Miroslav Šedivý

prof. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D.

budova EA, kancelář 12 034
telefon: +420 466 036 039
e-mail: miroslav.sedivy@upce.cz

 


Výzkumné zaměření:

Specializuje se především na dějiny Německa, Rakouska, Itálie a Středomoří od konce 18. do počátku 20. století: 

 • nové dějiny diplomacie
 • dějiny mezinárodních vztahů
 • dějiny nacionalismu
false

 

 • 2020 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, profesor v oboru Světové dějiny a obecné dějiny
 • 2014 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, docent v oboru Světové dějiny a obecné dějiny, habilitační práce: Metternich, the Great Powers and the Eastern Question
 • 2008 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ph.D. v oboru Obecné dějiny, disertační práce: Metternich a Východní otázka 1829–1841
 • 2006 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, PhDr. v oboru Obecné dějiny
 • 2005 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Mgr. v oboru Historie

 


 

true
 • od 2020 profesor na Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
 • říjen 2018 – leden 2019 přednášející na Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • 2015–2017 proděkan pro vědu na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni
 • únor – květen 2014 přednášející na Ústavu Blízkého východu a Afriky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • 2014–2020 docent na Katedře historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni
 • 2012–2013 odborný asistent na Katedře historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni
 • 2008–2011 odborný asistent na Katedře antropologie a historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni
 • 2008–2009 badatel v Českém egyptologickém ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
true
 • 2021–2023 The German Response to International Insecurity: The Germans and Europe between the Written Law and the Law of the Mightiest 1839–1853. GAČR, řešitel.
 • 2018–2020 The Role of Geopolitics in the Italian National Movement before 1848. GAČR, řešitel.
 • 2018–2019 The Selected Chapters from the History of Risorgimento. ZČU, řešitel.
 • 2015–2017 Metternich, Italy and the European States System 1830–1848. GAČR, řešitel.
 • 2013–2014 The Rhine Crisis of 1840. GAČR, řešitel.
 • 2013 The Genesis of German Nationalism. ZČU, řešitel.
 • 2012 The Construction of National Identities in Colonial and Post-Colonial Africa. ZČU, člen řešitelského týmu.
 • 2010–2012 Metternich and the Eastern Question 1821–1841. GAČR, řešitel.
 • 2010 Metternich’s Foreign Policy after 1830. ZČU, řešitel.
 • 2009 Metternich and the Eastern Question. ZČU, řešitel.
 • 2007 Metternich and the Eastern Question 1829–1841. UK, řešitel.
true
 • říjen 2007 – srpen 2008 Ludwig-Maximilians-Universität in München, Institut für Neueste Geschichte und Zeitgeschichte
 • leden – květen 2007 Universität Wien, Institut für Osteuropäische Geschichte
 • září 2004 – březen 2005 University of Newcastle upon Tyne, School of Historical Studies
 • říjen 2003 – leden 2004 Universität Wien, Institut für Osteuropäische Geschichte
true
 • únor 2021 – únor 2022 Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Institut für Geschichte
 • říjen 2019 – září 2020 Universität Hildesheim, Institut für Geschichte
 • duben 2018 Unywersytet Lódzki, Instytut Historii (výuka za celý semestr)
 • říjen 2017 – březen 2018 Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Institut für Geschichte
 • březen – červen 2017 Universität Wien, Institut für Geschichte
true
 • březen – srpen 2022 University of Delaware, Department of History
 • srpen 2020 Universität Wien, Institut für Geschichte
 • září 2019 – únor 2020 Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Geschichtswissenschaften
 • květen 2017 Universität Wien, Institut für Geschichte
 • červenec 2014 Universität Wien, Institut für Geschichte
 • srpen 2010 Universität Wien, Institut für Geschichte
 • červen – červenec 2010 Ruská státní univerzita humanitních věd, Moskva
 • únor 2010 Universität Wien, Institut für Geschichte
 • srpen 2009 Universität Wien, Institut für Geschichte
true
 • 2022 Brusel, Darmstadt, Drážďany, Haag, Innsbruck, Karlsruhe, Kodaň, Stuttgart, Štýrský Hradec, Vídeň, Výmar, Washington
 • 2021 Berlín, Linec, Lublaň, Mnichov, Paříž, Vídeň
 • 2020 Bern, Drážďany, Vídeň
 • 2019 Bologna, Brusel, Milán, Řím, Rostock, Turín, Stuttgart
 • 2018 Berlín, Haag, Londýn, Paříž, Stockholm, Turín, Vídeň
 • 2017 Kodaň, Rostock, Southampton, Vídeň
 • 2016 Florencie, Neapol, Řím (Vatikán), Turín, Vídeň
 • 2015 Berlín, Haag, Londýn, Mnichov, Paříž, Vídeň
 • 2014 Bern, Haag, Londýn, Mnichov, Stockholm, Turín, Vídeň
 • 2013 Berlín, Paříž, Rostock, Vídeň
 • 2012 Mnichov, Vídeň
 • 2011 Mnichov, Paříž, Vídeň
 • 2010 Řím (Vatikán), Vídeň  
 • 2009 Brusel, Vídeň, Záhřeb
 • 2008 Berlín, Drážďany 
 • 2007 Berlín, Londýn, Vídeň
 • 2006 Paříž
 • 2003 Vídeň
true
 • Cena Egona Erwina Kische pro autory literatury faktu za rok 2018. Oceněná kniha: O švestky a brambory: Prusko-rakouská válka o bavorské dědictví 1778–1779.
 • Cena Miroslava Ivanova pro autory literatury faktu za rok 2011. Oceněná kniha: Krvavá odyssea: Řecký boj za nezávislost 1821–1832.
true

