Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

img_8390_163863.jpg

Členové Ústavu historických věd FF UPa se podílejí na zpřístupňování odborných statí, editování pramenů a vytváření interaktivních výukových materiálů, které jsou k dispozici nejen studentům univerzity, ale i široké veřejnosti.

Návod k použití:

Celý dokument se skládá z několika částí, mezi kterými můžete přepínat v horní části obrazovky, podle jednotlivých roků. Kliknutím na obrázek se vám pod ním zobrazí část originálního přepisu textu. Kliknutím na tento text stránka vypíše i překlad úryvku. Tento krok můžete opakovat, dokud tímto způsobem nepřečtete celý obrázek.

Čítanka

Cvičebnice

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Soubory ke stažení Velikost
Úvod do studia gender history (Milena Lenderová, Vladan Hanulík) - pdf 4.58 MB
Introduction to Study of Gender History (Milena Lenderová, Vladan Hanulík) - pdf 881 kB
Milena Lenderová (ed.) - Antologie zaniklých ženských ctností - pdf 495 kB
Obecný zákonník občanský císařství Rakouského I., r. 1862 - pdf 11.3 MB
Anna Bayerová - O zabránění těhotenství - pdf 654 kB
Bernard Bolzano - O povolání a důstojnosti pohlaví ženského - pdf 3.5 MB
Judith Butler - Trampoty s rodom (I. kapitola, s. 15-57) - pdf 10.4 MB
Kathleen Canning - The Body as Method? Reflection on the Place of the Body in Gender History - pdf 132 kB
Albína Dratvová - Duše dnešní ženy (s. 7-13) - pdf 2.28 MB
Betty Friedan - Problém beze jména - pdf 6.27 MB
Julie Gintlová - Ideál ženy emancipované - pdf 9.34 MB
A. V. Hnojka - Tělo lidské s ohledem na duši lidskou - pdf 979 kB
Z deníku Františky Honlové z České Třebové - pdf 89 kB
Martina Kessel - The Whole Man: The Longing for a Masculine World in Nineteenth-Century Germany - pdf 205 kB
Stanislav Filip Kodym - Zdravověda (s. 172-180) - pdf 2.96 MB
Marie Macková - Sňatek ve světle rakouského Všeobecného občanského zákoníku - pdf 3.36 MB
Paolo Manegazza - Physiologie ženy (s. 3-13) - pdf 3.47 MB
Paolo Manegazza - Physiologie ženy (s. 117-121) - pdf 1.43 MB
Paolo Manegazza - Physiologie ženy (s. 330-345) - pdf 5.05 MB
Václav Macek - Stav manželský a příprava k němu (s. 115-120) - pdf 2.33 MB
Sofie (Žofie) Podlipská - Listy staré vychovatelky k někdejším schovankám (s. 1-53) - pdf 8.16 MB
Jean Jacque Rousseau - Émile ou De l'éducation - pdf 2.88 MB
Joan Wallach Scott - Gende: A Useful Category of Hystorical Analysis - pdf 1.41 MB
Dopis Zdeňky Šemberové psané otci - pdf 1.43 MB
Všeobecný slovník právní - "Souboj" - pdf 1.58 MB
Josef Svátek - Souboje v Čechách (s. 3-22) - pdf 9.13 MB
Josef Svátek - Souboje v Čechách (s. 23-33) - pdf 4.8 MB
Daniela Tinková - Oddělené sféry - tradiční polarita nebo dědictví 19. století? - pdf 3.49 MB
Mary Wollstonecraft - A Vindication of the Rights of Women - pdf 171 kB