Věda a publikace

Pracoviště se profiluje zejména v těchto oblastech:


1) gender history a dějiny těla (prof. M. Lenderová, doc. P. Marek, dr. K. Ptáčková, dr. V. Hanulík, dr. Š. Rábová, dr. J. Stráníková, Mgr. Lacinová Najmanová)

2) dějiny elit v novověku a moderní době (prof. M. Lenderová, prof. P. Vorel, doc. M. Čapský, prof. M. Šedivý, doc. J. Kubeš, doc. P. Marek, dr. Z. Vydra, dr. V. Prchal, dr. V. Hanulík, dr. D. Homolová)

3) hospodářské dějiny (prof. P. Vorel, doc. T. Jiránek, doc. M. Macková)

4) vojenské dějiny (doc. T. Jiránek, dr. V. Prchal)

5) dějiny umění a stavební kultury (doc. P. Panoch, Mgr. F. Václavík, Mgr. B. Šeda) 

6) dějiny správy (doc. M. Macková, dr. H. Pochobradská)

7) archeologie (dr. J. Frolík, dr. K. Kapustka)

8) historická demografie (dr. Š. Nekvapil-Jirásková)

Rozšířit fotografii: 
false