Milena Lenderová

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.

Kancelář: EA 10130

E-mail: milena.lenderova@upce.cz

Tel.: 466 036 768, 466 037 513
 

 

Výzkumné zaměření:

Specializuje se na dějiny 19. století:

  • dějiny každodennosti
  • dějiny žen
  • dějiny dětství
  • dějiny česko-francouzských kulturních vztahů
false

Samostatné publikace:

K hříchu i modlitbě. Žena v minulém století. Mladá fronta, Praha 1999. ISBN 80-204-07 37-5.

Zdenka Braunerová. Mladá fronta, Praha 2000. 230 s. ISNB 80-204-0868-1

(ed.) Vladimír Hellmuth-Brauner: Paměti rodu. H&H, Praha 2001. 396 s.

Chytila patrola… aneb prostituce za Rakouska i republiky. Karolinum, Praha 2002. 219 s. ISBN 80-246-0379-9

(ed.) Eva nejen v ráji. Žena v Čechách od středověku do 19. století. Nakladatelství Karolinum, Praha 2002. 198 s. ISBN 80-246-0375-6.

(ed. spolu s J. Bonnet, M. Simonsen a J. Kubešem): Autour de la table: Peurs, risques, interdits et protections… XVIeme Atelier Eurethno. Bulletin des travaux scientifiques de l´Université de Pardubice, Suppl. 6, Pardubice 2003. 126 s. ISBN 80-7194-514-5, ISSN 1213-3485.

(ed., spolu s Jiřím Kubešem) Osobní deník a korespondence - snaha o prezentaci, autoreflexi nebo (proto)literární vyjádření? Scientific Papers of the University of Pardubice, Seriec C, Faculty of Humanitiesm Supplement 9 (2004), Pardubice 2004. ISBN 80-7194-650-8, ISSN 1213-3485.

Tragický bál. Život a smrt Pavlíny ze Schwarzenbergu. Paseka, Praha a Litomyšl 2004. 375 s. ISNB 80-7185-657-6

Gabriela ze Schwarzenbergu: Krátká cesta životem a Evropou. Edice Manu Propria, Skriptorium, Praha 2006. 463 s. ISBN 80-86197-63-8. (spolu s Jarmilou Plškovou).

Radostné dětství? Dítě v Čechách devatenáctého století. Paseka, Praha 2006, 376 s., ISBN 80-7185-647-9. (spolu s Karlem Rýdlem).

Kateřina Čadková, Milena Lenderová, Jana Stráníková (ed.): Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie. Sborník příspěvků ze IV. pardubického bienále 27. – 28. dubna 2007. Pardubice 2006. ISBN 80-7194-920-5.

A ptáš, knížko má…. Ženské deníky 19. století. Triton, Praha 2008. 355 s. ISBN 978-80-7254-956-6

Z dějin české každodennosti. Život v 19. století. Universita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha 2009. 450 s. (Spolu s Tomášem Jiránkem a Marií Mackovou). ISNB 978-80-246-1683-4.

Žena v českých zemích od středověku do 20. sletí (hl. editor, autor 50% textu; Spolu s B. Kopičkovou, E. Maurem aj. Burešovou). Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2009. 853 s. ISBN (ISSN): 978-80-7106-988-1

Dějiny vysokého učení v Pardubicích. Univerzita v proměnách času 1950 – 2010. Univerzita Pardubice, Pardubice 2011. 124 s. ISBN 978-80-7395-280-8.

Dcera národa? Tři životy Zdeňky Havlíčkové. Paseka, Praha 2013. 326 s. ISBN 978-80-7432-349-2

(eds.): Dějiny těla. Prameny, koncepty, historiografie. Pavel Mervart 2013. 261 s. ISBN -978-80-7465-068-0

Vše pro dítě ! Válečné dětství 1914 - 1918 (spolu s M. Halířovou a T. Jiránkem ; vedoucí autorského kolektivu), Nakladatelství Paseka, Praha-Litomyšl 2015, ISBN 978-80-7432-499-4. Kniha vyšla s podporou projektu Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského programu Historie a magisterského programu Kulturní dějiny (SGSFF_2015001).

Důvěrné stránky: obrazy z 19. století v pramenech osobní povahy. Univerzita Pardubice, Pardubice 2015. 137s. ISBN 978-80-7395-935-7. Spolu s Janou Stráníkovou a Martinou Borovičkovou. 

K hříchu a modlitbě. Žena devatenáctého století. Univerzita Karlova. Nakladatelství Karolinum, Praha 2016. 319 s. ISBN 978-80-246-3540-0, ISBN 978-80-246-3540-5 (pdf).

