Katarína Kapustka

Mgr. et Mgr. Katarína Kapustka, Ph.D.

Narozena 1985 v Bratislavě

Národnost: slovenská

E-mail: culakova@arup.cas.cz

 

Výzkumné zaměření:

  • Věnuje se studiu lovecko-sběračských společností z období závěru paleolitu a mezolitu.
  • Zaměřuje se na studium interakce člověka a přírodního prostředí.
  • Dále se zaměřuje na otázky spojené s šířením nových postupů a to především skrze studium výrobních postupů štípané industrie

2010–2015: doktorské studium na Ústavu pro archeologii, FF UK v Praze, obor: pravěká a raně středověká archeologie (téma: Příspěvek k poznání mezolitického osídlení v Čechách – práce byla v r. 2017 oceněna 2. místem v celostátní soutěži o Cenu Jana Rulfa)

2007–2010: magisterské studium na Ústavu pro archeologii, FF UK v Praze, obor: pravěká a raně středověká archeologie (téma: Příspěvek ke studiu mezolitu v Čechách - příklad k.ú. Horní a Dolní Sloupnice)

2007-2009: magisterské studium na katedře antropologie FHS UK v Praze, obor: kulturní a historická antropologie (téma: Příspěvek ke studiu sídelních strategií lovecko-sběračských komunit v pozdním paleolitu a mezolitu– práce byla v r. 2009 oceněna 6. místem v celostátní soutěži o Cenu Jana Rulfa)

2003-2007: bakalářské studium humanitní vzdělanosti na FHS UK v Praze, obor: studium humanitní vzdělanosti (téma: Spravedlnost v právu neliterárních společností na příkladech z práce E. A. Hoebela: The Law of the Primitive Man)

2003: maturita na gymnáziu K. Štúra v Modre (slovenština, angličtina, francouzština, dějepis)

true

Od r. 2019: odborný asistent na Ústavu historických věd FF Univerzity v Pardubicích

Od r. 2017: Archeologický ústav, AV ČR, Praha, v.v.i., Oddělení přírodních věd a archeometrie

2009-2017: Archeologický ústav, AV ČR, Praha, v.v.i., Oddělení záchranných výzkumů, archeolog (vedení organizace a vyhodnocování archeologických záchranných výzkumů v Čechách);

true

Plynně: anglický a francouzský jazyk

Pokročilá znalost: ruština, novořečtina, bulharština

Základní znalost: španělština, latina, němčina

true

2018-2021: SSHCR IDG 2018: A Molecular Perspective on Hunter-Gatherer Creativity in the Mesolithic of Bohemia; ve spolupráci s University of Calgary: člen týmu

2017–2019: Proměny lovecko-sběračské společnosti v čase a prostoru (postdoktorské stipendium na Archeologickém ústavu AV ČR, Praha, v.v.i.: řešitel

2017–2019: Communities and resources in late prehistory of Jebel Sabaloka, Central Sudan: from analysis to Synthesis (GAČR: 17-03207S) – člen týmu vhodnocování štípané industrie

2016: Výzkum mezolitického osídlení v okolí řeky Loučné - projekt regionální spolupráce s muzeem ve Vysokém mýtě – vedení projektu

2014–2015: Vliv člověka na krajinu Šumavy, projekt ve spolupráci s NP Šumava – vedení projektu

2014: Tvorba popularizačních textů pro internetové stránky v rámci projektu: Archeologie na dosah. Možnosti edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví (DF12P01OVV045)

2013: Výpovědní hodnota Sloupnicka v problematice mezolitických sídelních strategií (vnitřní grant FF UK: VG031) – vedení projektu

2011: Průzkum oblastí s potenciálním výskytem mezolitického osídlení v Čechách (vnitřní grant FF UK: SVV263101/2011) – vedení projektu

2010–2011: Doktorandská škola archeologie II., podíl na výzkumu i zpracování lokality Obříství (GAČR: GD404/08/H026)

2010: Příspěvek k poznání vrcholně středověké zástavby v prostoru Hradčan (vnitřní grant FF UK: SVV 2631107/2010) – vedení projektu

true

Červen 2019: Pincevent workshop: Technologie de la pierre tailée préhistorique: methodologie et initiation pratique (CNRS)

2017–2018: Maison d´archeologie et ethnographie (Centre national de la rechcerche scientifique - CNRS), pobyt v rámci mezinárodní spolupráce pro začínající vědecké pracovníky. Studium technologických aspektov výroby gougí, porovnávací analýza sbírek, rozvoj technologické četby.

