Podpora literární tvorby a ediční činnost pardubických občanů; podpora činnosti věnované literatuře (přednášky, sympozia, doprovodné výstavy)

 • realizece tohoto projektu přispívá k ozšíření a obohacení kulturního života ve městě, reprezentaci města a rozvoji cestovního ruchu
 • předpokládaná výše dotace: 150.000,- Kč
 • uzávěrka žádostí: 23. července 2021

Podmínky pro podání žádosti zde.

 

true
 •  je určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let věku, působící v humanitních a společenskovědních oborech
 • nadace v rámci tohoto programu podpoří vypracování studie na jedno ze zadaných témat, která považuje za důležitá z hlediska svého poslání podporovat svobodné bádání a učení
 • celková výše grantu činí  max. 100.000,- Kč a je rozdělena do dvou částí
 • uzávěrka žádostí: 2. září 2021

Více informaci naleznete zde.

 

true

Prestižní Fulbrightovy stipendijní programy financované českou a americkou vládou poskytují českým občanům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA. Českým vzdělávacím a výzkumným institucím pak dávají možnost získat pedagoga nebo vědce z USA.

Stipendium pro postgraduální studium

 •  je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s  výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM. Stipendium se uděluje na jeden akademický rok (4-9 měsíců)
 • uzávěrka žádostí: 1. září 2021

Fulbright-Masarykovo stipendium

 • je určeno pro zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě  své odborné práce aktivní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém  senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě aj)
 • stipendium určené pro všechny obory (s výjimkou klinické medicíny) se uděluje ve třech kategoriích:         juniorské, postdoktorské, seniorské 
 • uzávěrka žádostí: 1. listopadu 2021

Stipendium pro vědce a přednášející

 • stipendium podporuje dlouhodobé pobyty českých vědců a vysokoškolských pedagogů v USA, aby tam vedli výzkum a případně přednášeli v jakémkoliv oboru s výjimkou klinické medicíny
 • uzávěrka žádostí: 1. listopadu 2021

Více informací naleznete zde.

Všechno, co chcete vědět o studiu a výzkumu v USA v rámci Fulbrightova programu se dozvíte na webinářích.

true

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvy k podávání návrhů:

 •  standardních projektů

            - vyhlášení, zadávací dokumentace a další informace zde

 •  projektů JUNIOR STAR

           - vyhlášení, zadávací dokumentace a další informace zde

 •  POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP

           - vyhlášení, zadávací dokumentace a další informace zde

 • mezinárodní projekty - návrhy projektů hodnotí buď obě agentury zároveň (bilaterální spolupráce), nebo jsou doporučeny k financování jen jednou agenturou a druhá její doporučení přejímá (Lead Agency spolupráce).

Zapojené agentury na principu bilaterální spolupráce:

 • Tchaj-wan – Ministry of Science and Technology (MOST)
 • Jižní Korea – National Research Foundation of Korea (NRF)
 • São Paulo, Brazílie – São Paulo Research Foundation (FAPESP)

Zapojené agentury na principu Lead Agency (LA)

 • Rakousko – Austrian Science Fund (FWF)
 • Německo – German Research Foundation (DFG)
 • Polsko – National Science Centre (NCN)
 • Slovinsko – Slovenian Research Agency (ARRS)
 • Švýcarsko – Swiss National Science Foundation (SNSF)
 • Lucembursko – National Research Fund (FNR)

Více informací k LA projektům:

GA ČR v roli Lead Agency

GA ČR v roli v roli partnerské organizace

Důležité termíny:

15. 4. 2021 - Fakultní termín pro zaslání kompletních podkladů ke kontrole

20. 4. 2021 - Odeslání finálního návrhu na GA ČR 

Videonávody: jak podat projekt v aplikaci GRIS.

 

true

HERA a NORFACE vyhlašují novou výzvu v rámci  programu CHANSE na téma: Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age

 • cílem je podpořit nový a inovativní výzkum práce, významu a důsledků transformací a inovací v současném digitálním věku, nahlížených optikou sociální a kulturní dynamiky
 • projektový team: skládá se z nejméně 4 hlavních partnerů, kteří jsou způsobilí získat finanční prostředky od sponzorů CHANSE ze 4 nebo více různých zemí účastnících se výzvy
 • délka trvání projektu je 24 – 36 měsíců
 • informační setkání pro žadatele se uskuteční 15. března 2021, více zde
 • uzávěrka žádostí: 7. května 2021

Více informací naleznete zde.

 

true

Rada NÚJH vypisuje veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku (stipendia) k vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických i společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících. Hlavní téma veřejné soutěže pro rok 2021 je Proměny a kontexty vývoje české společnosti a české národní zájmy na počátku 21. století. Podpora je určena všem badatelům (s případnými spolupracovníky), kteří prokáží svou erudici a schopnost v dané oblasti vědecky pracovat. Příležitost může být poskytnuta i mladým uchazečům s relativně menším počtem publikovaných prací (studií).

uzávěrka žádostí: 15. května 2021

Více informací naleznete zde.

true
Rozšířit fotografii: 
false