(ed., spolu s Blankou Jedličkovou, Miroslavem Koubou a Ivem Říhou), Krajiny prostřených i prázdných stolů. Evropská gastronomie v proměnách staletí. Univerzita Pardubice, Pardubice 2016. 344 s. isbn 978-80-7560-026-4

Dámská jízda. Cestovatelky z českých zemí a jejich obraz Itálie v letech 1782 – 1936. Univerzita Pardubice 2017. 270 s. ISNB 978-80-7560-095-0

Z dějin české každodennosti. Život v 19. století. Univerzita Karlova. Nakladatelství Karolinum, Praha 2017. 471 s. Druhé vydání, doplněné. Hlavní autorka a editorka, spolu s T. Jiránkem a M. Mackovou. ISBN 978-80-246-3510-1, ISBN 978-80-2463534-7 (pdf)

Donne in viaggio. Le viaggiatrici delle Terre cechce e la loro immagine dell´Italia anni 1782 – 1936. Biblioteca dell´Instituto Storico Ceco di Roma, Tomo 5. Historický ústav, Instituto Storico Ceco di Roma, Universita di Pardubice. 278 s. ISBN 978-80-7286-313-6

Ženy s kufříkem a nadějí: porodní báby a asistentky v českých zemích od poloviny 19. do poloviny 20. století. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2019. ISBN 978-80-246-4475-2. Spolu s H. Stoklasovou, V. Hanulíkem atd.

 

Kapitoly v knize

Malé zamyšlení nad česko-francouzskými vztahy.  In: Marc Ferro: Dějiny Francie. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2006, s. 583 - 602. ISBN 80-7106-888-8

Cestovatel. In: Václav BŮŽEK, Pavel KRÁL (in.): Člověk českého raného novověku. Argo 2007, s. 239 – 254. ISBN 978-80-7203-694-3.

"Entre Prague et Vienne, je ne vois rien, cher père, a vous raconter…" ou la Bohème aux yeux des Français (XVIIIe et XIXe siècles). In: Jean Mondot, Philippe Loupes (ed.), Provinciales. Hommage a Anne-Marie Cocula. Presses Universitaire de Bordeaux, Pessac 2009, II. díl, s. 733 – 746. ISBN 978-2-86781-557-7

Zdenka Braunerova. Peintre et « consul tchèque ». In : Olivier Chaline, Jaroslaw Dumanowski, Michel Figeac, Le Rayonnement français en Europe Centrale du XVIIe siècle à nos jours. Maison des sciences de l´homme d´Aquitaine, Pessac 2009, s. 455 – 464. ISBN 2-85892-364-7, EAN/ISBN 978-2-85892-364-9

"Jen zatím maličkost posílám…"  Eleonora Kounicová a Božena Němcová. In: Země a kultura ve střední Evropě, sv. 12. JUDr. Václav Kounic a jeho doba. Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, Brno 2009, s. 31 – 42. ISBN: 978-80-86488-61-5

Předmluva. In: Virginia Smithová: Dějiny čistoty a osobní hygieny. Academia, Praha 2011, s. 9 – 20. ISBN 978-80-200-1885-4.

Stereotyp Francouzky. Její idealizace a stylizace v českém prostředí konce 19. a prvních desetiletí 20. století. In:  Hlavačka, Milan (ed.)G- Marès, A. (ed.) - Pokorná, Magdaléna (ed.), Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace. Praha : Historický ústav AV ČR, v.v.i, 2011. 685 s. - (Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i, 38). ISBN 978-80-7286-186-6

Několik poznámek ke konstruktu feminity v českém filosofickém myšlení 19. a 20. století. In: Markéta Pánková, Elzbieta Justyna Baron: Odkaz Jaroslavy Peškové české vzdělanosti. Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského, Praha 2012, s. 20 – 32. ISBN 978-80-86935-17-1

Historická biografie – proměny obrazu v kontextu doby. Příklad Z. Havlíčkové. In: Bohumila Ferenčuhová a kol. (ed.): Biografia a historiografia. Slovenský, český a francúzský pohled. Společnost Pro historia, Bratislava 2012, s. 83 – 94. ISBN 978-80-971247-2-4.

Genderové stereotypy a konstrukt maskulinity ve společenských katechismech. In: Jiří Hutečka, Jitka Kohoutová, Radmila Pavlíčková, Radmila Švaříčková-Slabáková: Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektivy. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2012, s. 224 – 238. ISBN: 978-80-7422-218-4

Prodejná láska v časech barona Nádherného. In: Alena Wagnerová: Bol lásky prodejné. Ze života Johannese Nádherného a jeho milostných družek. Argo, Praha 2013, s. 133 – 167. ISBN 978-80-257-0829-3

Mon journal de voyage… Femmes en route au XIXe siècle (1782-1914). In: Kateřina Drsková (ed.): Linguis diversi libri loquuntur. Sborník k 65. narozeninám paní profesorky Jitky Radimské. Opera Romanica 14.  České Budějovice 2013, s. 172-188. ISBN 978-80-7394-445-2.

Prostitution und Gesetz: vom Strafgesetzbuch zum Gesetz  über Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. In: Wilhelm Brauneder und Milan Hlavačka (herausgegeben): Bürgerliche Gesellschaft auf dem Papier: Konstruktion, Kodifikation end Realisation der Zivilgesellschaft in der Habsburgermonarchie.Duncker und Humblot, Berlin 2014, s. 407-422. ISSN 0937-3365, ISBN 978-3-428-13935-4 (Print), ISBN 978-3-428-53935-2 (E-book), ISBN 978-3-428-83935-3 (Print and E-Book)

Savoir manger, savoir vivre au tournant des XVIIIe et XIXe siècles (Recueil des recettes de la comtesse Schlick). In: Cocula, A.-M. et M. Combet, éd. (2014) : Château, cuisines & dépendances, Scripta Mediævalia 26, Bordeaux, Ausonius 2014, AUSONIUS 2014, s. 291-298,  ISSN : 1298-1990, ISBN : 978-2-35613-116-4.