Únor–Březen 2018: Studium štípané industrie z výzkumu na Sabaloce, Súdán (Český egyptologický institut)

Listopad 2017: Studium štípané industrie z výzkumu na Sabaloce, Súdán (Český egyptologický institut)

Duben 2017: Poznań, studium štípané industrie z Kadera (Archaeological Museum in Poznań),

Červen – Červenec 2017: Pincevent, účast na výzkumu paleolitické lokality (Centre national de la rechcerche scientifique - CNRS)

Červen 2016: Pincevent, účast na výzkumu paleolitické lokality (Centre national de la rechcerche scientifique - CNRS)

Duben 2016: Wroclaw – studium materiálu z polských Sudet u T. Plonky

Listopad 2015:  Účast na výzkumu mezolitické lokality v pohoří Sabaloka, Súdán (Český egyptologický ústav)

Červen–červenec 2015: Pincevent, účast na výzkumu paleolitické lokality (CNRS)

Říjen 2014: Paris, Pincevent: Cross Channel Workshop (CNRS, University of Oxford)

Leden – srpen 2014: University of Oxford, konzultant prof. Nick Barton

Červen 2013: Krakow – studium mezolitického materiálu v archeologickém muzeu s Miroslavom Zajacom

Duben 2013: Maison d´archeologie et ethnographie (CNRS), konzultant Jacques Pelegrin

Září – prosinec 2012: Maison d´archeologie et ethnographie (CNRS), konzultant Jacques Pelegrin

Říjen 2009: Tundza regional archaeological project, Kabyle (Bulharsko), (vedeno University of Michigan)

Březen 2009: Tundza regional archaeological project, Kazanlak (Bulharsko), (vedeno University of Michigan)

Červenec – srpen 2008: účast na výzkumu mladopaleolitické lokality Cova Gran (Španělsko), (vedeno Universitat Autonoma de Barcelona)

Březen 2008: účast na výzkumu středněpaleolitické lokality Roca dels Bous (Španělsko), (vedeno Universitat Autonoma de Barcelona)

Září – prosinec 2007: University College of London, Institute of Archeology, Laboratoř Ignatia de La Torre – práce s paleolitickým materiálem z východní Afriky a ze španělské magdalénienské lokality Buendía.

true

Září 2020: Meso 2020: 10th international conference on the Mesolithic in Europe, Toulouse, poster: Kapustka, K. Walls, M. – Pauknerová, K. – Světlík, I. – Sůvová, Z.: Kožený zámek: Archaeological and Paleoecological Insight from a Late Paleolithic Site in Kokořínsko, Central Bohemia.

Září 2019: Fire and the Anthropocene: A Long-Term Perspective on Ecological Creativity, Kananaskis, University of Calgary, Canada; K. Kapustka: Lithic point of view on fire histories.

Září 2019: Session organisation at EAA meeting in Bern: K. Kapustka – F. Bocquentin – J. Vieugue – E. Huyescom: Tracking the Neolithisation Processes on Both Sides of the Sinai: a bridge between South-west Asia and North-East Africa.

Květen 2019: On the move: joint meeting of Societe des Prehistoriens Francaises and Hugo Obermaier Geschelshaft, Strasbourg, France; K. Kapustka: How to trace the mobility when people are missing? Catching Central European Movements during Mesolithic period.

Září 2018: 14th International Conference for Nubian Studies, Paris, paper: Kapustka, K. – Winiarska-Kabacińska, M. – Pelegrin, J.: Understanding gouges: Iconic artefact of the Neolithic period in Sudan.

Září 2018: 24th Annual meeting of the European Association of the Archaeologists, Barcelone, paper: Kapustka, K.: Perfection in lithic production: example of neolithic gouges (Central Sudan).

Červen 2018: 18th World Congres of the International union of prehistoric and protohistoric sciences, Paris, paper: Kapustka, K.: Distribution of rhyolites from Jebel Sabaloka (central Sudan): the case of gouges.

Červen 2018: 18th World Congres of the International union of prehistoric and protohistoric sciences, Paris, paper: Kapustka, K. – Pauknerová, K. – Walls, M.: Hunter-Gatherer Creativity in the Early Holocene of Kokořínsko, Czech Republic.

Duben 2018: 60. Annual meeting of the Hugo Obermaier Society, Tarragona, paper: Kapustka, K: Variability of quartz exploitation during the Mesolithic in the Sabaloka region.

Říjen 2017: 14th SKAM Lithic Workshops „Understanding Lithic Technologies“, Warszaw, poster: K. Kapustka: Technological approach as a tool for better understanding of the surface collections.

true

Kapustka, K. (ed.): 2018: Profil středověké archeologie. Praha.

 

Kapustka, K. 2017: The Lithics from Sphinx. Sudan and Nubia 21, s. 36–38.

Kapustka, K. 2017: Jak pochopit jiného člověka? Úvaha o problematice archeologické interpretace minulých populací. In: Eigner, J. – Trnka, R. (eds.), Na stopě (pre)historii jihozápadních Čech: sborník přátel k životnímu jubileu Milana Řezáče, Plzeň, s. 39–43.

Čuláková, K. 2016: Krajinou mezolitických lovců… In: Popelka, M. – Šmidtová, R. (eds.), Praehistorica 33/1, s. 131–137.

Čuláková, K. 2015: Teoretická východiska studia mezolitického osídlení Vysokomýtska. Studia archaeologica Brunensia 20/1, s. 3–20.

Čuláková, K. 2014: Raně středověké osídlení na k.ú. Obříství. In: Popelka, M. – Schmidtová, R. (eds.), Praehistorica 32/1, s. 153–192.

