Vladan Hanulík

Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.

E-mail: vladan.hanulik@upce.cz

Tel: +420 604 783 007

Kancelář: EA 12 038
 

Výzkumné zaměření:

  • Sociální dějiny lékařství

  • Dějiny lázní 19. století v českých zemích

  • Gender history

  • Dějiny těla

false

2006 - 2014 - Studium historických věd (Ph.D.), Ústav historických věd FF, Univerzita Pardubice

2004 - 2006 – studium  specializace Gender history Mgr. navazujícího programu Kulturní dějiny, Univerzita Pardubice

1998 - 2003 – Studium historie (Mgr.), Katedra historie. FF Univerzity Palackého v Olomouci

true

2018 - Čestný člen Katedry historie, klasických studií a archeologie, Birkbeck, University of London, Velká Británie (6 měsíců)

2009 - dosud – asistent/odborný asistent pro kulturní dějiny 19. století, Ústav historických věd, Univerzita Pardubice

true

2018 – Zahraniční stáž na Katedře historie, klasických studií a archeologie Birkbeck, University of London, Velká Británie (6 měsíců)

2008 - Stáž v rámci program Erasmus na Katholieke University Leuven, Belgie (6 měsíců)

2007 - Výzkumný pobyt v rámci program Aktion, Universität Wien, Rakousko (3 měsíce)

2003 - Výzkumný pobyt zaměřený na dějiny polské šlechty v českých lázních v 19. století, Univerzita Marie Curie Skłodowské, Lublin, Polsko (3 měsíce)

true

2020-2022 - Hlavní řešitel projektu GAČR GJ20-17978Y Utváření role lékaře a pacienta: Historie vztahu lékař-pacient v českých zemích 1769-1992.

2017-2019 - Spoluřešitel projektu GAČR GA17-14082S Porodní báby: profesionalizace, institucionalizace a výkon historicky prvního ženského kvalifikovaného povolání v průběhu dvou staletí 1804-1948.

2011-2013 - Spoluřešitel projektu GAČR GAP410/11/0487 Století těla. Dějiny těla v "dlouhém" 19. století.

2009 - Interní grantový projekt FF UPa Genderové stereotypy v prostředí aristokracie českých zemí v 19. – 20. Století.

2008 - Interní grantový project FF UPa Maskulinita a mužské genderové stereopyty v historii.

2007 - 2008 Účast na řešení projektu GAČR GA409/06/1063 Žena v českých dějinách od středověku do poloviny 20. století.

2007 - Interní grantový projekt FF UPa Konfliktní situace jako forma interakce sociální, kulturních a národnostních skupin v dějinách.

true

2009 - 2012 Spoluřešitel projektu Inovace studijního programu Historických věd Filozofické fakulty a Výtvarných umění Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, CZ.1.07/2.2.00/07.0188 Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

true

Cena Komerční banky 2014 za dizertační práci Historie nekonvenčních léčebných praktik v době profesionalizace medicíny: vznik a vývoj lázní Gräfenberg v první polovině 19. století.

true

Monografie:

Vladan HANULÍK, Historie nekonvenčních léčebných praktik v době profesionalizace medicíny: vznik a vývoj lázní Gräfenberg v první polovině 19. století, Pardubice 2017, 490 s.

 

Kritické edice pramenů:

Vladan HANULÍK (ed.), Porodila štastně děvče. Porodní deníky čtyř porodních babiček z 19. století, Pardubice 2017, 198 s.

Milena LENDEROVÁ – Sylvie ČERNÁ  - Vladan HANULÍK – Andrea HUDÁKOVÁ – Lucie JELÍNKOVÁ – Michaela ŠANDOVÁ (eds.): Deníky Františky Honlové z České Třebové. Prameny k dějinám Pardubického kraje. Fontes historiae Pagi Pardubicensis, sv. 2., Pardubice 2005, 122 s.

 

Kapitoly v knihách:

Vladan HANULÍK – Milena LENDEROVÁ, Disonance i harmonie. Vztah lékařů a porodních babiček mezi lety 1850-1950, in: Milena Lenderová a kol., Ženy s kufříkem a nadějí. Porodní báby a asistentky v českých zemích od poloviny 19. do poloviny 20. století, Praha 2019, s. 154 -178.
 

Vladan HANULÍK - Milena LENDEROVÁ, Prameny, literatura, metodologie, in: Milena Lenderová a kol., Ženy s kufříkem a nadějí. Porodní báby a asistentky v českých zemích od poloviny 19. do poloviny 20. století, Praha 2019,  s. 411 – 448.

Vladan HANULÍK, Porodní bába Elsa Hilschová z Hrádku nad Nisou, in: Hana Stoklasová (ed.), Porodní bába? Asistentka? Porodní deníky z let 1898-1954, Pardubice 2018, s. 162-181.

Vladan HANULÍK, Porodní bába Františka Waleschová ze Svojetína, in: Hana Stoklasová (ed.), Porodní bába? Asistentka? Porodní deníky z let 1898-1954, Pardubice 2018, s. 118-141.

Vladan HANULÍK, Porodní bába Marta Schubertová z Hrádku nad Nisou, in: Hana Stoklasová (ed.), Porodní bába? Asistentka? Porodní deníky z let 1898-1954, Pardubice 2018, s. 102-117.

Vladan HANULÍK – Milena LENDEROVÁ – Daniela TINKOVÁ, Úvod, Vladan Hanulík – Milena Lenderová – Daniela Tinková, Tělo mezi medicínou a disciplínou. Proměny lékařského obrazu a ideálu lidského těla a tělesnosti v dlouhém 19. století, Praha 2014, s. 5-31.