Členství v akademických organizacích

 • Egypt and Austria
 • German Studies Association

Členství v oborových radách

 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (člen oborové rady doktorského studia Historie/Obecné dějiny)
 • Filozofická fakulta Univerzity Pardubice (člen oborové rady doktorského studia Historické vědy)

Členství v redakčních radách

 • Český časopis historický/The Czech Historical Review
 • Nový Orient

 

true

Vystoupení v televizi a rozhlasu

 • Prusko-francouzská válka, ČT24: Studio 6, 10. 5. 2021
 • Napoleon – Metternich: The Beginning of the End, TV ARTE, 29. 4. 2021
 • Metternich, ORF, 11. 11. 2018
 • Vídeňský kongres, ČT24: Historie.cs, 6. 12. 2014
 • Příběhy předmětů: Kulečník kancléře Metternicha, ČT 2, 26. 9. 2011
 • Arcivévoda Fridrich: Zapomenutý princ, Český rozhlas 6, 24. 9. 2006
 • Metternich, Český rozhlas 6, 30. 4. 2006
true

I. Monografie v anglickém jazyce (5)

 • The Victory of Realism: The German Quest for International Security 1839–1853, Paderborn: Ferdinand Schöningh/Brill. [vydání plánováno na rok 2023]
 • Si vis pacem, para bellum: The Italian Response to International Insecurity 1830–1848, Vienna: ÖAW, 2021, 346 stran. ISBN 978-3-7001-8705-9.
 • The Decline of the Congress System: Metternich, Italy and European Diplomacy, London, New York: I. B. Tauris, 2018, 351 stran. ISBN 978-1-78453-852-1. [recenze: Journal of Modern Italian Studies 25/2020/2, s. 217-219; Austrian History Yearbook 51/2020, s. 342-343; Diplomacy & Statecraft 31/2020/2, s. 385-386; Journal of Modern History 93/2021/1, s. 183-185]
 • Crisis among the Great Powers: The Concert of Europe and the Eastern Question, London, New York: I. B. Tauris, 2017, 405 stran. ISBN 978-1-78453-509-4. [recenze: European History Quarterly 48/2017/1, s. 184-185; Slavic Review 77/2018/3, s. 214]
 • Metternich, the Great Powers and the Eastern Question, Pilsen: ZČU, 2013, 1033 stran. ISBN 978-80-261-0223-6 (hardcover), 978-80-261-0224-3 (on-line version) (free download: http://metternich.zcu.cz) [recenze: Sehepunkte 14/2014/6, online; Central European History 49/2016/01, s. 124-125; European History Quarterly 44/2014/2, s. 368-369; Middle Eastern Studies 51/2015/2, s. 329-330; Austrian History Yearbook 46/2015, s. 406-407; European Review of History 21/2014/5, s. 767-768; Slavic Review 73/2014/3, s. 645-646; Slavonic and East European Review 93/2015/4, s. 763-765; Wiener Geschichtsblätter 68/2014/2, s. 170; Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 2015/123, s. 243-245; The Czech Historical Review 114, 2016, 1, s. 179-183; Prague Papers on the History of International Relations 2014/2, s. 159-160]

II. Monografie v českém jazyce (4)

 • O švestky a brambory: Prusko-rakouská válka o bavorské dědictví 1778–1779, Praha: Epocha, 2018, 206 stran. ISBN 978-80-7557-101-4.
 • Zrod německého nacionalismu, Plzeň: ZČU, 2013, 210 stran. ISBN 978-80-261-0320-2.
 • Krvavá odyssea: Řecký boj za nezávislost 1821–1832, Praha: Epocha, 2011, 232 stran. ISBN 978-80-7425-087-3.
 • Roman Míšek, František Ondráš [spoluautoři], Egypt v době Muhammada Alího, Praha: Setout, 2010, 197 stran. (vlastní autorský podíl viz strany 68-106) ISBN 978-80-86277-69-1.

III. Kapitoly v kolektivních monografiích (5)

 • The Loss of Security in a Predatory World: The Italian Response to the Austrian Annexation of Cracow in 1846. In: Ulfried Burz, Werner Drobesch, Elisabeth Lobenwein (ed.), Politik- und kulturgeschichtliche Betrachtungen: Quellen – Ideen – Räume – Netzwerke. Festschrift für Reinhard Stauber zum 60. Geburtstag, Klagenfurt 2020, s. 531-543. ISBN 978-3-7086-1133-4.
 • Kynžvart kancléře Metternicha. In: Martin Gaži, Milena Hajná, Petr Pavelec (ed.), Ve znamení Merkura: Šlechta českých zemí v evropské diplomacii, České Budějovice 2020, s. 492–511. ISBN 978-80-87890-31-8.
 • Österreichs Beziehungen mit dem Osmanischen Reich im Vormärz: Eine alternative Politik in der Orientalischen Frage. In: Barbara Haider-Wilson, Maximilian Graf (ed.), Orient und Okzident: Begegnungen und Wahrnehmungen aus fünf Jahrhunderten, Wien 2016. s. 353-374. ISBN 978-3-9503061-9-4.
 • Metternichs Konzeption der Internationalen Beziehungen: Das System des Wiener Kongresses. In: Karel Schelle, Jaromír Tauchen, Renata Veselá [spoluautoři], Staat und Recht in der Zeit Metternichs (ausgewählte Kapitel), München 2010, s. 71-82. ISBN 978-3-86853-376-7.
 • Metternichovo pojetí mezinárodních vztahů: systém vídeňského kongresu. In: Karel Schelle, Jaromír Tauchen, Renata Veselá [spoluautoři], Stát a právo v době Metternichově, Ostrava 2009, s. 61-71. ISBN 978-80-7418-042-2.