Dětství a první světová válka: Prameny, možnosti, zkoumání. In: Jaroslav Láník, Tomáš Kykal (ed.), Léta do pole okovaná. 1914. Proměny společnosti a státu ve válce. Ministerstvo obrany České republiky, Praha 2015, s. 125-132. ISBN 978-80-7278-668-3, ISBN 978-80-7278-668-8 (CD-R).

Předškolní institucionální výchova mezi charitou a vlastenectvím. Příklad Hradec Králové v letech 1837-1886. In: Zdeněk Hojda, Marta Ottlová, Roman Prahl (ed.), Útisk, charita, vyloučení. Sborník příspěvků z 34. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století. Academia, Praha 2015, s. 158-169. ISBN 978-80-200-2460-2

Encore le séjour pragois. Paul Claudel, Zdenka Braunerova, Miloš Marten. In: Didier Alexandre, Xavier Galmiche: Paul Claudel et la Bohême. Dissonences et accord. Classiques Garnier, Paris 2015, (405s.), s. 123-137. ISBN 978-2-8124-3071-8, ISSN 2103-5636.

Le code vestimentaire parisien dans les magazines tchèques. in: Antoine Marès (ed.): La France et l´Europe Centrale. Médiateurs et médiations. Institut d´études slaves, Paris 2015, s. 279-292.  ISSN 0079-0001, ISBN 978-2-7204-0538-9.

Dětství. In: Akademická encyklopedie českých dějin, sv. IV, D-G (dadaismus – gymnázium).  Vědecký redaktor Jaroslav Pánek. Historický ústav AV ČR, Praha 2015, s. 135-140, spolu s Karlem Rýdlem. ISBN 978-80-7276-268-9.

Bádání o minulosti českých žen v evropském kontextu. Vladimír Goněc, Roman Holec (ed.), Ženská otázka a gender v československých moderních dějinách. Veda, Nakladatelství SAV, Bratislava 2016, s. 297-308.

Dětství. In: Akademická encyklopedie českých dějin, sv. IV, D-G (dadaismus – gymnázium).  Vědecký redaktor Jaroslav Pánek. Historický ústav AV ČR, Praha 2015, s. 135-140, spolu s Karlem Rýdlem. ISBN 978-80-7276-268-9.

Bádání o minulosti českých žen v evropském kontextu. Vladimír Goněc, Roman Holec (ed.), Ženská otázka a gender v československých moderních dějinách. Veda, Nakladatelství SAV, Bratislava 2016, s. 297-308.

Město v pevnosti. Na cestě k moderní národní společnosti (1748 – 1847). In: Hradec Králové. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2017, s. 313 – 372. ISBN 978-80-7422-504-8

Pařížská povodeň roku 1910 a její ohlas v Praze, in: Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě. Sborník příspěvků ze 36. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 25. – 27. února 2016.  Uspořádali Martin Hrdina, Eva Bendová a Kateřina Piorecká, Academia, Praha 2017, s. 93 – 106. ISBN 978-80-200-2652-1

České kuchařské knihy v „dlouhém“ 19. století. Žánr, gender, národ. In: Blanka Jedličková – Milena Lenderová – Ivo Říha (eds),  Krajiny prostřených  prázdných stolů II., Univerzita Pardubice 2017, s. 159 – 184, ISBN 978-80-7560-087-5

Zápisník Anny Vondráčkové, porodní báby z Choltic. Edice deníku Anny Vondráčkové z let 1879 – 1898, in: Vladan Hanulík (ed.), Porodila šťastně děvče… Porodní deníky čtyř porodních babiček z 19. století. Univerzita Pardubice, Pardubice 2017, s. 22 – 66. ISBN 978-80-7560-111-7. Kniha vyšla s podporou Grantové agentury České republiky, projekt č. 14082S, Porodní báby, profesionalizace, institucionalizace a historicky první ženského kvalifikovaného povolání v průběhu dvou staletí, 1804 – 1948.

L´Alliance Française: médiateur de la langue et de la culture française. In: Antoine Mares – Jiří Hnilica (dir.), La France et l´Europe Centrale. La construction des savoirs réciproques  à travers l´enseignements. Univerzita Pardubice 2017, s.  49 – 57.  ISBN 978-80-7560-110-0

Kuchařské knihy a nakladatelská praxe, in: LENDEROVÁ, Milena – KOUBA, Miroslav – KOZÁR, Aleš – ŘÍHA, Ivo. „Spanilost Vaše cizozemcům se líbí…“ České kuchařské knihy v 19. století. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017, s. 303 – 335.

Rytmus těla: od kolébky po hrob, In: Dagmar Hájková, Pavel Horák (ed.), Republika československá. 1918 – 1939.  NLN, Praha 2018, s. 695 – 699, 702 – 716 (celkem 1020s.). ISBN 97880-7422-643-4.

Literatura piekna: recepcja, refleksja, tworcośz. In: Wojciech Iwanczak, Agnieszka Januczek-Sieradzka, Janusz Smotlucha, Swiat kobiet v Czechah i w Polsce v sredniowieczu i w epoce novozytnej, Wydawnictvo Naukowe Akademii Ignatium v Krakowe, Krakow 2018, s. 495 – 516.