Vladan HANULÍK, Tělo prožívané: laická recepce odborných lékařských poznatků, Vladan Hanulík – Milena Lenderová – Daniela Tinková, Tělo mezi medicínou a disciplínou. Proměny lékařského obrazu a ideálu lidského těla a tělesnosti v dlouhém 19. století, Praha 2014, s. 76-99.

Vladan HANULÍK, Tělo muže, Vladan Hanulík – Milena Lenderová – Daniela Tinková, Tělo mezi medicínou a disciplínou. Proměny lékařského obrazu a ideálu lidského těla a tělesnosti v dlouhém 19. století, Praha 2014, s. 100-126.

Vladan HANULÍK, Tělo léčené: nekonvenční léčebné praktiky, Vladan Hanulík – Milena Lenderová – Daniela Tinková, Tělo mezi medicínou a disciplínou. Proměny lékařského obrazu a ideálu lidského těla a tělesnosti v dlouhém 19. století, Praha 2014, s. 345-417.

Vladan HANULÍK, Dějiny těla z pohledu Patientengeschichte, in: Milena Lenderová – Daniela TinkováVladan Hanulík (eds.), Dějiny těla: prameny, koncepty, historiografie, Červený Kostelec 2013, s. 145-185.

Milena LENDEROVÁ – Daniela TINKOVÁ - Vladan HANULÍK, Několik slov úvodem, in: Milena Lenderová – Daniela TinkováVladan Hanulík (eds.), Dějiny těla: prameny, koncepty, historiografie, Červený Kostelec 2013, s. 9-34.

Vladan HANULÍK – Milena LENDEROVÁ, Proměny genderové identity: "teoretická" reflexe feminity od středověku do 20. století. In: Milena Lenderová - Božena Kopičková - Jana Burešová - Eduard Maur (eds.), Žena v českých zemích od středověku do 20. Století, Praha 2009, s. 20-67.

 

 

Studie v odborných časopisech:

Vladan HANULÍK, Female Midwifery in the Czech Lands 1850-1950: A Career on the Decline Theatrum historiae, 2020, vol. 2, no. 25, s. 129-144.

Vladan HANULÍK, Lazebníci a lazebnice vodoléčebných lázní Gräfenberg v první polovině 19. století Jesenicko, Vlastivědný sborník, 2020, vol. 1, no. 21, s. 5-21.

Vladan HANULÍK, White Coat Effect: The making of the patient-physician relationship in modern Europe, Dějiny-teorie-kritika, 2019, no. 2, s. 175-199.

Vladan HANULÍK, Reflexe lázní Gräfenberg v korespondenci členů hraběcí rodiny Thunů z Hohensteinu, in: Jesenicko 19, Jeseník 2018, s. 10-24.

Vladan HANULÍK, Sociální komunikace a distinkce v prostředí českých lázní v 19. století v reflexi šlechtických egodokumentů, in: Gender History: to přece není nic pro feministky, Pardubice 2017, s. 227-246.

Vladan HANULÍK, Homo consumericus medicus? Konstituování "racionálních" přístupů ke stravování na pozadí vývoje odborného lékařství a nekonvenčních léčebných směrů 19. století, in: Krajiny prostřených i prázdných stolů I., Pardubice 2016, s. 125-157.

Vladan HANULÍK, Reprezentace urozenosti? Pobyt představitelů rodu Mensdorff-Pouilly v lázních Gräfenberg, in: Historická dílna 2, Plzeň 2014, s. 107-138.

Vladan HANULÍK, Intertextuální narativ? Vnímání vodoléčebné terapie pacienty Vincenze Priessnitze. In: Theatrum historiae 10, Pardubice 2012, s. 189-220.

Vladan HANULÍK, Pohlavní choroby jako téma korespondence v 19. století.  In: Taťána Petrasová - Pavla Machalíková (ed.), Tělo a tělesnost v české kultuře 19. Století, Praha 2010, s. 100-108.

Vladan HANULÍK, Návštěvnost lázní v českých zemích mezi lety 1750-1850, In: Daniela Tinková – Jaroslav Lorman (eds.), Post tenebras spero lucem. Duchovní tvář Českého a Moravského osvícenství, Praha 2009, s. 118-147.

Vladan HANULÍK, Proměna lázní Gräfenberg v 2. polovině 19. století. In: Dagmar Blümlová - Petr Kubát a kol. (eds.), Čas zdravého ducha v zdravém těle. Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století, České Budějovice 2009, s. 290-300.

Vladan HANULÍK, Duel a duelanti v českých lázních. Pardubice 2007. In: K. Čadková – Z. Čevelová – V. Hanulík – J. Stráníková (eds.), Konfliktní situace v dějinách, Sborník z doktorandské konference, Pardubice 2007, s. 23-54.

 

 

Další články:

Vladan HANULÍK, Jizvy slasti v kostech evropské kultury. Život ve stínu syfilidy. In: ĎaS, č. 6, 2020, s. 20-24.

Vladan Hanulík, V péči chladného muže. Institucionalizace porodnické péče v první polovině 20. století. In: ĎaS, č. 10, 2017, s. 20-23.

Vladan HANULÍK, Apoštol i šarlatán. Zakladatel hydropatie Vincenz Priessnitz. In: ĎaS, č. 8, 2007, s. 37-39.

 

true
Rozšířit fotografii: 
false