IV. Studie v časopisech s IF (WOS) (10)

 • Nation, Law and Justice: The Debate about the New International Order in Italian Society 1840–1848. In: Nuova Rivista Storica 106, 2022, 3, s. 1131-1153.
 • Metternich and the Suez Canal: Informal Diplomacy in the Interests of Central Europe. In: Central European History 55, 2022, 3, s. 372-389.
 • A Response to International Insecurity: The Origins of Colonial Aspirations in Italy. In: Diplomacy & Statecraft 33, 2022, 3, s. 419-441.
 • The German Response to Austria’s Annexation of Cracow in 1846. In: German History 40, 2022, 3, s. 340-360.
 • The Rise of the Sicilian Question in the 1840s: The Italian Reaction to Geopolitical Insecurity in the Mediterranean. In: Mediterranean Historical Review 37, 2022, 1, s. 89-109.
 • The Path to the Austro-Sardinian War: The post-Napoleonic states system and the end of peace in Europe in 1848. In: European History Quarterly 49, 2019, 3, s. 367-385.
 • The Austrian ‘Occupation’ of Ferrara in 1847: Its Legal Aspect between Myth and Reality. In. Journal of Modern Italian Studies 23, 2018, 2, s. 139-155.
 • The Austrian Empire, German Nationalism and the Rhine Crisis of 1840. In: Austrian History Yearbook 47, 2016, s. 15-36.
 • Metternich and Mustafa Reshid Pasha’s Fall in 1841. In: British Journal of Middle Eastern Studies 39, 2012, 2, s. 259-282.
 • Austria’s Role in the Constantinople Armenian Catholics Affair in 1828–31. In: Middle Eastern Studies 48, 2012, 1, s. 51-71.

V. Studie v britských a amerických časopisech (7)

 • Italy during the Rhine Crisis of 1840. In: European Review of History/Revue européenne d’histoire 22, 2015, 3, s. 486-504.
 • Metternich’s Plan for a Viennese Conference in 1839. In: Central European History 44, 2011, 3, s. 397-419.
 • From Hostility to Cooperation? Austria, Russia and the Danubian Principalities 1829–1840. In: Slavonic & East European Review 89, 2011, 4, s. 630-661.
 • Metternich and the Ottoman Reform Movement. In: European Review of History/Revue européenne d’histoire 18, 2011, 4, s. 427-441.
 • From Adrianople to Münchengrätz: Metternich, Russia and the Eastern Question 1829-33. In: The International History Review 33, 2011, 2, s. 205-233.
 • Metternich and the Anglo-Neapolitan Sulphur Crisis of 1840. In: Journal of Modern Italian Studies 16, 2011, 1, s. 1-18.
 • Metternich and the Syrian Question 1840–1841. In: Austrian History Yearbook 41, 2010, s. 88-116.

VI. Studie v anglickém jazyce v ostatních časopisech (19)

 • The Role of Geopolitics in the Italian Risorgimento during the 1840s: An Introductory Survey. In: Prague Papers on the History of International Relations 2019, 1, s. 25-37.
 • The Principle of Non-Intervention Reconsidered: The French July Monarchy, the Public Law of Europe and the Limited Sovereignty of Secondary Countries. In: Nuova Rivista Storica 103, 2019, 1, s. 75-108.
 • Honour as a political-legal argument: The French July Monarchy, national dignity and Europe 1830–1840. In: Český časopis historický/The Czech Historical Review 116, 2018, 1, s. 86-111.
 • Metternich and the Italian League Myth in 1833. In: Prague Papers on the History of International Relations 2015, 2, s. 7-15.
 • Italy in the European States System of the Pre-March Period: Some Reflections. In: West Bohemian Historical Review 5, 2015, 2, s. 75-90.
 • Anton Prokesch von Osten: The Co-author of Austria’s Policy towards Egypt in Vormärz. In: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 2013, 2, s. 37-48.
 • The Diplomatic Background of Austria’s and Prussia’s Military Assistance to the Ottoman Empire in the 1830s. In: West Bohemian Historical Review 2, 2012, 1, s. 149-177.
 • The Ottoman Empire and North Africa at the Congress of Vienna. In: Prague Papers on the History of International Relations 2012, 2, s. 47-56.
 • Austria’s Commerce with Egypt in the Age of Metternich. In: Prague Papers on the History of International Relations 2011, 1, s. 130-138.
 • Sultan Mahmud II’s Reforms in the Light of Central European Documents. In: West Bohemian Historical Review 1, 2011, 1, s. 79-97.
 • Austrian Relations with the Ottoman Empire during the First Mohammed Ali Crisis (1831–33). In: Archiv orientální. Quarterly Journal of African and Asian Studies 77, 2009, 3, s. 201-218.
 • The Question of Austrian Influence in Constantinople in the 1830s: The Stametz-Meyer Affair. In: Prague Papers on the History of International Relations 2009, s. 181-194.
 • Metternich’s Judgement on Islam: Modern Thinking? In: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 2009, 4, s. 155-162.
 • Metternich and the French Expedition to Algeria (1830). In: Archiv orientální. Quarterly Journal of African and Asian Studies 76, 2008, 1, s. 15-37.
 • The Attitude of Chancellor Metternich towards the Treaty of Adrianople. In: Prague Papers on the History of International Relations 2008, s. 115-129.
 • Metternich and Mohammed Ali’s Independence 1833–1838.  In: Prague Papers on the History of International Relations 2007, s. 83-101.
 • Metternich and the Rhine Crisis. In: Prague Papers on the History of International Relations 2006, s. 65-92.
 • Austria and the Near East: Metternich’s Foreign Policy During the Second Mehmed Ali Crisis 1839–41. In: Archiv orientální. Quarterly Journal of Asian and African Studies 74, 2006, 1, s. 1-36.
 • Metternich and the Beginning of the Second Turko-Egyptian Conflict. In: Prague Papers on the History of International Relations 2005, s. 5-26.

