Marie Macková

doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.

Kancelář: EA 12 035

E-mail: marie.mackova@upce.cz

Tel.: 466 036 221

 

Výzkumné zaměření:

  • dějiny správy
  • vojenské dějiny
  • církevní dějiny - především v dlouhém 19. století
  • regionální dějiny
false

historie, prom. hist., 1981, UP Olomouc, FF

historie, PhDr., 1983, UP Olomouc, FF

historie, Ph.D., 2002, UP Olomouc, FF

historie, doc., 2007, UP Olomouc, FF

true

1981-1987: Státní oblastní archiv Zámrsk

1987-2001: Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí

1997-2010: Katedra historie FF UP Olomouc

2002 – dosud: Ústav historických věd FF Univerzity Pardubice

true

Projekty (nejnovější):

2020-2021: členka výzkumného týmu FF UPa pod vedením prof. PhDr. Mileny Lenderové, CSc.

Erasmus + 2019: Budapešť, Univerzita Loránda Eötvöse

true

Bakalářské práce (výběrově):

Jitka Regnardová, Střední školství na Orlickoústecku 1870–1914, Pardubice 2002.

Jana Mannlová, Město Žamberk 1938–1945, Pardubice 2002.

Kateřina Hromádková, Karel Václav Adámek, Pardubice 2003.

David Vinter, Židé ve Velké Bukovině. Problematika soužití Židů, Němců a Čechů ve Velké Bukovině od konce 17. století do 30. let 20. století, Pardubice 2004.

Tereza Havelková, Židé na Žďársku v letech 1848–1945, Pardubice 2005.

Jaroslav Rázek, Střelecký spolek Pardubice ve druhé polovině 19. a první polovině 20. století, Pardubice 2005.

Vendula Beránková, Výtvarná kultura na Znojemsku mezi světovými válkami, Pardubice 2005.

Vendula Steklá, Gymnázium v Novém Bydžově v letech 1873–1914, Pardubice 2006.

Zuzana Pecháčková, Tereza Svatová, Pardubice 2006.

Pavla Hůlková, Jiráskův okrsek Náchod v letech 1918–1943, Pardubice 2006.

Lenka Kmentová, Škola Veliny 1811–1967, Pardubice 2006.

Kateřina Telíšková, Fotografická část pozůstalosti Jana Havlasy, Pardubice 2006.

Markéta Kovářová, Litomyšlský pěvecký spolek Vlastimil, Pardubice 2006.

Jan Dvořáček, Střelecké spolky ve Svitavách a Jevíčku, Pardubice 2006.

Jaroslav Šťastný, Železniční provoz v Protektorátu Čechy a Morava 1939–1945, Olomouc 2006.

Markéta Zvoníková, Spolek pro podporu dětské opatrovny v Polné, Pardubice 2007.

Petra Benešová, Reálka v Pardubicích v letech 1854–1918, Pardubice 2007.

Radka Vítů, Evangelická škola Humpolec do roku 1918, Pardubice 2007.

Simona Pokorná, Okrašlovací spolek pro domovinu Žďár nad Sázavou v letech 1894–1951, Pardubice 2007.

Michaela Havlíčková, Busi a. s., továrna na výrobu obuvi, Pardubice 2007.

Petra Sošková, Ochotnické divadlo ve Žďáru nad Sázavou Sázavan-Havlíček, Pardubice 2007.

Zuzana Vařeková, Sídelní vývoj Sedlce v 17.–19. století, Pardubice 2007.

Petr Horáček, Reklama v regionálním tisku v Chrudimi do první světové války, Pardubice 2007.

Zdeňka Feichtingerová, Dobruška 1848–1866 v pamětech, Pardubice 2007.

Ondřej Bašek, Sídelní vývoj obce Chotěvice od poloviny 17. do poloviny 19. století, Pardubice 2008.

Michaela Dvořáčková, Živnostenské společenstvo cukrářů Nový Bydžov do roku 1938, Pardubice 2008.

Hana Muchová, Škola voršilek v Brně 1890–1925, Pardubice 2008.

Petra Dědková, Horní Kalná 1850–1938, Pardubice 2008.

Jana Sládková, Zdeněk Bičík (1926–1990), Pardubice 2008.

Lucie Kourková, Městský archiv Jihlava ve 20. století, Pardubice 2008.

Zuzana Urbánková, Rychnov nad Kněžnou poslední čtvrtiny 19. století ve světle tiskové reklamy, Pardubice 2008.

Gabriela Brychtová, Policejní a magistrátní rada Josef Sebastian Grüner, Pardubice 2008.

Michaela Doubínková: Každodennost okresního pomezního města Králíky okolo roku 1900, Pardubice 2010.

Anna Svobodová, Voršilské slavnosti 1837 ve světle korespondence, Pardubice 2011.

Eliška Šupejová, Péče o silnice samosprávy Holic do první světové války, Pardubice 2011.

Dana Bláhová, Domovské právo v poměrech Lomnice nad Popelkou do roku 1914, Pardubice 2011.

Žaneta Pasztorová: Lokální elity v obecní samosprávě. Nechanice 1890-1918, Pardubice 2012.

Gabriela Zavadilová, Toleranční sbor v Moravči do roku 1848, Pardubice 2012.

Nikola Kabelová, 500. výročí finanční prokuratury v Praze 1937, Pardubice 2012.

Jakub Chobotský, Okresní národní výbor v Ústí nad Labem 1945–1960, Pardubice 2013.

Eliška Černá, Patronátní právo na panství Poděbradském v 19. století, Pardubice 2013.

Jan Vlasák, Módní a obuvnická reklama v Pardubicích v meziválečném období, Pardubice 2013.

Lucie Špinková, Fotografické součásti archivních fondů, jejich původ a péče o ně na příkladu vybraných fondů ze SOA Praha, Pardubice 2014.

Gabriela Krejčová Zavadilová, Sbor Českobratrské církve evangelické v Moravči jako původce písemností a jeho archiválie, Pardubice 2014.

Barbora Mlčúchová, Kapitoly z dějin Archivu českého rozhlasu, Pardubice 2014.

Klára Nováková, Tanec v Chrudimi od konce 19. století do současnosti, Pardubice 2014.

Michal Smrčina, Kronika jako doklad doby, archiválie a informační zdroj (na příkladu Náchoda), Pardubice 2015.

