachige Kultur im regionalen und internationalen Kontext), 2010.