Školství a vzdělanost raného novověku. Vzdělání dívek, in: NOVOTNÝ, Miroslav (ed.), Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Školství a vzdělanost. Vydání první. Praha: Paseka, 2020, s. 73-82.

Vzdělanost moderní doby (1848-1918), in: NOVOTNÝ, Miroslav (ed.), Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Školství a vzdělanost. Vydání první. Praha: Paseka, 2020, s. 226-245, 252-267, 288-299.

 

Články v odborných časopisech

Regionalismus ve Francii. Sociologický časopis 28, 1992, s. 554-557. ISSN 0038-0288

Tři pokusy o královéhradecké zájmové hedvábnictví. Hospodářské dějiny (Economic History) 20, 1992, s. 33-42. ISSN 0231-7540;20. ISBN 80-85268-20-5.

Působení Antonína Marka jako školního dozorce turnovského vikariátního obvodu. Z Českého ráje a Podkrkonoší 6, 1993, s. 43-62. ISBN 80-901284-1-6.

Vývoj českého regionalismu v období mezi dvěma světovými válkami. Sociologický časopis 29, 1993, s. 383-396 (spoluautor T. Jiránek). ISSN 0038-0288

Několik poznámek k dějinám chrudimského a pardubického školství v období národního obrození. Východočeský sborník historický 4, 1994, s. 139 - 156. ISBN 80-86046-01-X.

Francouzský konzul v Českém ráji. (Přátelství P. Claudela, Z.  Braunerové a M. Martena). Z českého ráje a Podkrkonoší, 8,  1995, s. 81 - 97.  ISBN 80-901284-4-0.

České frankofilství jako sociokulturní fenomén. Český časopis historický 94, 1996, č. 1, s. 66 - 81. ISSN 0862-6111

Wenzel Anton Kaunitz, ambassadeur d´Autriche en France. In: Staatskanzler Wenzel Anton von Kaunitz - Rietberg 1711 - 1794. Neue Perspektiven zu Politik und Kultur der europäischen Aufklärung. Grete Klingenstein, Franz A. J. Szabo (Hgg), Andreas- Schnider- Verlagsatelier, Graz - Esztergom-Paris-New York 1996, s. 47 - 56.

 „Téma Francie“  v českém tisku na přelomu 19. a 20. století (Ohlas pařížské světové výstavy roku 1900 v Čechách). Mikulovská sympozia XXIV, 1996, s. 209 - 220. ISNB 80-85048-67-1

Casimir Freschot: Zpráva o vídeňském dvoře (Vídeň a habsburská říše očima francouzského benediktina). Opera historica 5. Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis, 1996, s. 293 - 307.

Hradec Králové - Pardubice (Rivalita ve východních Čechách). (Spolu s Tomášem Jiránkem). Východočeský sborník historický 5, 1996, s. 245 - 262. ISNB 80-86046-01-X

La mission militaire francaise en Tchécoslovaquie vue par le public et la presse du pays (1919 - 1926). Revue historique des Armées, No4, 1997, s. 47 - 60. (Spolu s Tomášem Jiránkem). ISSN 035-3299

Madame Geoffrin: Lettres a V.-A. Kaunitz (1767-1772). Dix-huitieme siecle: La recherche aujourd´hui. No 30, 1998, s. 309 - 316. ISBN: 2-13-049855-8, ISSN: 0070-6760

Kněžna a „ošklivý francouzský kanibal“ (Francouzská okupace Vídně v roce 1809 očima kněžny Marie Františky Khevenhüllerové). Jihočeský sborník historický 66/67 (1997-1998), s. 118 - 127. ISBN 80-902088-6-X

Madame Geoffrin: Lettres a V.-A. Kaunitz (1767-1772). (Letters to V. A. Kaunitz. 1767 - 1772.) Dix-huitieme siecle: La recherche aujourd´hui. No 30, 1998, s. 309 - 316. ISBN: 2-13-049855-8, ISSN: 0070-6760

Česká zkušenost Paula Claudela: svět depeší, svět deníku. (L´expérience tcheque de Paul Claudel.) Český časopis historický 97 (1999). č. 3, s. 539-566. ISSN 0862-6111.

Proměny francouzské tabule v osmnáctém století. Opera historica 7 (Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku), Ed. Universitatis Bohemiae Meridionalis, 1999, s. 655-676. ISBN 80-7040-331-4.

Elity v Čechách 1780-1914. Studie k sociálním dějinám 3, 1999, s. 35-38. ISNB 80-86244-06-6 (spolu se Z. Bezecným).

Ženské deníky jako pramen k poznání mentality elit. Studie k sociálním dějinám 3, 1999, s. 39-54. ISNB 80-86244-06-6.

„... Skvrny něžného pohlaví“, aneb Soukromý život prvních učitelek v Čechách. Studie k sociálním dějinám 3, Kutná Hora-Opava-Praha 1999, s.  133 - 143. ISBN 80-86244-06-6.

Zpovědní zrcadla jako pramen k sexualitě druhé poloviny 19. století. In: Sex a tabu. Academia, Praha 1999, s. 94 - 103.