Martina Malá, Obecní kronika jako písemnost a pramen, Pardubice 2015.

Aneta Ostrožlíková, Kolín na přelomu 19. a 20. století pohledem dobového tisku, Pardubice 2015.

Daniel Špičan, Výkon domovského práva v Hradci Králové v letech 1918–1938, Pardubice 2015.

Eva Kovárníková, Patronátní právo a jeho projevy na panství a velkostatku Broumov v 19. a 20. století, Pardubice 2015.

Tereza Miksová, Spolek dobrovolných hasičů Starý Kolín od založení do současnosti, Pardubice 2016.

Kateřina Černínová, Volební právo v Rychnově nad Kněžnou v letech 1849–1913, Pardubice 2016.

Martin Koudelka, Pašování a jeho odraz v tisku meziválečného Československa, Pardubice 2016.

Josef Humlíček, Obecní kronika jako pramen, doklad doby a informační zdroj, Pardubice 2017.

Radka Kamenická, Mladiství jako delikventi, Pardubice 2017.

Renée Rudolfová, Dějiny okresního archivu Holešov do roku 1960, Pardubice 2017.

Lucie Kociánová, Katalog broumovského opatského archivu z roku 1847 v kontextu osudů broumovského kláštera, Pardubice 2017.

Jaroslav Brotánek, Domovské právo a jeho principy v Dašicích v letech 1918–1938, Pardubice 2017.

Ivana Hromádková, Proměna krajiny ve světle josefského a stabilního katastru (na příkladu současného Trutnova), Pardubice 2018.

Daniel Petřík, Pašování a jeho odraz ve vybraném tisku habsburské monarchie ve druhé polovině 19. století, Pardubice 2018.

Kristina Chaloupková, Římskokatolický farní úřad Stračov a jeho vztah k patronátu na přelomu 19. a 20. století, Pardubice 2018.

Jan Kříž, Kronika jako doklad doby, archiválie a informační zdroj (na příkladu města Dvůr Králové nad Labem), Pardubice 2019.

 

Diplomové práce (výběrově):

Jiří Kopica, Vláda Deutschböhmen. Problematika česko-německých vztahů 1918-1919, Olomouc 2003.

Marie Nebolová-Homolková, Živnostenská společenstva v politickém okrese Nové Město na Moravě ve 2. polovině 19. a první polovině 20. století, Olomouc 2004.

Jitka Regnardová, České školství na Orlickoústecku v letech 1918–1953, Pardubice 2004.

Jana Mannlová, Město Žamberk 1918–1948, Pardubice 2004.

Jiří Holubář, Klub československých turistů na Orlickostecku v letech 1918–1948, Pardubice 2005.

Petra Feichtingerová, Právo jihomoravských Čechů a Němců na sebeurčení ve vzpomínkách Čecha Coufala a Němce Odolfrediho, Olomouc 2006.

Simona Hušková, Spolky a spolkový život v Železném Brodě 1918–1938, Olomouc 2006.

Max Kubát, Samospráva města Kutné Hory na přelomu 19. a 20. století, Olomouc 2006.

Miroslava Ludvíková, Židovské osídlení Litomyšle, Olomouc 2006.

Eva Macková, České Meziříčí 1918–1938, Pardubice 2006.

Petra Absolonová, Ústav pro vědeckou soustavu hospodaření Praha, oblastní stanice Olomouc, Olomouc 2006.

Renáta Pavelková, Prof. Dimitr Krandžalov 1953–1971, písemná pozůstalost v AUP, Olomouc 2006.

Tereza Havelková, Žďár nad Sázavou v letech 1890–1897 ve světle pozůstalostních spisů, Pardubice 2007.

Lucie Bednářová, Postavení ženy v trestním právu v 19. století v habsburské monarchii, Olomouc 2007.

Jaroslav Rázek, Vrchnostenský dvůr Dolany v 17. – 20. století, Pardubice 2008.

Vendula Steklá, Fenomén ochotnických divadel a jeho proměny v čase, Pardubice 2008.

Zuzana Krchová, Kronikářství na Chrudimsku v 19. a 20. století, Pardubice 2008.

Michaela Havlíčková, Koželužské organizace v Čechách do roku 1918, Pardubice 2009.

Markéta Zvoníková, Měšťanské besedy do první světové války, Pardubice 2009.

Petr Horáček, Tisková reklama v Chrudimi v meziválečném období, Pardubice 2009.

Martina Velichová, Spolkový život v Pardubicích v poslední čtvrtině 19. století, Pardubice 2010.

Lenka Maťátková, Vilém Dokoupil (1852–1927), Pardubice 2010.

Petra Benešová, Pardubické notářství v letech 1852–1929, Pardubice 2010.

Zdenka Feichtingerová, Dobruška 19. století v lidových, městských a církevních kronikách, Pardubice 2010.

Hana Muchová, Klášter voršilek v Kutné Hoře v letech 1918–1938, Pardubice 2010.

Helena Tomášková, Historický vývoj poštovnictví a ředitelství pošt a telegrafů v Praze po roce 1918 do roku 1945, Pardubice 2010.

Zuzana Horáková, Dějiny drobného peněžnictví na Rychnovsku 1863–1918, Pardubice 2011.

Michaela Skálová, Hamzova dětská léčebna 1901–1961, Pardubice 2011.

Gabriela Ubryová, Policejní a magistrátní rada Josef Sebastian Grüner, Pardubice 2011.

Martina Prchalová, Činnost Svazu československo-sovětského přátelství v letech 1948–1960, Pardubice 2012.

Žaneta Pasztorová, Lokální elity v obecní samosprávě Nechanic 1890–1918, Pardubice 2012.

Jana Dostálová, Úředníci Krajského soudu v Hradci Králové 2. pol. 19. a 1. pol. 20. století, Pardubice 2012.

Marcela Strouhalová, Působení finanční stráže ve východních Čechách 1918–1938, Pardubice 2012.

Veronika Hrdinová, Delikty proti náboženství řešené u Krajského soudu v Chrudimi v letech 1852–1914, Pardubice 2013.

Dagmar Danielová, František Petr (1863–1938), Pardubice 2013.

