Studijní podklady a materiály

Členové Ústavu historických věd FF UPa se podílejí na zpřístupňování odborných statí, editování pramenů a vytváření interaktivních výukových materiálů, které jsou k dispozici nejen studentům univerzity, ale i široké veřejnosti.

 

Návod k použití:

Celý dokument se skládá z několika částí, mezi kterými můžete přepínat v horní části obrazovky, podle jednotlivých roků. Kliknutím na obrázek se vám pod ním zobrazí část originálního přepisu textu. Kliknutím na tento text stránka vypíše i překlad úryvku. Tento krok můžete opakovat, dokud tímto způsobem nepřečtete celý obrázek.

 

Čítanka

Cvičebnice

 

 

true
Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Úvod do studia gender history (Milena Lenderová, Vladan Hanulík)4.58 MB
PDF icon Introduction to Study of Gender History (Milena Lenderová, Vladan Hanulík)880.7 KB
PDF icon Antologie zaniklých ženských ctností (Milena Lenderová ed.)494.51 KB
PDF icon Obecný zákonník občanský císařství Rakouského I., r. 1862 11.3 MB
PDF icon Anna Bayerová - O zabránění těhotenství 654.35 KB
PDF icon Bernard Bolzano - O povolání a důstojnosti pohlaví ženského 3.5 MB
PDF icon Judith Butler - Trampoty s rodom (I. kapitola, s. 15-57)10.4 MB
PDF icon Kathleen Canning - The Body as Method? Reflection on the Place of the Body in Gender History131.77 KB
PDF icon Albína Dratvová - Duše dnešní ženy (s. 7-13)2.28 MB
PDF icon Betty Friedan - Problém beze jména6.27 MB
PDF icon Julie Gintlová - Ideál ženy emancipované9.34 MB
PDF icon A. V. Hnojka - Tělo lidské s ohledem na duši lidskou 978.51 KB
PDF icon Z deníku Františky Honlové z České Třebové89.2 KB
PDF icon Martina Kessel - The Whole Man: The Longing for a Masculine World in Nineteenth-Century Germany204.66 KB
PDF icon Stanislav Filip Kodym - Zdravověda (s. 172-180)2.96 MB
PDF icon Marie Macková - Sňatek ve světle rakouského Všeobecného občanského zákoníku 3.36 MB
PDF icon Paolo Manegazza - Physiologie ženy (s. 3-13)3.47 MB
PDF icon Paolo Manegazza - Physiologie ženy (s. 117-121)1.43 MB
PDF icon Paolo Manegazza - Physiologie ženy (s. 330-345)5.05 MB
PDF icon Václav Macek - Stav manželský a příprava k němu (s. 115-120)2.33 MB
PDF icon Sofie (Žofie) Podlipská - Listy staré vychovatelky k někdejším schovankám (s. 1-53)8.16 MB
PDF icon Jean Jacque Rousseau - Émile ou De l'éducation 2.88 MB
PDF icon Joan Wallach Scott - Gende: A Useful Category of Hystorical Analysis 1.41 MB
PDF icon Dopis Zdeňky Šemberové psané otci 1.43 MB
PDF icon Všeobecný slovník právní - "Souboj" 1.58 MB
PDF icon Josef Svátek - Souboje v Čechách (s. 3-22)9.13 MB
PDF icon Josef Svátek - Souboje v Čechách (s. 23-33)4.8 MB
PDF icon Daniela Tinková - Oddělené sféry - tradiční polarita nebo dědictví 19. století?3.49 MB
PDF icon Mary Wollstonecraft - A Vindication of the Rights of Women 170.88 KB
true
Rozšířit fotografii: 
true