Cestování a „obraz druhého“. Obraz Čechů ve francouzských cestovních denících 19. století. Studie k sociálním dějinám 4, Kutná Hora - Praha - Opava 1999, s. 9 - 52. ISBN 80-86224-08-

Fenomén „Napoleon“ a vznik veřejného mínění ve střední Evropě. In: Mezi časy... Kultura a umění v českých zemích kolem r. 1800. Ed. Zdeněk Hojda, Roman Prahl. Koniasch Latin Press, Praha 2000, s. 165- 174. ISBN 80-85917-68-8.

(Anotace: Zájem o válku, politické události, politiku, vyvolaný napoleonskými válkami, byl  ve střední Evropě postižitelný ve všech sociálních vrstvách. Třebaže byl artikulovaný rozmanitým způsobem, přispěl významně ke vzniku veřejného mínění.)

Úsilí o vyšší dívčí vzdělání v Čechách 19. století. Z Českého ráje a Podkrkonoší - Supplementum 5, Semily 2000,  s. 49 - 60. ISBN 80-86254-02-X; ISSN 1211 - 975X

Východní Čechy a Francie. Sborník prací východočeských archivů 8, Státní oblastní archiv Zámrsk1999, s. 148-173. Bez ISBN; bez ISSN.

Les salons aristocratiques en Boheme. In: Espaces domestiques et privés de l´hospitalité. Sous la direction d´Alain Montandon. Presses Universitaires Blaise Pascal, Clermont-Ferrand (France) 2000, s. 99-104. ISBN 2-84516-142-5.

Několik poznámek k audienci F. L. Riegra u Napoleona III. Acta historica et museologica Univesitatis Silesianae Opaviensis. Sborník k 10. výročí ÚHM, 5/2000, s. 253-263. ISNB 80-7248-110-X.

Prameny k dějinám prostituce v českých zemích (Od reglementačního k aboličnímu zákonu: 1885 - 1922). Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny 2001/1, s. 51 - 59. ISSN 1211-8109.

Pražské salony a kávové společnosti v 19. století. In: Od středověkých bratrstev k moderním spolkům. Sborník referátů a materiálů ze 17. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Ost-und Südeurope Institut Wien-Aussenstelle Brno ve dnech 5. a 6. října 1999 v Clam-Gallasově paláci. Sestavili Václav Ledvinka a Jiří Pešek. Documenta Pragensia XVIII, Scriptorium, Praha 2000, s. 199-210.

Prostituce a pohlavní choroby: historický exkurz do českého prostředí 19. a 20. století. Gynekolog 10 (2001), č. 1, s. 30-35. ISSN 1210-1133.

"První česká matka po smrti upálena" aneb Pohřeb paní Augusty Braunerové. In: Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 20. plzeňského sympozia. KLP Praha 2001, s. 238-244. ISBN 80-85917-79-3.

S pietou popel shrnouce aneb kremace v Čechách. Dějiny a současnost 1/2001, s. 23-27. ISSN 0418-5129.

Z Francie do srdce Evropy. Příspěvek k dějinám cestovních zpráv. Český časopis historický 99 (2001), č. 2, s. 253-278. ISSN 0862-6111.

"Společenské katechismy"  jako pramen k sociální komunikaci v 19. století (cca 1850-1914). Studie k sociálním dějinám 8 (Konference K metodologii sociální historiografie, Praha, 20. a 21. 9. 2001). Opava 2001, s. 63 - 71. (Spolu s Hanou Krejčíkovou). ISBN 80-86224-25-2

Les salons tchèques à l´époque des Lumières. Liame. Bulletin du Centre d´histoire moderne et contemporaine de l´Europe méditerranéenne et des périphéries. 2000, No 6, juillet-décembre, s. 71 - 82. ISSN 1291-7206.

Frauentägebücher des 19. Jahrhunderts als reflexion der privaten Alltäglichkeit  In: Gender-Forschung in der Slawistik. Beiträge der Konferenz Gender - Sprache - Kommunikation - Kultur, 28. April bis 1. Mai 2001, Institut für Slawistik, Friedrich-Schiller-Universität Jena . Jirina van Leeuwen-Turnovcová, Karin Wullenweber, Ursula Doleschal, Franz Schindler (Hrsg.), Wien 2002 (Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 55), s. 349 - 360. ISBN 3-87690-817-5.

"Společenské katechismy" jako pramen k sociální komunikaci v 19. století. Studie k sociálním dějinám 8, 2001, s. 63-71 (spolu s Hanou Krejčíkovou). ISBN 80-86224-25-2: (vyšlo 2002)

Gender history v českých zemích. Česko-slovenská historická ročenka. Česko-slovenská/Slovensko-česká komise historiků ve Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, Brno 2001. s. 139 - 147. ISBN 80 - 210 - 2743 -6. (vyšlo 2002)

Dítě a dětství v dějinách. Gynekolog 11, 2002, č. 2, s. 99-104. ISSN 1210-1133.

Deník Gabriely ze Schwarzenbergu, 1840 - 1841. Jihočeský sborník historický 71 (2002), s. 205 - 233. ISBN 80-86260-18-6, ISSN 0323-004X.