Gabriela Krejčová Zavadilová, Dějiny sboru Českobratrské církve evangelické v Moravči od jeho založení do současnosti, Pardubice 2014.

Lenka Nováková, Podnikatelské aktivity Auerspergů v oblasti cukrovarnictví ve 2. pol. 19. a 1. pol. 20. století, Pardubice 2014.

Dana Grabcová, Samospráva v Lomnici nad Popelkou (1864–1914), Pardubice 2014.

Pavla Stieglerová, Zdravotně sociální péče v Čechách v první polovině 20. století na příkladu středočeských léčeben tuberkulózy, Pardubice 2016.

Michaela Šťastná, Gisa a Rudolf Saudkovi, Pardubice 2018.

Annamarie Mrázová, Správa východočeských památkových objektů 1958–1992, Pardubice 2018.

Klára Macounová, Matky vražedkyně v meziválečném Československu, Pardubice 2018.

Lucie Kristýna Buchtová, Vývoj poutního místa P. Marie Pomocné u Zlatých Hor od počátku do 21. století, Pardubice 2019.

 

Disertační práce:

Helena Pochobradská, Vývoj správy státních zemědělských podniků na území východních Čech po roce 1945 se zvláštním zřetelem na vývoj státních statků, Pardubice 2012.

Gabriela Krejčová Zavadilová, Kolektivní paměť českých evangelíků v zahraničí aneb „Biblu donesli ze sebou ...“, Pardubice 2019.

true

samostatné monografie:

1) Josef Niederle, Lanškroun – Ústí nad Orlicí 1995. ISBN 80-901114-7-5.

2) Municipální ochranné město Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí 1995. ISBN 80-901114-6-7.

3) O senátorce Anně Chlebounové, Ústí nad Orlicí 1998. ISBN 80-902400-1-1.

4) Zapomenutý (?) starosta. (Adalbert Kölbl von Geysing), Ústí nad Orlicí 1999. ISBN 80-902082-7-4.

5) Úřednictvo venkovských okresů v Čechách. (1850–1914) (Se zřetelem k okresům východních Čech), Ústí nad Labem 2001. ISBN 80-86368-04-1

6) Výprachtice 1304–2004, Výprachtice 2004. ISBN 80-239-3426-0

7) Tabáková továrna v Lanškrouně jako součást státní tabákové režie, Lanškroun 2007. ISBN 978-80-239-8914-4

8) Voršilky v Čechách do roku 1918, Pardubice 2007. ISBN 978-80-7395-045-3

9) To byla c. k. trafika, Praha 2010. ISBN 978-80-7422-019-7.

10) Mladší princ. Karl Gustav Wilhelm Hohenlohe-Langenburg 1777-1866, Brno 2014. ISBN 978-80-7325-333-2.

11) Finanční stráž v Čechách 1842-1918, Pardubice 2017. ISBN 978-80-7560-033-2. ISBN e-kniha 978-80-7560-044-8.

 

spoluautorství v monografiích (od roku 2000):

1) Marie Borkovcová, Krajem koruny země. (Vlastivěda Lanškrounska). Lanškroun 2002. ISBN 80-238-9081-6

2) Tomáš Šimek (ed), Pečeti a pečetidla východočeských archivů a muzeí 1226-1620, Praha 2008. ISBN 978-80-86466-12-5. 89 hesel

3) Kristina Kaiserová – Jiří Rak (ed), Nacionalizace společnosti v Čechách 1848-1914, Ústí nad Labem 2008. ISBN 978-80-7414-053-2. autorka kapitol Úřednictvo habsburské monarchie a nacionalizace společnosti, s. 137-176, Hospodářská správa a nacionalizace společnosti, s. 176-200, Projevy nacionalizace v prostředí státní tabákové režie, s. 200-229.

4) Milena Lenderová – Tomáš Jiránek – Marie Macková, Z dějin české každodennosti, Praha 2009. ISBN 978-80-246-1683-4.

5) Milena Lenderová a kol. (eds), Žena v českých zemích od středovělu do 20. století, Praha 2009. ISBN 978-80-7106-988-1.

6) Milena Lenderová – Tomáš Jiránek – Marie Macková, Z dějin české každodennosti, 2. doplněné vydání, Praha 2017. ISBN 978-80-246-3510-1; e-kniha 978-80-246-3534-7.

7) Kristina Kaiserová – Marie Macková, Dějiny rakouské provincie redemptoristů se zaměřením na domy v oblastech českých Němců, Červený Kostelec – Ústí nad Labem 2019. ISBN 978-80-7465-374-2; 978-80-7561-184-0.

8) Marie Jílková – Marie Macková – Eliška Valová (ed), Jak se u nás podvádělo: za monarchie i za republiky, Pardubice 2019. ISBN 978-80-7560-262-6, e-kniha 978-80-7560-266-4.

 

kapitoly v lektorované monografii (od roku 2010):

1) Z jeptišky poslankyní. Augusta Rozsypalová, in: Pavla Vošahlíková – Jiří Martínek a kol., Cesty k samostatnosti. Portréty žen v éře modernizace, Praha 2010, s. 113-137. ISBN 978-80-7286-164-4.

2) Kristina Kaiserová – Marie Macková, Redemptoristé v habsburské monarchii, in: Zdeněk R. Nešpor – Kristina Kaiserová (eds), Variety české religiozity v "dlouhém" 19. století (1780-1918), Ústí nad Labem 2010, s. 201-211, ISBN 978-80-86971-02-5.

3) Karl Gustav Wilhelm Hohenlohe-Langenburg – viceprezident dvorské válečné rady, in: Vítězslav Prchal a kol.: Mezi Martem a Memorií, Prameny osobní povahy k vojenským dějinám 16. - 19. století, Pardubice 2011, s. 93-108. ISBN 978-80-7395-471-0

4) The Question of Piety in State Tobacco Factories, in: Lukáš Fasora – Jiří Hanuš – Jiří Malíř (ed), Secularization and the Working Class the Czech Lands and Central Europe in the 19th Century, Ergene (Oregon) 2011, s. 193 – 199. ISBN 978-1-61097-014-3

5) Lidové misie redemptoristů v českých zemích 19. století, in: Hanuš, Jiří a kol.: Christianizace českých zemí ve středoevropské perspektivě, Brno 2011,  s. 248-267. ISBN 978-80-86488-77-6.