VII. Studie v anglickém jazyce ve sbornících (10)

 • Metternich and the Issue of Military Interventions During the Pre-March Period. In: Andrej Rahten, Gregor Antoličič (ed.), The Congress of Ljubljana 1821: Personalities, Events and Historical Context, Klagenfurt, Ljubljana, Vienna 2021, s. 67-80.
 • Austria and the 1820s Revolutions: Between the Heritage of the Congress of Vienna and Political Change. In: Paschalis M. Kitromilides (ed.), The Greek Revolution in the Age of Revolutions (1776–1848): Reappraisals and Comparisons, London, New York 2021, s. 53-64.
 • An Insupportable Burden: The Eastern Question and the Failure of the 1815 Order. In: Thomas Olechowski, Brigitte Mazohl, Karin Schneider, Reinhard Stauber (ed.), Der Wiener Kongress 1814/15. Band I: Internationale Politik, Wien 2019, s. 133-144.
 • The Impact on Metternich’s Foreign Policy of Austria’s Economic Interests in the Ottoman Empire in the 1830s, with Particular Reference to Egypt. In: Konrad Antonicek, Regina Hölzl (ed.), Egypt and Austria VII: Representations, Prague 2012, s. 181-199.
 • The Mission of Anton Prokesch von Osten to Alexandria in 1833. In: Adéla Jůnová-Macková, Pavel Onderka (ed.), Crossroads of Egyptology: The Worlds of Jaroslav Černý, Prague 2010, s. 221-235.
 • The Contest for Diplomatic Glory: Anton Prokesch von Osten and Baron de Boislecomte in Alexandria at the Beginning of May 1833. In: Irena Lazar, Johanna Holaubek (ed.), Egypt’s Heritage in Europe: Egypt and Austria V, Koper 2009, s. 191-197.
 • Metternich, Anti-Semitism and the Damascus Affair. In: Věra Tydlitátová, Alena Hanzová (ed.), Anatomy of Hatred: Essay on Anti-Semitism, Pilsen 2009, s. 19-28.
 • The Damascus Affair and the Idea of a Jewish Homeland in Palestine. In: Věra Tydlitátová, Alena Hanzová (ed.), Reflections on Anti-Semitism: Anti-Semitism in historical and anthropological perspectives, Pilsen 2009, s. 99-105.
 • Metternich and the French in Constantinople 1830-1840. In: Johanna Holaubek, Hana Navrátilová, Wolf B. Oerter (ed.), Egypt and Austria IV: Crossroads, Prague 2007, s. 147-157.
 • Metternich and Mehmed Ali. In: Johanna Holaubek, Hana Navrátilová, Wolf B. Oerter (ed.), Egypt and Austria III: The Danube Monarchy and the Orient. Proceedings of the Prague Symposium 2006, Prague 2007, s. 249-259.

VIII. Studie v českém jazyce v časopisech a sbornících (15)

 • Vliv mezinárodních událostí na postoj Němců vůči Čechům v letech 1839 až 1848. In: Český časopis historický/The Czech Historical Review. [v tisku]
 • Opavský protokol a problém (ne)intervence v dobře předbřeznové. In: Marian Hochel (ed.), Opavský kongres 1820 a politika Svaté aliance mezi časy, Opava 2022, s. 97-108.
 • Projekt ligy k zachování míru v Evropě (1840): Svatá, nebo Severoatlantická aliance?  In: Marian Hochel (ed.), Moderní Evropan první poloviny 19. století: K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře, Opava, Praha 2019, s. 287-301.
 • Od Vídeňského kongresu k první světové válce: kontinuita versus diskontinuita dějin mezinárodních vztahů dlouhého 19. století. In: Dvacáté století 2018, 2, s. 24-43.
 • Vliv rakouské anexe Krakova v roce 1846 na vývoj italského národního hnutí. In: Bohemiae Occidentalis Historica 2018, 2, s. 51-65.
 • Francouzská okupace Ancony (1832) a její ohlas v Evropě. In: Moderní dějiny 24, 2016, 2, s. 73-95.
 • Britsko-neapolská válka o síru z roku 1840 a její evropská dimenze. In: Historica Olomucensia 2016, 50, s. 87-103.
 • Ohlas Rýnské krize v Rakouském císařství: Příspěvek ke studiu veřejného mínění v českých zemích doby předbřeznové. In: Český časopis historický/The Czech Historical Review 112, 2014, 4, s. 681-712.
 • Rýnská krize v kontextu mezinárodních vztahů doby předbřeznové. In: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 2014, s. 41-59.
 • Osvobozenecké války 1813-1815: Mýtus a realita. In: Historica Olomucensia 2014, 33, s. 39-56.
 • Legenda o Mnichovu Hradišti: Příspěvek k Metternichově balkánské a africké politice. In: Slovanský přehled: Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe 99, 2013, 1-2, s. 1-14.
 • Metternich, severní Afrika a evropský státní systém v letech 1814–1848. In: Historica Olomucensia 2012, 31, s. 65-78.
 • Význam Dunaje pro Metternichovo Rakousko. In: Slovanský přehled: Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe 97, 2011, 1-2, s. 1-15.
 • Metternich, islám a osmanské reformní hnutí. In: Budil, Ivo, Šedivý, Miroslav (ed.), Metternich a jeho doba: Sborník příspěvků z konference uskutečněné v Plzni ve dnech 23. a 24. dubna 2009, Plzeň 2009, s. 25-31.
 • Metternich a Východní otázka 1829–1841. In: Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni V, 2008, 5, s. 45-67.