Barokní čtenářky: Eleonora a Anna Kateřina Šporkovy, Marie Arnoštka Eggenbergová. In: Eva nejen v ráji. Žena v Čechách od středověku do 19. století. Nakladatelství Karolinum, Praha 2002, s. 131 - 154 (spolu s Jitkou Radimskou). ISBN 80-246-0375-6.

Dívčí a ženské deníky 19. století. In: Eva nejen v ráji. Žena v Čechách od středověku do 19. století. Nakladatelství Karolinum, Praha 2002, s. 165 - 188. ISBN 80-246-0375-6.

Risquer en mangeant: le risque quotidien au XIXe siècle (L´exemple des Pays tchèques). In: Autour de la table: Peurs, risques, interdits et protections… XVIeme Atelier Eurethno. Bulletin des travaux scientifiques de l´Université de Pardubice, Suppl. 6, Pardubice 2003, s. 71 - 79.  ISBN 80-7194-514-5, ISSN 1213-3485.

Božena Němcová mezi souhlasem a revoltou (Několik spíše náhodných myšlenek). Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví 34, 2002 (Božena Němcová. Sborník k 140. výročí úmrtí), s. 79 - 84. ISBN 80-85085-59-3.

Dívčí a ženské deníky 19. století. Studia Historica Nitriesia X, Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Katedra histórie a Katedra archeológie, Nitra 2002. 61 - 77. ISNB 80-8050-504-7.

Bůh a víra na stránkách dívčích a ženských deníků 19. století. In: Bůh a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století. Sborník příspěvků z 22. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 7.- 9. března 2002. K vyd. připravili Zdeněk Hojda a Roman Prahl. KLP, Praha 2003, s. 72 - 83. ISBN 80-85917-98-X.

Paříž českých turistů. Estetika 38, č. 2 - 4, 2002, s. 300 - 315. ISSN 0014-1291.

Ikonografické prameny k dějinám dětství - možnosti jejich interpretace (Příklad 19. století). Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C,  Faculty of Humanities. Supplementum 5 (2002), s. 79 - 92. ISBN 80-7194-515-3, ISSN 1213-3485.

Od magie k porodnictví: porod a porodnictví v období novověku. Interní medicína. Mezioborové přehledy. Supplementum: Gynekologie - Perinatologie 2, 2003, s. 26 - 31. ISSN 1212-7299.

Matka, dcera, vnučka (Filippina, Elisa, Tekla) - dny všední i sváteční tří dam schlikovského rodu. Z Českého ráje a Podkrkonoší, 15, Státní okresní archiv Semily 2002, s. 43 - 68. ISBN 80-86254-07-0, ISSN 1211-975X.

Čeština jako ženská ctnost. Čeština v dívčí a ženské preskriptivní literatuře. In: Harald BINER - Barbora Křivohlavá - Luboš Velek (ed.): Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867 - 1918. Sborník z konference, Praha 18.- 19. litospadu 2002. Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Praha 2003, s. 543-555.ISBN 80-7285-027-X, ISSN 1213-1199.

Hygiena našich predkov anebo "…umývaj se každý den". Historia. Revue o dejinách spoločnosti. 3 (2003), č. 1, s. 13 - 17. ISSN 1335-8316.

Divertissement des dames au chateau  (Pauline, comtesse de Schwarzenberg entre le spectacle et l'allaitement). Chateau et divertissement.  Actes des Rencontres d´Archéologie et d´Histoire en Périgord les 27, 28 et 29 septembre 2002. Textes réunis par Anne-Marie Cocula et Michel Comet. Ausonius, Bordeaux 2003, s. 197 - 204.ISSN 1288-8850, ISNB 2-910023-40-0.

Mezi Paříží a Moskvou. Riegrovy cesty na jaře roku 1867. In: F. L. Rieger a česká společnost 2. poloviny 19. století.  Z Českého ráje a Podkrkonoší - supplementum 8.s. Semily 2003. 84 - 92. ISBN 80-86254-08-9. ISSN 1211-975X.

Svět Pauliny ze Schwarzenbergu (Osobní korespondence jako historický pramen). Jihočeský sborník historický 72/2003, s. 208 - 218. ISBN 80-86260-32-1, ISSN 0323-004X

"… ušlechtilé sestřinky" aneb Dívčí a ženské ctnosti v době předbřeznové. in. Helena Lorenzová a Taťána Petrasová (ed): Biedermeier v českých zemích. Sborník příspěvků z 23. ročníku sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 6. - 8. března 2003. KLP Praha 2004. s. 79 - 87.ISBN 80-86791-08-4.

Chvála deníků a dopisů. In: Milena Lenderová, Jiří Kubeš (ed.): Osobní deník a korespondence - snaha o prezentaci, autoreflexi nebo (proto)literární vyjádření? Scientific Papers of the University of Pardubice, Seriec C, Faculty of Humanitiesm Supplement 9 (2004), Pardubice 2004, s. 21-31. ISBN 80-7194-650-8, ISSN 1213-3485.

Pauline, Eléonore, Gabrielle: dames de Schwarzenberg et leur journaux intimes. Études danubiennes XIX, No 1/2, 2003. Les noblesses de Bohème et de Moravie au XIXe siècle. Actes du Colloque international d´Olomouc (novembre 2001), s. 165-174. ISSN 0769-3656.