6) Obecný zájem nebo individuální gesto? Městská muzea Hřebečska do první světové války, in: Marcela Oubrechtová – Václav Zeman (ed), Fenomén muzeum v 19. a první polovině 20. století, Ústí nad Labem 2011, s. 110-117. ISBN 978-80-86971-31-5.

7) Německojazyčné střední školství (od roku 1866 do zániku habsburské monarchie), in: Kristina Kaiserová – Miroslav Kunštát (ed), Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století, Ústí nad Labem 2011, s. 137-166, ISBN 978-80-7414-432-5.

8) Církevní střední školství, in: Kristina Kaiserová – Miroslav Kunštát (ed), Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století, Ústí nad Labem 2011, s. 261-278, ISBN 978-80-7414-432-5.

9) Válečník 19. století: příklad Karla Gustava Hohenlohe-Langenburga, in: Konstrukce maskulinity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektivy, Praha 2012, s. 89-99, ISBN 978-80-7422-218-4

10) Die Liechtensteinischen Beamten in den böhmischen Kronländern des 19. Jahrhunderts, in: Marek Vařeka – Aleš Zářický (Hg), Das Fürstenhaus Liechtenstein in der Geschichte der Länder der böhmischen Krone, Ostrava–Vaduz 2013, S. 337-350. ISBN 978-80-7464-382-8; 978-3-9523276-5-4.

11) Das deutschsprachige Mittelschulwesen von 1866 bis zum Untergang der österreichischen Monarchie, in Kristina Kaiserová – Miroslav Kunštát (Hg), Die Suche nach Zemtrum. Wissenschaftliche Institute und Bildungseinrichtungen der Deutschen in Böhmen (1800–1945), Schriftenreihe der Kommission für deutsche und osteuropäische Volkskunde in der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde e. V., Bd. 96, Münster – New York 2014, S. 167-200. ISSN 2193-6838, Print-ISBN 978-3-8309-3202-4, E-Book 978-3-8309-8202-9.

12) Das kirchliche Schulwesen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Dargestellt anhand der Geschichte des Benediktinergymnasiums zu Broumov/Braunau, in Kristina Kaiserová – Miroslav Kunštát (Hg), Die Suche nach Zemtrum. Wissenschaftliche Institute und Bildungseinrichtungen der Deutschen in Böhmen (1800–1945), Schriftenreihe der Kommission für deutsche und osteuropäische Volkskunde in der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde e. V., Bd. 96, Münster – New York, Waxmann Verlag GmbH 2014, S. 307-328. ISSN 2193-6838, Print-ISBN 978-3-8309-3202-4, E-Book 978-3-8309-8202-9.

13) Co s vojákem, který nepadne aneb přímá cesta k zapomnění, in: Marcela Zemanová – Václav Zeman (ed), Napoleonské války v české historické paměti a v paměti regionu, Ústí nad Labem 2014, s. 49–56. ISBN 978-80-86475-10-3, 978-80-7414-768-5, celkem 270 s.

14) Redemptoristé v královéhradecké diecézi ve 2. polovině 19. století, in: Petr Polehla (ed), 350 let královéhradecké diecéze, Červený Kostelec 2015, s. 343–354. ISBN 978-80-7465-160-1.

15) Státní tabáková režie v Čechách v období první světové války, in: Marcela Zemanová – Václav Zeman, První světová válka a role Němců v českých zemích, Ústí nad Labem 2015, s. 92-101. ISBN 978-80-86475-10-3, 978-80-7414-991-7.

16) Psací stroj ve státních úřadech habsburské monarchie, in: Ladislav Nekvapil (ed), Kultura psaní v dějinách, Pardubice 2016, s. 322-331. ISBN 978-80-7395-956-2.

17) Sůl za zlato, in: Blanka Jedličková – Milena Lenderová – Miroslav Kouba – Ivo Říha (ed), Krajiny prostřených i prázdných stolů I., Evropská gastronomie v proměnách staletí, Pardubice 2016, s. 109-124. ISBN 978-80-7560-026-4.

18) Johanna Langer von Schroll – podnikatelka 19. století, in: Pavla Slavíčková (ed), Ženy-podnikatelky v minulosti a současnosti, Praha 2016, s. 71-86. ISBN 978-80-7422-508-6.

19) Ženy v životech mužů finanční stráže 19. století, in: Tomáš Jiránek – Karel Rýdl – Petr Vorel (eds.), Gender History – to přece není nic pro feministky, Pardubice 2017, s. 177–190. ISBN 978-80-7560-088-2.

20) Název ulice jako pocta státnímu úředníkovi, in: Lenka Křížová – Jiří Martínek a kol., Od Karlova mostu ke Gottwaldovu. Osobnosti v názvech měst a míst, Praha 2017, s. 51-60, 186-188. ISBN 978-80-7286-315-0.

21) Pomocné vědy historické daleko od univerzitních center, in: Marie Bláhová – Mlada Holá – Klára Woitschová (eds), Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví, Praha 2018, s. 90-96. ISBN 978-80-246-3799-0.

22) Nacionalizace finanční stráže v Čechách 19. století, in: Martin Klečacký (ed), Úředník sluhou mnoha pánů? Nacionalizace a politizace veřejné správy ve střední Evropě 1848–1948, Praha 2018, s. 59-67. ISBN 978-80-87782-98-9.

23) Voják po válce, in: Mlhy na Chlumu. Prusko-rakouská válka v optice moderní historiografie, Hradec Králové 2018, s. 232–241. ISBN 978-80-87686-22-5.

24) Němečtí evangelíci severovýchodních Čech optikou dobové žurnalistiky, in: Marcela Zemanová – Václav Zeman (eds), Reformace v německojazyčných oblastech českých zemí (1517-1945), Ústí nad Labem 2019, s. 129-134. ISBN 978-80-86475-44-8; 978-80-7561-179-6.

25) Podvody pohledem důchodkového trestního zákona z roku 1836, in: Marie Jílková – Marie Macková – Eliška Valová (ed), Jak se u nás podvádělo: za monarchie i za republiky, Pardubice 2019, s. 252-262. ISBN 978-80-7560-262-6, e-kniha 978-80-7560-266-4.