IX. Články v českém jazyce (29)

 • Sůl, víno a válka: příspěvek k dějinám Risorgimenta v letech 1846–1848. In: Historický obzor 28, 2017, 11/12, s. 242-247.
 • Vídeňský kongres: Mezi mýty a realitou. In: Dějiny a současnost 2015, 12, s. 10-13.
 • Metternichovo Rakousko a Itálie: Mezi mýtem a realitou. In: Historický obzor 26, 2015, 11/12, s. 255-260.
 • Proč musel zemřít August von Kotzebue? In: Historický obzor 25, 2014, 5/6, s. 108-116.
 • Rakouské císařství a kolonialismus v době předbřeznové. In: Historický obzor 25, 2014, 1/2, s. 16-21.
 • Churchillova aféra: Příspěvek k dějinám imperialismu. In: Nový Orient 2013, 68, 2, s. 11-15.
 • Armáda Muhammada Alího a egyptský nacionalismus první poloviny 19. století. In: Nový Orient 67, 2012, s. 23-27.
 • Bitva u Nezibu, 1839. In: Historický obzor 23, 2012, 11/12, s. 282-284.
 • Filheléni v řecké válce za nezávislost. In: Historický obzor 22, 2011, 5-6, s. 106-116.
 • Lord Byron a řecké povstání. In: Nový Orient 66, 2011, 1, s. 24-28.
 • Křesťan křesťanu vlkem: Utrpení katolických Arménů v Konstantinopoli v roce 1828. In: Nový Orient 65, 2010, 3, s. 29-33.
 • Náboženské poměry na území Sýrie v 19. století. In: Nový Orient 65, 2010, 1, s. 35-38.
 • Bitva u Navarina – 20. říjen 1827. In: Historický obzor 21, 2010, 3-4, s. 50-57.
 • Kníže Metternich a Orient. In: Nový Orient 64, 2009, 4, s. 27-30.
 • Reformní úsilí sultána Mahmuda II. In: Nový Orient 64, 2009, 2, s. 26-30.
 • Damašská aféra roku 1840. In: Nový Orient 64, 2009, 1, s. 14-19.
 • Vraždění na ostrově Chios. In: Nový Orient 63, 2008, 4, s. 27-30.
 • Francouzská expedice do Alžírska (1830). In: Nový Orient 62, 2007, č. 4, s. 21-25.
 • Britský imperialismus a okupace Adenu v roce 1839. In: Nový Orient 62, 2007, 1, s. 16-20.
 • Červencová monarchie v kritickém roce 1840. In: Historický obzor 18, 2007, 3-4, s. 50-56.
 • Metternich a idea konference ve Vídni v roce 1839. In: Historický obzor 17, 2006, 3-4, s. 80-87.
 • Arcivévoda Bedřich: Zapomenutý princ. In: Historický obzor 17, 2006, 7-8, s. 182-185.
 • Mezi Alexandrií a Konstantinopolí: K nepřátelství Mahmuda II. a Muhammada Alího. In: Nový Orient 61, 2006, 3, s. 18-21.
 • Mikuláš I. a Východní otázka 1829–1833. In: Historický obzor 17, 2006, 11-12, s. 252-258.
 • Súdán za vlády Muhammada Alího. In: Nový Orient 61, 2006, 4, s. 17-21.
 • Britové v Egyptě v roce 1807. In: Nový Orient 61, 2006, 1, s. 25-28.
 • Ibráhím Paša. Egyptský vojevůdce a reformátor. In: Nový Orient 61, 2006, 1, s.  13-16.
 • Rakousko a válka v Sýrii na podzim 1840. In: Nový Orient 60, 2005, 1, s. 23-26.   
 • Metternich a Turecko. In: Historický obzor 15, 2004, 9-10, s. 194-206.

