DANIEL SAMPEY, MFA

EDUCATION / VZDĚLÁNÍ
2006 - present   
Department of Anglophone Literatures and Cultures, Philosophical Faculty,
Charles University, Prague.
Doctoral Program, Anglo-American Literary Studies
2006 - dosud  
Ústav anglofonních literatur a kultur, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, postgraduální doktorské studium
August 1998  
Master of Fine Arts in Screenwriting. Department of English,
Department of Film, Theatre and Communication Arts, University of New Orleans.
This three-year degree program combined Master of Arts studies, including 26 semester hours of literature, history and cultural studies, with practical film, video, theatre writing and production.
srpen 1998
Magistr krásných umění, obor scenáristika. Katedra anglistiky, Katedra filmu,
divadla a médií, Univerzita New Orleans.
Tento tříletý studijní program zahrnuje klasické magisterské studium umění včetně 26 hodin literatury, historie a kulturních studií, s praktickou filmovou, video a divadelní produkcí a scenáristikou.
December 1991   Bachelor of Arts in Communications,
Department of Film, Theatre and Communication Arts, University of New Orleans
prosinec 1991
Bakalář svobodných umění v oboru dramatických umění a komunikace,
Katedra filmu, divadla a médií, Univerzita New Orleans.
Research interests / odborné zaměření
20th-century American drama, screenwriting, creative writing, technobios
Americké drama 20. století, scenáristika, tvůrčí písemný projev, technobios
Selected conferences and publications / výběr z konferenční a publikační činnosti
SAMPEY, Daniel. Benjamin's "Artwork" and Other Reconsiderations of Techne. In SUK, J. (ed.) Hradec Králove Journal of Anglophone Studies 1 (2014). Hradec Králove: Department of English Language and Literature, Faculty of Education, UHK. s.46-54. ISSN 2336-3347.
SAMPEY, Daniel. “Chicago, Greenwich Village and Provincetown: American theatre becomes little.” American and British Studies Annual4 (2011). s.131-145. University of Pardubice. ISSN 1803-6058
KUNEŠOVÁ, Květa, SAMPEY, Daniel. “Czech Voices in Canada” Migrating Memories: Central Europe in Canada. Lopičić, V (ed.) Brno: Central European Association for Canadian Studies, 2010. s.77-89. ISBN 978-86-7746-233-8
SAMPEY, Daniel.  “The playing of O’Neill’s Misbegotten,American and British Studies Annual 2 (2009). s. 64-80. University of Pardubice ISSN: 1803-6058, ISBN: 978-80-7395-216-7
SAMPEY, Daniel.  “Types, not times: An approach to teaching tenses.”  In Challenges of EFL Teaching II, Ústí nad Labem: KAJ PF UJEP, 2008. s.88-92. ISBN: 978-80-7414-008-2
SAMPEY, Daniel.  “Metatheatre Defined” In Consciousness, Theatre, Literature, and the Arts 2007. In MEYER-DINKGRAFE, D. (ed.)  Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.  Department of Theatre, Film and Television Studies, University of Wales, Aberystwyth, UK, 2007. s.190-199. ISBN (10): 1-84718-418-9, ISBN (13): 9781847184184
SAMPEY, Daniel.  “Metatheatre: A New Genre?” In National Literatures in the Globalized World. Nitra:UKF Nitra,Slovakia, 2006. s.111-121. ISBN: 978-80-8094-308-0
Membership in professional organizations / Členství v odborných organizacích
American Theatre & Drama Society
American and British Studies Annual, UPa, FF, KAA – peer review board, volume editor
Other / další
1) Highlights of professional experience / nejvýznamnější profesní zkušenosti
2009 - present
Translator, Expert Language Corrector, Teacher. Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
2009 - dosud  
Překladatel, Jazykový korektor odborných textů, učitel. Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
2004 - 2009.
Assistant Professor of English. Faculty of Education, University of Hradec Králové
odborný asistent. KAJL PdF Univerzita Hradec Králové
1999Instructor in Video Production.
Prague Summer Seminars, Charles University
Students in this seminar produced a short documentary about the 1999 Writers'
Workshop (featuring Arnošt Lustig, Ivan Klíma, Eduard Goldstücker, Philip Levine, Gerald Stern as well as other international writers and scholars.) Excerpts of these videos were posted on the Internet at www.uno.edu
1999.  Instruktor video produkce. Prague Summer Seminars, Univerzita Karlova
Studenti tohoto semináře vytvořili krátký dokument o Spisovatelské dílně v roce
1999 (včetně autorů jako např.Arnošt Lustig, Ivan Klíma, Eduard Goldstücker, Philip Levine, Gerald Stern a také mezinárodních autorů a akademiků.) Výňatky z tohoto videa byly vloženy na webové stránky www.uno.edu
1998. Graduate Assistant in Film and Video.
University of New Orleans
Teacher:  Television Writing and Studio Production (DRCM 2550)
Advanced Television Writing and Production (DRCM 4560)
UNO Video (DRCM 4090, 4091, 4092)
Producer:  UNO Film and Video Media Showcase 1997 & 1998
An evening of student and faculty works for the general public.
EquipmentManager / Instructor
           Faculty Advisor
1998.  asistent filmu a videa na Univerzitě New Orleans
Učitel: Televizní scenáristika a produkce
            Pokročilá televizní scenáristika a produkce
UNO Video 
Producent: UNO Film and Video Media Showcase 1997 & 1998
   Večer studentských a učitelských prací pro širokou veřejnost.
EquipmentManager/ Instruktor
Fakultní poradce
2003 - present.  Translator, Editor  
září 2003 - dosud.  překladatel, editor
Screenwriter and producer of 15+ narrative and documentary film and video projects.         
Professional theater experience as stage manager, lighting designer, multimedia coordinator, set builder, actorDirector of five theatrical productions, including works by Tennessee Williams, Sam Shepard, and Molière.
Scénárista a Producent více než 15 hraných a dokumentárních filmů a video projektů.
Profesionální divadelní zkušenosti jako je inspicient, asistent režie, kulisák, rekvizitář, výtvarník osvětlení, koordinátor multimédií, inscenace, herec. Režisér pěti divadelních inscenací, včetně děl Tennessee Williamse, Sama Sheparda, a Molièra.
1995 - 2000.  Screenwriter / Dramaturge.
 Independent Studios, New Orleans LA
1995 –2000. scénárista / dramaturg
 Independent Studios,
New Orleans LA
2) Awards / Ceny
1998-- Herb Davis Award for outstanding contributions to theatre, film and video.
            Department of Film, Theatre and Communication Arts, University of New Orleans
 Herb Davis Award za výjimečný přínos v divadle, filmu a videu.
            Katedra filmu, divadla a médií, Univerzita New Orleans.
1999-- New Orleans Theatre Guild - Big Easy Award for Best Drama Production
 Tracers.  Dramaturge, Lighting Designer, Actor
New Orleans Theatre Guild - Big Easy Award za nejlepší dramatizaci Tracers
                Dramaturg, výtvarník osvětlení, herec
2000-- New Orleans Theatre Guild - Big Easy award for Best Multimedia
Best Little Whorehouse in Texas.  Video Designer, Camera
New Orleans Theatre Guild - Big Easy za nejlepší dramatizaci