26) Místo pro smrt: vnímání prostoru v trestních spisech patrimoniální správy čtyřicátých let 19. století, in: Ivana Ebelová (ed), Formy a proměny diplomatické produkce v novověku III. Diplomatika a proměny kulturní krajiny v novověku (1500-1945), Praha 2019, s. 141-148. ISBN 978-80-7469-098-3; 978-80-7308-933-7.

27) Mýdlovarník a hadrnice, in: Marcela Zemanová – Václav Zeman (ed), Svět a Jelen od Schichta, Ústí nad Labem 2021, s. 9-16. ISBN 978-80-86475-54-7, 978-80-7561-272-4.

 

statě v odborném periodiku (od roku 2000):

1) Příspěvek k poznání struktury obyvatelstva města Lanškroun na počátku 20. století, in: Vlastivědný sborník Ústí nad Orlicí č.11. Ústí nad Orlicí 2000, s. 44–64. ISBN 80-86368-00-9

2) Hřebečsko – region, který zmizel, in: Scientific papers of the University of Pardubice, Series C, Faculty of Humanities, Supplement 3 (Evropa – kultura – region). Pardubice 2000, s. 131–137. ISBN 80-7194-330-4, ISSN 1213-3485.

3) Soukromé úřednictvo velkostatku Králíky po roce 1850, in: Scientific papers of the University of Pardubice, Series C, Faculty of Humanities, 6. Pardubice 2001, s. 171 – 184.

4) Úřednictvo, v Čechách tak nezajímavá část společnosti? in: Studie k sociálním dějinám, 6. Opava 2001, s. 168–174.

5) Střelecký spolek Králíky (Příspěvek k dějinám spolků 19. a počátku 20. století), in: Vlastivědný sborník Ústí nad Orlicí, 12. Ústí nad Orlicí 2001, s. 46–65. ISBN 80-86368-03-3.

6) K dějinám státního úřednictva venkovských okresů po roce 1870. Na příkladu města Vysoké Mýto, in: Studie k sociálním dějinám, 7. Opava 2001, s. 57–96. ISBN 80-86224-24-4.

7) Střelecké spolky a jejich vliv na život venkovských měst v letech 1918–1938, in: Studie k sociálním dějinám, 7. Opava 2001, s. 194–217. ISBN 80-86224-24-4.

8) Studentstvo gymnázií v Lanškrouně a ve Vysokém Mýtě v letech 1918–1938, in: Studie k sociálním dějinám, 9. Opava 2002, s. 23–49. ISBN 80-86224-26-0.

9) Lanškrounské gymnaziální studentstvo 19. století a jeho vliv na život města (Sonda do sociálních poměrů), in: Scientific papers of the University of Pardubice, Series C, Faculty of humanities, 7. Pardubice 2002, s. 89–109. ISBN 80-7194-455-6, ISSN 1211-6629.

10) Klášter na Hoře Matky Boží u Králík, in: Kultur Deutschböhmens 17. - 19. Jh. Zprávy Společnosti pro dějiny Němců v Čechách, II, Ústí nad Labem 2003, s. 15–29. ISBN 80-7044-469-X, 80-86475-02-6.

11) "Daleké" poutní místo poutníků olomoucké arcidiecéze 2. poloviny 19. století - Hora Matky Boží u Králík, in: Střední Morava 17, Olomouc 2003, s. 89–103. ISSN 1211-7889, ISBN 80-85807-88-2.

12) Působení voršilek v Králíkách v letech 1880–1894, in: Scientific papers of the University of Pardubice, Faculty of  Humanities, C, 9. Pardubice 2003, s. 161–180. ISBN 80-7194-594-3, ISSN 1211-6629.

13) Víra nebo politika? in: Studie k sociálním dějinám, 11, Opava 2004, s. 92–99. ISBN 80-86224-48-1.

14) Králíky kolem roku 1900. (Sociologicko – statistická sonda), in: Východočeský sborník historický, 12. Pardubice 2005, s. 141–169.

15) Voršilky v Liberci 1895–1918, in: Fontes Nissae VI, Liberec 2005, s.38 - 86. ISBN 80-7372-007-8.

16) Pěstování tabáku v rámci rakouské státní tabákové režie po roce 1867, in: Theatrum historiae 1, Pardubice 2006, s. 177–202. ISBN 80-7194-857-8.

17) Limito tabák v rakouském státním tabákovém monopolu, in: Theatrum historiae, 2, Pardubice 2007, s. 275–290. ISBN 978-80-7395-027-9. ISSN 1802-2502

18) Voršilky v Čechách a jejich pojetí veřejné prospěšnosti, in: Theatrum historiae, 3, Pardubice 2008, s. 321-326. ISBN 978-80-7395-139-9. ISSN 1802-2502.

19) Němečtí evangelíci ve východních Čechách v 19. století, in: Východočeský sborník historický, 16, Pardubice 2009, s. 191-214. ISBN 978-80-87151-07-5.

20) Konfesní kořeny středních škol s německým vyučovacím jazykem v českých zemích, in: e-pedagogium, 3, Olomouc, Pedagogická fakulta UP 2010, s. 63-72. ISSN 1213-7758 tištěná verze, ISSN 1213-7499 elektronická verze.

21) Všeobecný občanský zákoník v habsburské monarchii roku 1811, in: Historica Olomucensis 40-2011, Sborník prací historických XXVIII, s. 53-63. ISSN 1803-9561.

22) Fenomén středoškolský profesor druhé poloviny 19. století v habsburské monarchii. Robert Christian Riedl (1838-1909), in: Theatrum historiae 8, Pardubice 2011, s. 163-186. ISSN 1802-2502.

23) Úředník liechtensteinských panství druhé poloviny 18. století. Na příkladu panství Lanškroun z inspektorátu Moravská Třebová, in: Theatrum historiae 9, Pardubice 2011, s. 273-283. ISSN 1802-2502. celkem s. 521

24) Zdanění lihovin a droždí v habsburské monarchii 19. století, in: Němci v Českých zemích. Die Deutschen in den böhmischen Ländern. Zprávy Společnosti pro dějiny Němců v Čechách. Mitteilungen der Gesellschaft für die Geschichte der Deutschen in Böhmen, VII, Ústí nad Labem 2013, s. 25-34. ISBN 978-80-86475-30-1, ISBN 978-80-86971-47-6.