X. Recenze (17)

 • Bayly, Christopher Alan, Zrod moderního světa 1780–1914: Globální spojitosti a srovnání, CDK: Brno, 2020. In: Český časopis historický/The Czech Historical Review 2021, s. 427-430.
 • Uhlíř, Dušan, Čas kongresů a tajných společností, Epocha: Prague 2017. In: Český časopis historický/The Czech Historical Review 116, 2018, 1, s. 233-237.
 • Trencsényi, Balázs, Janowski, Maciej, Baár, Mónika, Falina, Maria, Kopeček, Michal, A History of Modern Political Thought in East Central Europe: Volume I: Negotiating Modernity in the ‘Long Nineteenth Century’, Oxford University Press: Oxford 2016. In: European History Quarterly 47, 2017, 3, s. 597-598.
 • Siemann, Wolfram, Metternich: Stratege und Visionär. Eine Biographie, C.H.Beck: München, 2016. In: HSozKult, on-line, 28. 10. 2016.
 • Jarrett, Mark, The Congress of Vienna and its Legacy: War and Great Power Diplomacy after Napoleon, I. B. Tauris: London, New York 2013. In: Austrian History Yearbook 46, 2015, s. 401-402.
 • Gruner, Wolf D., Der Wiener Kongress 1814/1815, Reclam: Stuttgart 2014. In: West Bohemian Historical Review 2014, 2, s. 279-281.
 • Ardeleanu, Constantin, International Trade and Diplomacy at the Lower Danube: The Sulina Question and the Economic Premises of the Crimean War (1829–1853), Muzeul Brăilei: Brăila 2014. In: Slovanský přehled 100, 2014, 2, s. 409-412.
 • Hlavačka, Milan et al., Velké dějiny zemí Koruny české, svazek XI. a, b: 1792–1860, Paseka: Praha 2013. In: Český časopis historický/The Czech Historical Review 112, 2014, 3, s. 543-546.
 • Záhořík, Jan, Etiopie v letech 1923–1935: Cesta k italské invazi, Karolinum: Praha 2010. In: Nový Orient 66, 2011, s. 62-63.
 • Sked, Alan, Metternich and Austria: An Evaluation, Palgrave Macmillan: Basingstoke 2008. In: European History Quarterly 41, 2011, 2, s. 362-364. [další recenze na tuto knihu byla publikována v Prague Papers on the History of International Relations, 2009, s. 651-654]
 • Siemann, Wolfram, Metternich: Staatsmann zwischen Restauration und Moderne, C. H. Beck Verlag: München 2010. In: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 2010/2, s. 201-203. [další recenze na tuto knihu byla publikována ve West Bohemian Historical Review 1, 2011, 1, s. 206-208]
 • Kasaba, Reşat, The Cambridge History of Turkey, Volume 4: Turkey in the Modern World, Cambridge University Press: Cambridge, New York 2008. In: Archiv Orientální. Quarterly Journal of African and Asian Studies 76, 2008, 4, s. 548-550.
 • Mendel, Miloš, Ostřanský, Bronislav, Rataj, Tomáš, Islám v srdci Evropy: Vlivy islámské civilizace na dějiny a současnost českých zemí, Academia: Praha 2007. In: Nový Orient 63, 2008, 2, s. 62-63.
 • Bertsch, Daniel, Anton Prokesch von Osten (1795–1876): Ein Diplomat Österreichs in Athen und an der Hohen Pforte. Beiträge zur Wahrnehmung des Orients im Europa des 19. Jahrhunderts, R. Oldenbourg Verlag: München 2005. In: Archiv Orientální. Quarterly Journal of African and Asian Studies 75, 2007, 2, s. 255-256.
 • Bitis, Alexander, Russia and the Eastern Question: Army, Government, and Society 1815-1833, Oxford University Press: Oxford, New York 2006. In: Archiv Orientální. Quarterly Journal of African and Asian Studies 75, 2007, 1, s. 113-114.
 • Tarek-Fischer, Robert, Österreich im Nahen Osten: Die Grossmachtpolitik der Habsburgermonarchie im Arabischen Orient 1633–1918, Böhlau: Wien, Köln, Weimar 2006. In: Archiv orientální. Quarterly Journal of African and Asian Studies 74, 2006, 3, s. 78-80.
 • Die Jahrhunderte der Entdeckungen, Diplomatie und Kriege: Die Festschrift für Professor Aleš Skřivan zum 60. Geburtstag, hrsg. von Stellner, František, Kovář, Martin, Karolinum: Prag 2005. In: Prague Papers on the History of International Relations, 2005, s. 205-207.

XI. Encyklopedická hesla (2)

 • Klemens von Metternich. In: Gordon Martel (ed.), The Encyclopedia of Diplomacy, Hoboken: Wiley-Blackwell, 2018, s. 1232-1236. ISBN 978-1-118-88791-2.
 • The Treaty of Unkiar Skelessi. In: Gordon Martel (ed.), The Encyclopedia of Diplomacy, Hoboken: Wiley-Blackwell, 2018, s. 1879-1882. ISBN 978-1-118-88791-2.

XII. Ediční práce (1)

 • [spoluautor] Ivo Budil, Metternich a jeho doba: Sborník příspěvků z konference uskutečněné v Plzni ve dnech 23. a 24. dubna 2009, Plzeň: ZČU, 2009, 147 stran. ISBN 978-80-7043-860-2.

XIII. Zprávy (1)

Evropa 19. století ve spárech nebo v péči knížete Metternicha? 20.–21. 5. 2018, Lázně Kynžvart. In: Bohemiae Occidentalis Historica 4, 2018, 1, s. 83-84.