Une solitude active: le destin des vieilles filles nobles d´Europe centraleau XIXe siècle à travers leurs journaux intimes. Actes des Rencontres d´Archéologie et d´Histoire en Périgord les 26, 27 et 28 septembre 2003. Textes réunis par Anne-Marie Cocula et Michel Comet. Ausonius, Bordeaux 2004, s. 233- 242. ISSN 1288-8850, ISNB 2-910023-50-8.

(avec F. Rousseau et T. Jiranek): Culture de guerre et culture de paix. Le moment "Remarque" et la réception du roman A l´Ouest rien de nouveau en Grande Bretagne, en France et en Tchécoslovaquie (1918 - 1929).  Histoire, défense et société. 1/2004, pp. 39 - 57.

Dívčí a ženský deník - zárodečná literární forma? in: Ztěžklá křídla snů. ženy v české literatuře. Literární archiv. sb. č. 35 - 36 (2003-2004), Památník národního písemnictví, Praha 2004, s. 7 - 19. ISNB 80-85085-68-2.

"Vždy s oddaností tklivou a nezištnou…" Psi a lidé v české společnosti v 19. století. Dějiny a současnost, XXVII (2005), č. 2, s. 38 - 40. ISSN 0418-5129.

Dobová francouzská literatura o Čechách a Češích barokní doby. In: Olga Fejtová, Václav Ledvinka, Jíří Pešek a Vít Vlnas (ed.): Barokní Praha a barokní Čechie, 1620 - 1740. Sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách, 24. - 27. září 2001. Scriptorium, Praha 2004, s. 667 - 678.

Tabule v paláci Schliků - dny sváteční i postní (Rukopisná kuchařka Filipiny Schlikové). In: Tomáš Bubík - Martin Fárek (eds.): Náboženství a jídlo. CERES II /2005, Univerzita Pardubice, Pardubice 2005, s. 95 - 102. ISBN 80-7194-800-4.

Porodní bába, akušér. lékař. Gynekolog, časopis ženských lékařů, 14, 2005, č. 14, s. 228-234. ISSN 1210-1133.

Francie a Francouzi v cestovních zprávách z Čech v prvních desetiletích 19. století. Reflexe francouzské skutečnosti během padesáti let ve schwarzenberském archivu. In: Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř (ed.): Napoleonské války a historická paměť. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference konané ve dnech 31. - 22. dubna v Brně. Země a kultura ve střední Evropě. Muzeum Brněnska, Sborník 2005, Brno 2005, s. 169 - 178. ISBN 80-86-488-23-3.

Prostituce v českých zemích: od reglementace k abolici (1852 - 1922). In: Tünde Lengyelová (ed.): Žena a právo. Právne a spoločenské postavenie žien v minulosti. Academic Electronic Press, s. r. o., Bratislava 2004, s. 272 - 287. ISBN 80-88880-59-9.

"Valon chéri"" le Tuscullum d´une veuve noble. Actes des Rencontres d´Archéologie et d´Histoire en Périgord les 24, 25 et 26 septembre 2004. Textes réunis par Anne-Marie Cocula et Michel Comet. Ausonius, Bordeaux 2004, s. 307 - 315. ISSN 1288-8850, ISNB 2-910023-67-2.

Teorie a praxe cestování osvícenců: cesta Pavlíny z Arenbergu do revoluční Paříže. In: Eva Frimmová, Elisabeth Klecker (ed.): Itineraria Posoniensia.Historický ústav SAV Bratislava, Institut für Klasische Philologie, Mittel-und Neulatein, Universität Wien, Bratislava 2005, s. 167 - 176. ISBN 80-88880-62-9.

Quelques réflexions sur le "feminisme" tchèque. Prager Wisohim. Prague economic et social Papers, 2005/2005, Institut of Economy and Social History, Prague 2005, s. 48 - 56. ISBN 80-7308-092-3.

Francie a Francouzi v cestovních zprávách z Čech v prvních desetiletích 19. století. Reflexe francouzské skutečnosti během padesátí let ve schwarzenberském archivu. In: Lukáš FASORA, Jiří HANUŠ, Jiří MALÍŘ (ed.): Napoleonské války a historická paměť. země a kultura ve střední Evropě. Muzeum Brněnska. Sborník 2005, Brno 2005, s. 169 - 178. ISBN 80-86488-23-3.

U Herkula! Tolik výhod pro cizince... Studenti z českých zemí na univerzitě v Orleansu. Dějiny a současnost XXVIII, 5/2006, s. 15 - 19. ISSN 0418-5129.

Porodní bába: od poslání k profesi. In: Eva Broklová, Marie L. Neudorflová (ed.): Věře Olivové ad honorem. Sborník příspěvků k novodobým československým dějinám. Vydala Společnost Edvarda Beneše v Ústavu T. G. Masaryka, o. p. s. , 2006, s. 227 – 242. ISBN 80-86142-24-8.

Festivity, spektákly a sociabilita v napoleonské Paříži, In: Jaroslav Kotulán, Dušan Uhlíř (ed.): Evropa 1805. Sborník prací V. mezinárodního napoleonského kongresu konaného v budově veřejného ochránce práv. Brno 26.- 28. září 2005, s. 285 – 295. ISBN 80-239-7694-X.