25) Die deutschen Redemptoristen in Böhmen und ihre bedeutenden Repräsentanten, in: Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde, Bd. 53, Münster, Waxmann pro Kommission für deutsche und osteuropäische Volkskunde in der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde e. V. (ed. Elisabeth Fendl - Werner Mezger - Michael Prosser-Schell - Hans-Werner Retterath - Teresa Volk) 2012, s. 133-154, ISSN 0075-2738, ISBN 978-3-8309-2722-8.

26) Plukovník Ludwig Hohenlohe-Langenburg a Pardubice, in: Východočeský sborník historický, 22, Pardubice 2012, s. 239-271. ISSN 1213-1733.

27) Voják 19. století na cestách. Putování Karla Gustava Wilhelma prince Hohenlohe-Langenburg Evropou, in: Theatrum historiae, 12, Pardubice 2013, s. 93-113. ISSN 1802-2502

28) Pouťová bouda a lidé kolem ní. (Na příkladu Hory Matky Boží u Králík a Filipova), in: Východočeský sborník historický, 23, Pardubice 2013, s. 59-82. ISSN 1213-1733.

29) Obor Spisová a archivní služba na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice, in: Archivní časopis, supplementum ročníku 64, 2014, Výuka archivnictví, vývoj, úkol a perspektivy, Mezinárodní konference 14. - 16. 3. 2012 České Budějovice, s. 102-108. ISSN 0004-0398

30) 300. výročí založení řádu voršilek a jeho oslavy v Čechách, in: Paginae historiae 22/2, č. 2, In memoriam PhDr. et Mgr. Vácslava Babičky, Praha 2014, ISSN 1211-9768, s. 331-342.

31) The Nobility in Bohemia and in the Habsburg Monarchy within the Legal and Social Context of the 19th Century, in: Theatrum historiae, 17, Pardubice 2015, s. 237-251. ISSN 1802-2502.

32) Klášterní kroniky v 19. století (na příkladu redemptoristů a voršilek), in: Středočeský sborník historický, 41, 2015, s. 263–277. ISBN 978-80-88148-01-2, ISSN 0585-4172.

33) Věk služební a věk lidský, in: Středočeský sborník historický, 43, 2017, Praha 2018, s. 42-50. ISBN 978-80-88148-22-7, ISSN 0585-4172.

34) Hadry a hadrnice: od důchodkového deliktu k průmyslové surovině a sběračkám odpadu, in: Theatrum historiae, 22, 2018, Pardubice 2018, s. 125-146. ISSN 1802-2502.

 

jiné odborné výstupy (od roku 2000):

1) Formování městského archívu v Lanškrouně, in: Archivy na prahu tisíciletí. Publikace Moravského zemského archivu v  Brně, Nová řada, sv. 7, Brno 2000, s. 61 – 71.

2) Ze života Emiliána Troldy. Příspěvek k dějinám úřednictva první instance, in: Sborník příspěvků vydaný k 60. narozeninám Vladimíra Kalába, Pardubice 2001, s. 69–80.

3) Spolky ostrostřelců a jejich postavení ve venkovských městech druhé poloviny 19. století, in: Documenta Pragensia XVIII, Od středověkých bratrstev k moderním spolkům. Praha 2000, s. 221–235. ISBN 80-86197-21-2, ISSN 0231-7443.

4) Johann Loserth (1846–1936), in: Historiografie Moravy a Slezska, I. Olomouc 2001, s. 109–119. ISBN 80-244-0103-7.

5) Adalbert Kölbl von Geysing, jeden ze zakladatelů Zemědělské rady pro Království české, in: K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách, Praha 2001, s. 199–208. ISBN 80-246-0179-6.

6) Ženy v prostředí venkovského města druhé poloviny 19. století, in: Česko-slovenská historická ročenka 2001, Brno 2001, s. 237–247. ISBN 80-210-2743-6.

7) "Základem svobodného státu je svobodná obec" aneb jak kyšperští poprvé volili starostu, in: Pocta Josefu Kollmannovi, Praha 2002, s. 179–184.

8) "Naše město jako věrná stráž ..." O přibližování a vzdalování se politických vůdců venkovu, in: Z českého ráje a Podkrkonoší, supplementum 8, F.L. Rieger a česká společnost 2. poloviny 19. století, Semily 2003, s. 245–257. ISBN 80-86254-08-9, ISSN 1211-975X

9) Josefína a Marie v roce 1809, in: O exilu, šlechtě, Jihoslovanech a jiných otázkách dějin moderní doby, Olomouc 2004, s. 272–281. ISBN 80-244-0781-7.

10) Jak převléknout uniformu. (Vysloužilí poddůstojníci a vojáci na místech státních úředníků ve druhé polovině 19. století.), in: Armáda a společnost v českých zemích v 19. a první pol. 20. století, Ústí nad Labem 2004, s. 122–137. ISBN 80-7044-560-2.

11) Školy řádu voršilek v českých zemích ve druhé polovině 19. století, in: Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století, Praha 2004, s. 385–390. ISBN 80-85778-43-2.

12) Trpaslíci z Bukové hory (regionální sonda), in: Trpaslík v evropské kultuře. Ústí nad Labem 2005, s. 33–41. ISBN 80-7044-680-3.

13) Der ökonomische Aspekt der Wallfahrten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrnunderts im mitteleuropäischen Raum, in: Wallfahrten in der europäischen Kultur, Europäische Wallfahrtsstudien, Band 1, Frankfurt am Main 2006, s. 675–687. ISBN 3-631-54996-2. ISSN 1862-149X.

14) Voda v lidském obydlí – vnímání hranice nezbytnosti a komfortu ve druhé polovině 19. století, in: Documenta Pragensia XXIV., Město a voda, Praha 2005, s. 267 - 276. ISBN 80-86852-08-3.

15) Retrospektivní zápis lanškrounské městské kroniky, in: Česká beseda o německých i českých kronikách, pamětech a dalších vyprávěcích pramenech, Praha 2006, s. 105–112.

16) Obecní samospráva v kontextu českého regionálního bádání, in: Občanské elity a obecní samospráva 1848–1948, Brno 2006, s. 108–113. ISBN 80-7325-091-8.