Čuláková, K. 2014: Význam horských oblastí, pro mezolitické lovce a sběrače. Živá archeologie 16/1, s. 7–11.

Čuláková, K. 2013: Výzkum mezolitického osídlení na k.ú. Vlčkov (okr. Svitavy). Archeologie východních Čech 3, s. 21–31.

Čuláková, K. 2013: Putovali lidé, nebo myšlenky? Živá archeologie 15/1, s. 3–9.

Čuláková, K. 2012: Osídlení Sloupnicka před příchodem zemědělců. Orlické hory a Podorlicko 18, s. 31–58.

 

KAPUSTKA, K. – WALLS, M. – EIGNER, J. 2020: A comparative perspective on Mesolithic assemblages from different landscapes in Bohemia. In: D. Borić (ed.), Proceedings from the Ninth international konference on Mesolithic archaeology, Oxford, s. 88-95.

KAPUSTKA, K. - KABACIŃSKA, M. 2020: Comparison of Different Gouge Collections from Central Sudan. Archaeologia Polona.

KAPUSTKA, K. – LISÁ, L. – BAJER, A. – BURIÁNEK, D. – VARADZIN, L. – VARADZINOVÁ, L. 2019: Gouges: An Iconic Artifact of the Early Neolithic Period in Central Sudan. African Archaeological Review 36, s. 505-534. DOI 10.1007/s10437-019-09352-y

Kapustka, K. 2017: The Lithics from Sphinx. Sudan and Nubia 21, 36–38.

Kapustka, K. – Walls, M. 2018: Early mountain settlements in Czech republic – a case study from the Bohemian Forest. In: Pelisiak, A. – Nowak, M. – Astaloş, C. (eds.), People and the Mountains – entering into the new landscapes, s. 185–195.

Kapustka, K. – Tomková, K. 2018: Příspěvek k poznání funkcí štípané industrie v raném středověku na příkladu nálezů ze Žalova. In: Kapustka, K. (ed.), Profil středověké archeologie, s. 249–263.

Čuláková, K. – Fleková, K. – Šmahelová, L. 2015: Záchranný archeologický výzkum na polykulturním sídlišti a pohřebišti v Obříství (okr. Mělník). Praehistorica 32/1, s. 9–16.

Čuláková, K. – Eigner, J. – Fröhlich, J. – Metlička, M. – Řezáč, M. 2012: Horské laténské sídliště na Šumavě: Prášily – Sklářské údolí, okr. Klatovy. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 25, s. 97 – 117.

Čuláková, K. – Eigner, J. –  Metlička, M. – Přichystal, A. – Řezáč, M. 2012: Horské mezolitické osídlení u Javoří pily, obec Modrava, okres Klatovy. Archeologie ve středních Čechách 16/1, s. 19-28.

 

Burgert, P. – Kapustka, K. – Beneš, J. 2018: Zpracování bavorských deskovitých rohovců v neolitu na příkladu dílny ze sídliště kultury s vypíchanou keramikou. Památky archeologické, s. 37-74.

Davidová, T. – Kapustka, K. – Přichystal, A. 2018: Mezolitické osídlení v katastru obce Střechov nad Sázavou (okres Benešov). Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 52/1-2, s. 99-121.

Eigner, J. – Kapustka, K. – Parkman, M. – Řezáč, M. 2017:  Mezolitické osídlení Šumavy pohledem studia surovin kamenných artefaktů z lokalit Javoří Pila 1 a Nová Pec. Silva Gabreta 23, s. 33–44.

Kozáková, R. – Pokorný, P. – Vladimír, P. – Danielisová, A. – Čuláková, K. –Svitavská-Svobodová, H. 2015: Prehistoric human impact in the mountains of Bohemia. Do pollen and archaeological data support the traditional scenario of a prehistoric “wilderness”? Review of Palaeobotany and Palynology, s. 29–43.

Kyselý, R. – Čuláková, K. – Pecinovská, M – Široký, P. 2015: European pond turtles from Obříství (Bohemia, Czech Republic). International Journal of Osteoarchaeology.

Sůvová, Z. – Czymbalak, T. – Kapustka, K. 2018: Nálezy obratlovců v předlokačních až novověkých souborech z pražské Národní třídy a z kolínského Karlova náměstí. Archaeologica Pragensia 23, s. 479–492.

Varadzinová, L. – Varadzin, L. – Čuláková, K. – Řídký, J. – Sůvová, L. 2016: Výzkum lokality Sfinga (SBK.W-60) v pohoří Sabaloka v centrálním Súdánu: poznatky z výzkumné sezóny 2015. Pražské egyptologické studie 18, s. 47–61.

Varadzinová, L. – Varadzin, L. –Kapustka, K. Pacina, J. 2018: Výzkum pravěkého osídlení v pohoří Sabaloka v centrálním Súdánu: poznatky z výzkumné sezóny 2017. Pražské egyptologické studie 20, s. 35–45.

true
Rozšířit fotografii: 
false