Den otevřených dveří

 

 

Nevíš, co všechno se dá studovat na Fakultě filozofické?
Přijď na Den otevřených dveří a dozvíš se to.

Zveme všechny zájemce o studium i širokou veřejnost na Dny otevřených dveří na Fakultě filozofické.

Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci se Dny otevřených dveří budou konat v on-line režimu. Podrobnější informace budou v nejbližších dnech zveřejněny.

Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Pardubice, včetně jeho případného zveřejnění. Záznam nebude předáván třetí straně ani použit k marketingovým účelům. Osoba pořizující záznam za Univerzitu Pardubice bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit svůj případný nesouhlas. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.upce.cz/privacy-policy.

false
Rozšířit fotografii: 
true