17) Agrární politici Hřebečska (1883–1913), in: Osobnosti agrární politiky 19. a 20. století, Studie Slováckého muzea 11. Uherské Hradiště 2006, s. 263–269. ISBN 80-86185-38-9-55-9.

18) Třetí cesta? (Nadnárodní projevy katolicismu ve druhé polovině 19. století.), in: Národ místo boha v 19. a první polovině 20. století, Ústí nad Labem 2006, s. 97–108. ISBN 80-7044-777-X.

19) Státní tabákové továrny v Lanškrouně a ve Svitavách do první světové války ve světle státní statistiky, in: Pomezí Čech, Moravy a Slezska, sv.7, Litomyšl 2006, s. 80–106. ISBN 80-239-8105-6.

20) Žena 19. století ve zdech kláštera, in: Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie. Pardubice 2006, s. 303–313. ISBN 80-7194-920-5.

21) „Elektronický“ badatel?, in: Zpravodaj pobočky ČIS, 49, 11. celostátní konference archivářů České republiky. Praha 2005, s. 75–78. ISBN 80-86712-41-9.

22) Lékaři v rakouské státní tabákové režii, in: Nardi aristae, sborník k sedmdesátým narozeninám Ivana Martinovského, Plzeň 2007, s. 131–149. ISBN 978-80-86971-42-1.

23) Cukrárna. Nejen o cukrářích a cukrovinkách, in: Documenta Pragensia, Dobrou chuť velkoměsto, Praha 2007, s. 417–425. ISBN 978-80-86852-16-4. ISSN 0231-7443

24) Sňatek ve světle rakouského Všeobecného občanského zákoníku, in: Oznamuje se láskám našim ... aneb svatební zvyky v českých zemích v průběhu staletí, Pardubice 2007, s. 67–75. ISBN 978-80-86046-97-6.

25) O významu piva v životě c. k. úředníka, in: Pivo lepších časů, Ústí nad Labem 2007, s. 189–199. ISBN 978-80-7044-930-1.

26) O hranici luxusu, in: Stopami dějin Náchodska, 12, Náchod 2008, s. 299-305. ISBN 978-80-86676-06-7 ISSN 1211-3069

27) Manželka správce panství, příklad Josefy Riederové, in: Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století, Brno 2008, s. 208-221. ISBN 978-80-7325-175-8.

28) Společnost venkovského města první poloviny 19. století, in: František Matouš Klácel, filosof, spisovatel a novinář, Česká Třebová 2008, s. 17-24. ISBN 978-80-904276-0-0.

29) Městská spořitelna Lanškroun a její místo mezi finančními elitami pomezního regionu, in: Eduard Kubů - Jiří Šouša (ed), Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století, Praha 2008, s. 307-328. ISBN 978-80-7363-227-4.

30) Úředník a jeho písemnost. Na příkladu úřadování finanční stráže na konci 19. století, in: Zdeněk Hojda – Hana Pátková (edd), Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním, Praha, Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis, 6, 2008, s. 395-403. ISBN 978-80-7308-195-9.

31) Správní hranice a proměny jejího významu pro region (na příkladu Hřebečska), in: Regiony – časoprostorové průsečíky, Praha 2008, s. 152-158. ISBN 978-80-7286-129-3.

32) Proměny druhého života státního úředníka, in: 19. století v nás, Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly, Praha 2008, s. 293-301. ISBN 978-80-7286-139-2.

33) Penzisté a penzistky rakouské státní tabákové režie, in: Zdeněk Hojda – Marta Ottlová – Roman Prahl, Vetché stáří, nebo zralý věk moudrosti?, Praha 2009, s. 170-178. ISBN 978-80-200-1691-1.

34) Nositelky záslužných vyznamenání v habsburské monarchii druhé poloviny 19. století, in: Hana Ambrožová a kol. (edd), Historik na Moravě, Brno 2009, 691-699. ISBN 978-80-86488-57-8.

35) Sekularizace a Hřebečsko, in: Lukáš Fasora – Jiří Hanuš – Jiří Malíř (edd), Sekularizace venkovského prostoru v 19. století, Brno 2009, s. 233-241.  ISBN 978-80-86488-55-4. ISBN 978-80-7286-144-6.

36) Elita ducha, nebo elita moci? Venkovské město a patrimoniální úřednictvo v první polovině 19. století, in: Documenta Pragensia XXVII, Město a intelektuálové od středověku do roku 1848, Praha 2008, s. 989-999. ISBN 978-80-86852-27-0, ISSN 0231-7443.

38) Josef Niederle, in: Lukáš Fasora – Jiří Hanuš – Jiří Malíř (Hg), Sozial- reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848-1914, München 2010, s. 375-389. ISBN 978-3-89975-192-5.

39) Státní úřednictvo a jeho vliv na rozvoj venkovských měst, in: Pavel Kladiwa - Aleš Zářický (ed), Město a městská společnost v procesu modernizace 1740- 1918, Ostrava 2009, s. 187-198. ISBN 978-80-7368-688-8.

40) Jak český kuřák potkal Hercegovinu, in: Bosna 1878-2008, Ústí nad Labem 2009, s. 69-79. ISBN 978-80-7414-171-3.

41) Co mají společného fajfka tabáku a financova koza, in: Lucie Peisertová – Václav Petrbok – Jan Randák (ed), Zločin a trest v české kultuře 19. století, Praha, Academia 2011, s. 51-58. ISBN 978-80-200-1900-4.

42) Poslanci českého zemského sněmu z volebních obvodů Broumov. (Političtí souputníci J. Lipperta zastupující jeho rodiště), in: Julius Lippert a německé prostředí v Čechách, Ústí nad Labem 2010, s. 61-76. ISBN 978-80-7414-262-8.

43) Itálie očima evropského aristokrata v rakouské armádě, in: Zdeněk Hojda – Marta Ottlová – Roman Prahl (ed), Naše Itálie: stará i mladá Itálie v české kultuře 19. století, Praha 2012, s. 65-78. ISBN 978-80-200-2032-1.

44) Válečné zpravodajství 19. století - pocta hrdinům nebo mystifikace?, in: Martin Hrdina – Kateřina Piorecká (ed.), Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století, Praha 2014, s. 166-175.  ISBN 978-80-200-2344-5.

