Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

p1030048_163861.jpg

Nezapomeňte, že pokud se vydáváte na praxi,  MUSÍTE mít PŘED jejím začátkem uzavřenou smlouvu mezi univerzitou a hostitelskou institucí!
Pozdější zařízení je nepřípustné,  paní proděkanka pro studijní záležitosti dodatečné smlouvy neakceptuje a nepodepíše. Hrozí vám, že v takovém případě vám praxe vůbec nebude uznána a budete ji muset absolvovat znovu.

Pokud nemáte praxi v archivu, tak platí smlouva, kterou si můžete stáhnout dole na stránce.
Je nutno ji třikrát vytisknout (pro studenta, pro univerzitu, pro zaměstnavatele), třikrát přinést potvrzenou od budoucího zaměstnavatele, pak ji nechat potvrdit na univerzitě a následně si vyzvednout dva exempláře na sekretariátu ÚHV v kanceláři č. 12037. Jeden tu zůstává.
 

Praxi ve Východočeském muzeu smluvně upravuje dokument níže, je potřeba jej odevzdat vyplněný před zahájením praxe garantu výuky, dr. Ladislavu Nekvapilovi v rámci teoretické přípravy předmětu Praxe v paměťových institucích.

Studenti, kteří mají praxi v archivech (týká se následujících archivů: SOA Zámrsk, SOkA Hradec Králové, Chrudim, Jičín, Náchod, Pardubice, Svitavy se sídlem v Litomyšli, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov a Ústí nad Orlicí), se osobně dostaví za doc. Mackovou: bude zpracován základ průvodního listu, pro který je třeba mít předjednaný archiv a termín praxe, na místě pak budou doplněny další údaje. Tyto údaje se stanou součástí dodatku k dlouhodobé smlouvě, který bude předán příslušnému archivu. není tedy už si třeba zařizovat samostatnou smlouvu.

Studenti, kteří hodlají praxi realizovat v kterémkoliv jiném státním, městském či akreditovaném archivu si zařídí běžným způsobem smlouvu z fakulty.