Informace pro studenty

Co mě čeká u státní závěrečné zkoušky?

Veškeré informace potřebné k úspěšné přípravě na státní závěrečné zkoušky včetně státnicových otázek ke stažení.

Info o státnicích

Jak a kde mohu absolvovat praxi?

Zde se dozvíš, co je nutno splnit pro úspěšné absolvování odborné praxe – aby Ti byla uznána.

Chci do terénu!

Mám nárok na stipenium?

Zde se dozvíš snad vše, co potřebuješ o stipendijním řádu – a to se vyplatí.

Pravidla

Jak správně napsat závěrečnou práci?

Tudy k úpěšnému dokončení závěrečné kvalifikační práce včetně všech formálních náležitostí.

Jak psát závěrečku?
Rozšířit fotografii: 
false