45) „Und Grenadiermarsch wird geschlagen...“ O příležitostné poezii 19. století, která vznikala, sotva zmlkly zbraně, in: Martin Čížek – Antonín A. A. Kudláč – Luboš Velek – Vít Vlnas – Jiří Vykoukal, Poslední staročech. K 70. narozeninám Jiřího Raka, Praha 2017, s. 154-162. ISBN 978-80-87782-67-5; 978-80-87404-63-8.

46) Josefský katastr – obraz krajiny vytvořený slovem, in: Archivy, člověk a krajina. Proměny krajiny a životního prostředí v archivních dokumentech, Praha, Česká archivní společnost 2016, s. 164-170. ISBN 978-80-88223-00-9.

47) Z kraje Hermundurů, in: Marcela Zemanová – Václav Zeman (eds), Přemysl Oráč se vrací domů aneb české pověsti, Ústí nad Labem 2017, s. 74–81. ISBN 978-80-86475-20-2, ISBN 978-80-7561-046-1.

48) Pracovní doba a úřední hodiny státní správy v Čechách 19. století, in: Martin Hrdina – Kateřina Piorecká – Eva Bendová, Pochopit vteřinu: prožívání času v české kultuře 19. století, Praha 2019, s. 115-122. ISBN 978-80-200-2932-4.

49) Lumpenball – ples, který neměl české jméno, in: Eva Bendová – Zdeněk Hojda (ed), Od práce k zábavě. Volný čas v české kultuře 19. století, Praha 2021, s. 363-371. ISBN 978-80-200-3217-1.

 

popularizační výstupy (od roku 2000 výběrově):

1) Reálie ze života úřednického, in: Lanškrounsko, 1, 2003, s. 14–16.

2) Poznámka ke komínům lanškrounského panství, in: Lanškrounsko, 2, 2004, s. 17–18.

3) Z dějin tabákové továrny v Lanškrouně, in: Lanškrounsko, 3, 2005, s. 24–26.

4) Z dějin státní tabákové továrny v Lanškrouně od roku 1945, in: Lanškrounsko, 4, 2006, s. 31–34.

5) Pozůstalost výprachtického kaplana z roku 1788, in: Lanškrounsko, 5, 2007, s. 14–17.

6) Peter Bibus a rok 1848, in: Lanškrounsko, 6, 2008, s. 18–19.

7) Wilhelm Maixner a volební rok 1911, in: Lanškrounsko, 7, 2009, s. 19–21.

8) „Osoby úřední“ lanškrounského panství na konci 18. století, in: Lanškrounsko, 8, 2010, s. 11–14.

9) Riedrové – strašidla z moci úřední, in: Přísně tajné! Literatura faktu Praha, 6/2010, s. 56–66. ISSN 1212-7620.

10) Náš císař s námi počítá. Rakouské tažení do jižní Itálie 1821–1822, in: Přísně tajné! Literatura faktu Praha, 6/2011, s. 33–42. ISSN 1212-7620.

11) Kde se vzal okresní školní inspektor, in: Lanškrounsko, 9, 2011, s. 8–11.

12) Když byl máz piva za 19 krejcarů aneb co se dělo ve městě před 150 lety, in: Lanškrounsko, 10, 2012, s. 14–16.

13) Poslední psaní prince Hohenlohe, in: Přísně tajné! Literatura faktu Praha, 2/2013, s. 49–59. ISSN 1212-7620.

14) Zpívání o vojanském životě, in: Přísně tajné! Literatura faktu Praha, 6/2013, s. 15–22. ISSN 1212-7620.

15) Město Lanškroun a válka v novodobé historii, in: Lanškrounsko, 12, 2014, s. 5–8.

16) O finanční stráži, in: Lanškrounsko, 13, 2015, s. 2–4.

17) Financové a pašeráci, in: Přísně tajné! Literatura faktu Praha, 4/2015, s. 30–36. ISSN 1212-7620.

18) Mrazivé tažení na sever, in: Přísně tajné! Literatura faktu Praha, 1/2015, s. 42–51. ISSN 1212-7620.

19) Matka pluku a její sestry, in: Přísně tajné! Literatura faktu Praha, 2/2016, s. 27–34. ISSN 1212-7620.

20) Vysněné štěstí, in: Přísně tajné! Literatura faktu Praha, 3/2017, s. 77-84. ISSN 1212-7620.

21) Podnikatelky s tabákem, in: Tajemství české minulosti, 63, 2017, s. 13. ISSN 1804-2260.

22) Trpká služba c. k. financů, Tajemství české minulosti, 66, 2017, s. 39-41. ISSN 1804-2260.

23) Hospodský proti c. k. ouřadu, in: Tajemství české minulosti, 75, 2018, s. 64-67. ISSN 1804-2260.

24) Příběh úspěchu mýdla s jelenem, in: Tajemství české minulosti, 76, 2018, s. 36-39. ISSN 1804-2260.

25) Co ukrýval sud s kostmi?, in: Tajemství české minulosti, 69, 2018, s. 57-59. ISSN 1804-2260.

26) Hádry, kosti ..., in: Přísně tajné! Literatura faktu Praha, 2/2018, s. 52-59. ISSN 1212-7620.

27) Počátky okresního soudnictví v Lanškrouně, in: Lanškrounsko, 16, 2018, s. 2–4. ISBN 978-80-906876-2-2.

28) Potravní daň na čáře, Tajemství české minulosti, 81, 2019, s. 64-67. ISSN 1804-2260.

29) Potomci staré jedle, Tajemství české minulosti, 84, 2019, s. 52-55. ISSN 1804-2260.

30) Železniční vlečka státní tabákové továrny v Lanškrouně, in: Lanškrounsko, 18-19, 2021, s. 8–9. ISBN 978-80-906876-5-3

true
  • pravidelně přednáší v kurzech i jednotlivých přednáškách pro veřejnost v knihovnách a muzeích Pardubického kraje
  • spolupracuje s Českým rozhlasem Pardubice

 

  • členka oborové rady doktorského studijního programu Pomocné vědy historické na FF Univerzity Hradec Králové
  • členka oborové rady doktorského studijního programu Historie na FF Univerzity Pardubice

 

  • členka redakční rady Ústeckého sborníku historického
  • členka hodnotící komise NAKI a NAKI II
true
Rozšířit fotografii: 
true