true
 • 200 Years after: Reassessing the Greek Revolution of 1821, Vídeň, 17. 5. 2021. Příspěvek: Metternich, the Great Powers and the Greek Revolution.
 • “Congress After the Congress” 200 Years After the Congress of Ljubljana, Lublaň, 11.–12. 5. 2021. Příspěvek: Metternich and the Problem of Military Interventions during the Pre-March Period.
 • Bicentennial of the Greek Revolution (1821–2021): The Greek Revolution in the Age of Revolutions (1776–1848), Reappraisals and Comparisons, Athény, 12.–13. 3. 2021. Příspěvek: Austria and the 1820s Revolutions: Between the Heritage of the Congress of Vienna and Political Change.
 • 150 Jahre Suez-Kanal, Vídeň, 17. 11. 2019. Příspěvek: Metternich und der Suezkanal.
 • The 43rd Annual Conference of the German Studies Association, Portland (Oregon), 3.–6. 10. 2019. Příspěvek: The interaction between international politics and the politicisation of society in Germany’s quest for security in a changing world of the mid 19th century.
 • Cultures of Security in the Nineteenth Century. Transimperial Perspectives, Utrecht, 9.–10. 5. 2019. Příspěvek: Metternich’s project for a league to preserve peace in Europe: The last attempt to save the post-1815 normative approach to collective security?
 • Moderní Evropan první poloviny 19. století: Evropa jednotná nebo rozdělená? Opava, 28. 11. 2018. Příspěvek: Projekt ligy k zachování míru v Evropě (1840): Svatá, nebo Severoatlantická aliance?
 • 11. sjezd českých historiků, Olomouc, 13. 9. 2017. Příspěvek: Kníže Metternich a národnostní otázka v habsburské monarchii.
 • Der Wiener Kongress 1814/15: Politische Kultur und internationale Politik, Vídeň, 17.–20. 6. 2015. Příspěvek: The Congress of Vienna, the Ottoman Empire and the European State System.
 • Pre-Colonialism, Colonialism and Post-Colonialism: The Empires and the others in Eastern and Southeastern Europe, Praha, 10. 10. 2014. Příspěvek: Austria (-Hungary) and Colonialism 1815–1914.
 • 1814, 1914, 2014: Lessons from the Past, Visions for the Future, Salzburg Global Seminar, Salzburg, 25.–29. 8. 2014, účastník panelové diskuse The Architects: Lessons from 1814.
 • Gesellschaft für Überseegeschichte, Plzeň, 21. 6. 2014. Příspěvek: The Importance of the Regions beyond the Mediterranean and Black Sea for Austria’s Industry during Vormärz.
 • The 36th Annual Conference of the German Studies Association, Milwaukee (Wisconsin), 4.–7. 10. 2012. Příspěvek: Metternich und das Osmanische Reich im Vormärz.
 • Semi-forgotten personalities in history, Plzeň, 18. 5. 2012. Příspěvek: Anton Prokesch von Osten: The Co-author of Austria’s Policy towards Egypt in Vormärz.
 • Europe and Overseas in the 19th Century, Praha, 27. 5. 2011. Příspěvek: Austria’s Commerce with Egypt in the Age of Metternich.
 • Islam and Europe, Plzeň, 13.–14. 4. 2011. Příspěvek: Metternich, Islam and Humanity.
 • Egypt and Austria VII, Vídeň, 21.–24. 9. 2010. Příspěvek: Austrian Economic interests on Metternich’s Near Eastern Policy in the 1820s and 1830s, with Particular Regard to Egypt.
 • The 4th International Conference on Anti-Semitism, Plzeň, 22. 10. 2009. Příspěvek: Metternich, Anti-Semitism and the Damascus Affair.
 • Egypt and Austria VI, Praha, 21.–24. 9. 2009. Příspěvek: The Mission of Anton Prokesch von Osten to Alexandria in 1833.
 • Metternich and His Time, Plzeň, 23.–24. 4. 2009. Příspěvek: Metternich, Islam and the Ottoman Reform Movement.
 • Middle East in the Contemporary World 2009: The 4th International Conference on Middle East Studies, Plzeň, 2. 4. 2009. Příspěvek: Metternich’s Judgement on Islam: Modern Thinking?
 • The International Conference on Anti-Semitism, Plzeň, 6.7. 11. 2008. Příspěvek: The Damascus Affair and the Idea of a Jewish Homeland in Palestine.
 • Egypt and Austria V, Piran, 7.–10. 9. 2008. Příspěvek: The Contest for Diplomatic Glory: Anton Prokesch von Osten and Baron de Boislecomte in Alexandria at the beginning of May 1833.
 • Egypt and Austria IV, Brno, 25.–27. 9. 2007. Příspěvek: Metternich and the French in Constantinople 1830–1840.
 • The Danube Monarchy & The Orient: Egypt and Austria III, Praha, 11.–14. 9. 2006. Příspěvek: Metternich and Mehmed Ali.
true
 • The geopolitical background of the debates on international law in the mid-19th century. Vrije Universiteit Brussel, 18. 10. 2022.
 • Europe, the United States and the Mid-Nineteenth Century Globalization of International Order. Department of Political Science and International Relations, University of Delaware, 13. 5. 2022.
 • International partner or geopolitical threat? European Perspectives of the US in the mid-Nineteenth Century. Center for Global and Area Studies, University of Delaware, 7. 4. 2022.
 • Si vis pacem, para bellum: Die italienische Reaktion auf die internationale Unsicherheit 1830–1848. Institut für die Erforschung der Habsburgermonarchie und des Balkanraumes, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien, 13. 1. 2022.
 • Metternich, der griechische Freiheitskampf 1821–1832 und das Problem der Humanität. Institut für die Erforschung der Habsburgermonarchie und des Balkanraumes, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien, 28. 10. 2020. (on-line)
 • The public response to international insecurity 1830–1848: The Europeans between the written law (Recht) and the law of the mightiest (Faustrecht). ESIL, Brusel, 1. 10. 2020. (on-line)
 • Die Suche nach Sicherheit in Europa 1815–1914: Neue Perspektiven auf die internationalen Beziehungen zwischen dem Wiener Kongress und dem Ersten Weltkrieg. Institut für Geschichte, Universität Hildesheim, 3. 7. 2019.
 • Die Suche nach Sicherheit in Europa 1815–1914: Neue Perspektiven auf die internationalen Beziehungen zwischen dem Wiener Kongress und dem Ersten Weltkrieg. Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie, Universität Innsbruck, 3. 12. 2018.
 • Auf der Suche nach Sicherheit in Europa 1815–1914: Neue Perspektiven auf die internationalen Beziehungen zwischen dem Wiener Kongress und dem Ersten Weltkrieg. Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien, 16. 11. 2018.
 • Der Dämon Österreichs und Europas? Metternich in der Geschichtsschreibung. The Czech Centre, Wien, 17. 10. 2018.
 • Ein furchtbarer Bär? Die Orientalische Frage und die Angst vor Russland in Europa 1829–1848. Institut für Geschichte der Universität Regensburg, 19. 6. 2018.
 • Die Suche nach Sicherheit in Europa 1815–1914: Neue Perspektive auf die internationalen Beziehungen zwischen dem Wiener Kongress und dem Ersten Weltkrieg. Institut für Geschichtswissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin, 22. 5. 2018.
 • Imperialismus, Kolonialismus und Realpolitik im 19. Jahrhundert: Neue Perspektiven auf die internationalen Beziehungen zwischen dem Wiener Kongress und dem Ersten Weltkrieg. Institut für Geschichte der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, 30. 1. 2018.
 • The Influence of Geopolitics and Geopolitical Debates on the Evolution of European Society in the mid-19th Century. The Department of History at the University of Ljubljana, 8. 11. 2017.
 • Die Rheinkrise von 1840. Institut für Geschichte der Universität Rostock, 19. 4. 2017.
 • Muhammad Alis imperiale Expansion und die Habsburgermonarchie. Institut für Geschichte der Universität Rostock, 18. 4. 2017.
 • The Ottoman Empire and the “European Concert”: From the Vienna Congress 1814/15 to the Berlin Congress 1878. Universität Salzburg, 31. 5. 2016.
 • The Rhine Crisis of 1840. The Department of Historical Sciences at the University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 5. 5. 2016.
 • The Eastern Question 1815–1856, and Metternich between Myth and Reality. The Department of Historical Sciences at the University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 4. 5. 2016.
 • Die Rheinkrise 1840/41 und das System des Wiener Kongresses. Institut für Geschichte der Universität Hildesheim (Vortragsreihe Europagespräche), 26. 10. 2015.
 • Metternich und die Orientalische Frage. Institut für Neuzeit- und Geschichtsforschung (Österreichische Akademie der Wissenschaften), Vienna, 13. 4. 2015.
 • Metternich und Ägypten. Kunsthistorisches Museum, Vienna, 10. 10. 2013.
 • Metternich und das Osmanische Reich. Institut für Geschichte der Universität Rostock, 18. 6. 2013.
 • Metternich in der Forschung. Institut für Geschichte der Universität Rostock, 18. 6. 2013.
 • Metternich and His Time. The Russian State University for the Humanities, Moscow, 10. 10. 2010.
 • Metternich: Der Lügner der Welt und der Dämon Österreichs? The Czech Centre, München, 5. 2. 2009.
 • Metternichs Orientpolitik. Institut für Neueste Geschichte und Zeitgeschichte der Ludwig-Maximilians-Universität, München, 16. 7. 2008.
true

