Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

bonaventura_konference1_182095.jpg

Město Nové Hrady pořádalo ve spolupráci s Fakultou filozofickou Univerzity Pardubice dvoudenní konferenci v rámci projektu Buquoyský rok a jeho doprovodný program.

Ve dnech 25. – 26. 11. 2021 proběhla řada přednášek zaměřených na dobu 17. století, která se neodmyslitelně pojí s třicetiletou válkou. Jednou z hlavních postav evropského ozbrojeného konfliktu byl právě Karel Bonaventura Buquoy, velitel habsburských císařských vojsk a tehdejší majitel jihočeského dominia Nové Hrady.

Akce byla mezinárodní a zúčastnila se jí řada předních historiků, mezi nimi i slavný francouzský historik a bohemista Olivier Chaline, který první den konference představil portrét osoby generála Buquoye.

 Třetí den, sobota 27. 11., byl spojený s návštěvou Státního hradu Nové Hrady, Buquoyskou hrobkou a rezidencí a Novohradského muzea.


Hlavním odborným garantem akce je vedoucí Ústavu historických věd doc. Mgr. Pavel Marek, Ph. D. Doprovodný program byl otevřený i pro veřejnost.