Aristokraté na křižovatkách (nejen) českých dějin 20. století​

Uložit do kalendáře 17-05-2022 17:00 17-05-2022 17:00 Czech republic/Europe Aristokraté na křižovatkách (nejen) českých dějin 20. století​ Květnová Kavárna Universitas. V posledních letech můžeme sledovat poměrně velký zájem veřejnosti o osudy nositelů urozených jmen jak v současné době, tak v nedávné minulosti. Zároveň se setkáváme i s četnými protikladnými reakcemi. Proč... Divadlo Exil (Machoňova pasáž, tř. Míru 60, Pardubice)
17. 05. 2022 Divadlo Exil (Machoňova pasáž, tř. Míru 60, Pardubice)
Aristokraté na křižovatkách (nejen) českých dějin 20. století​

Květnová Kavárna Universitas. V posledních letech můžeme sledovat poměrně velký zájem veřejnosti o osudy nositelů urozených jmen jak v současné době, tak v nedávné minulosti.

Zároveň se setkáváme i s četnými protikladnými reakcemi. Proč tomu tak je? A jak se šlechta vyrovnávala se změnami, které s sebou přinesly vznik Československé republiky v roce 1918 a později nacistická okupace a komunistická diktatura? Nejen o tom pohovoří historik Zdeněk Hazdra.  

Kde: Divadlo Exil
Kdy: 17. května 2022 od 17:00 do 19:00
Vstupné dobrovolné


Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.

Vystudoval historii se specializací na moderní dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V průběhu studií získal Cenu Učené společnosti České republiky pro rok 2002. Zabývá se především osudy šlechty v 19. a 20. století, problematikou protinacistického odboje a komunistické perzekuce v 50. letech. Je autorem monografie Šlechta ve službách Masarykovy republiky. Mezi demokracií a totalitními režimy (2015) nebo spoluautorem populárně laděné práce Modrá krev v protinacistickém odboji – několik příběhů z okupované vlasti i frontových linií (2019). Společně s Michalem a Martou Bystrovovými připravil knihu Dvanáct strun Karla Zicha (2020). Rodině zpěváka Karla Zicha věnoval i svoji poslední publikaci nazvanou Jak šli tím zdejším světem… Rodinné album (2021). Velkou pozornost věnuje popularizaci novodobých dějin: ať už v podobě publicistických článků, výstav, hudebně-literárních pořadů (společně se Štěpánem Rakem, Alfredem Strejčkem, Františkem Kreuzmannem a dalšími), nebo ve formě spolupráce na televizních a rozhlasových dokumentech.

V roce 2008 nastoupil do Ústavu pro studium totalitních režimů, kde vytvořil a vedl oddělení zabývající se dějinami české společnosti během nacistické okupace. V letech 2010–2014 působil jako vědecký pracovník na Katedře středoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2014–2022 byl ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů.


On-line přenos

Vstup zdarma
Univerzita Pardubice
Lukáš Jadrný, Zdeňka Horáčková
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Pardubice, včetně jeho případného zveřejnění. Záznam nebude předáván třetí straně ani použit k marketingovým účelům. Osoba pořizující záznam za Univerzitu Pardubice bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit svůj případný nesouhlas. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.upce.cz/privacy-policy.