I. Přednášky a semináře na Západočeské univerzitě od roku 2012

Dějiny habsburské monarchie 1, 2

Dějiny Středomoří

Historický proseminář 1, 2

Metodologický seminář

Metternich and His Time

Moderní dějiny Balkánu

Moderní dějiny Itálie

Projekt

Přehled obecných dějin 2

Seminář k metodologii odborné práce

Vybrané problémy z dějin 19. století 1

II. Přednášky na Univerzitě Karlově

Metternich and His Time (zimní semestr 2018–2019)

Evropské mocnosti, Osmanská říše a Východní otázka 1774–1923 (letní semestr 2013–2014)

III. Přednášky na Univerzitě Pardubice (zimní semestr 2020–2021)

Dějiny 19. století

IV. Přednášky na Vídeňské univerzitě (letní semestr 2016–2017)

Fürst Metternich, Österreich und Europa im Vormärz: Zwischen dem Mythos und der Realität

V. Přednášky a semináře na univerzitě v Klagenfurtu (zimní semestr 2017–2018)

Europa im Vormärz zwischen dem Mythos und der Realität

The Difficult Coexistence: Europe and the Ottoman Empire in the Long 19th Century

VI. Přednášky na univerzitě v Lodži (letní semestr 2017–2018)

History of the Habsburg Empire 1526–1918

The Reflection of the “Long 19th Century” European History in Culture (Literature, Music, Art)

VII. Přednášky a semináře na univerzitě v Hildesheimu (2019–2020)

Europa im Vormärz zwischen Mythos und Realität

Die Reflexion der Geschichte des langen 19. Jahrhunderts in der Kunst

Geschichte der Habsburgermonarchie 1526–1918

Schwierige Koexistenz: Europa und das Osmanische Reich im langen 19. Jahrhundert

VIII. Přednášky a semináře na univerzitě v Klagenfurtu (2021–2022)

Austria and the Eastern Question (1774-1923)

Die Reflexion der Geschichte des langen 19. Jahrhunderts in der Kunst

Neuere Geschichte 1, 2

Fürst Metternich und Vormärz zwischen den Mythen und der Realität

Geschichte des Risorgimento in neuer Betrachtung

Geschichte des europäischen Staatensystems im globalen Kontext (1789-1914)

The History of the Habsburg Monarchy (1526-1918)

IX. Vedení bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních prací s úspěšnou obhajobou (všechny na Západočeské univerzitě)

Bc.:       34

Mgr.:    14

PhDr.:  1

Ph.D.:   6

 

true
Rozšířit fotografii: 
true