"Le sweet home sweet" de la noblesse d´Europe Centrale dans la première moitié du XIXe siècle. In: Catherine HOREL (éd.): Nations, cultures et sociétés d´Europe centrale aux XIXe et XXe siècles. Mélanges offerts a Bernard Michel. Publication de la Sorbonne, Paris 2006, s. 185 - 194. ISBN 2-85944-550-1, ISSN 0768-1984

Les livres français dans les bibliothèques de la noblesse: le cas des pays tchèques au tournant des XVIIIe et XIXe siècles. In: Chaâeau, livres et manuscrits. IXe - XXIe siècles. Actes des Rencontres d´Archéologie et d´Histoire en Périgord les 23, 24 et 25 septembre 2005. Textes réunis par Anne-Marie Cocula et Michel Comet. De Boccard, Paris-Bordeaux 2006, s. 107 - 116. ISSN 1288-8850, ISBN 2-910023-81-8.

Instruction d´une fille noble : objectifs, réflexions, autoréflexions. In: Ivo Cerman, Luboš Velek (Hg.) : Adelige Ausbildung. Die Herausforderung der Aufklärung und die Folgen. Studien zum Mitteleuropäischen Adel 1, Martin Meidenbauer, München 2006, s. 56 – 67. ISBN 3 – 89975 – 057 – 8.

„Chci žít svým cílům“ aneb znovu o ženských denících 19. století. In: Jiří Mikulec, Miloslav Polívka (ed.): Per Saecula ad Tempora Nostra. Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka. Historický ústav Akademi věd České republiky, Praha 2007, s. 664 – 673. ISBN 978-80-7286-118-7.

Dámy na cestách. Cestovní deníky žen a dívek „dlouhého“ 19. století. In: Múzy na cestách. Ohlasy z cest do ciziny v dílech českých spisovatelů. Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví, č. 39, 2007, s. 95 – 103. EAN 978-80-85085-80-8.

Přelom století: ženy, jejich lékařky, deníky a vlastní těla. In: Dagmar Blümlová, Zuzana Gillarová a kol. (ed.): Čas secese. Kapitoly z kulturních dějin 19. a 20. století. Historia Culturae XIII, Studia 8. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Historický ústav, 2007, s. 309 – 321. ISBN 978-80-7394-049-2 (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích), ISBN 978-80-86559-86-5 (Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o.)

Dítě a válka v 19. století. In: Eduard Šimek (ed.):  Berta Suttnerová. Život pro mír. Sborník příspěvků z odborného kolokvia k 100. výročí udělení Nobelovy ceny míru Bertě Suttnerové. Pedagogické muzeum Jana Amose Komenského v Praze, Praha 2007, s. 29 – 37. ISBN 978-80-86935-04-1

Dáma urozená, ctnostná i frivolní: Stépanie Félicité du Crest de Saint-Aubin, hraběnka de Genlis (1746 – 1830). Sborník k narozeninám prof. PhDr. Dušana Uhlíře, CSc. Acta Historica et Museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 7/2007. Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historie a muzeologie, Opava 2007, s. 213 – 224. ISBN 978-80-7248-448-5.

Nájemná kojná – „skvrna“ kulturních dějin. In: Martina Halířová (ed.), Od početí ke školní brašně. Sborník z odborného semináře konaného 29.- 30. května 2008 ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Pardubice 2008, s. 127 – 146. ISBN 978-80-87151-01-3

Devatenácté století: v půli cesty. In: Dana Cejnková, Zuzana Holubová, Petr Vacht, 100 000 let sexu. O lásce, plodnosti a rozkoši. Sborník a katalog výstavy. Brno 14. 11. 2008 – 15. 2. 2009. Brno 2008, s. 104 – 113. ISBN 978-80-86549-45-3.

Manger, c´est courir des risques, dans les Pays tchèques au XIXe siècle. In : Jocelyne Bonnet-Carbonell, Laurent-Sébastien Fournier : Peurs et risques au cœur de la fête. L´Harmattan, Paris 2007, s. 47 – 57. ISBN 978-2-296-03897-4. EAN 9782296038974.

Signes du patriotisme et vêtement feminin: une petite nation cherche son identité. In: Denise Turrel, Martin Aurell, Christiane Manigand, Jerôme Grévy, Laurent Hablot, Catalina Girbea, Signes et couleurs des identités politiques du Moyen Age à nos jours. Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2008, s. 207 – 218. ISBN 978-2-7535-0641-1; ISSN 1255-2364.

Une femme de deux espaces: Pauline de Schwarzenberg. Revue des études slaves, T. LXXVIII (2007), Fasc. 4. Les noblesses dans l´empire des Habsbourg de la Montagne Blance au Printemps des peuples 1620 – 1848, s. 389 – 396. ISSN 0080-2557, ISNB 2 – 7204-0437-5.

Sociální a kulturní funkce francouzštiny ve společnosti českých zemí v období „mezi časy“.  In: Jaroslav Lorman, Daniela Tinková (eds.), Post tenebras spero lucem. Duchovní tvář českého a moravského osvícenství. Univerzita Karlova, Praha 2009, s. 236 – 248. ISBN 978 -80-903756-6-6 (Casablanca), ISBN 978-80-7308-246-8 (FF UK).

Matylda ze Schwarzenbergu. Dcera, sestra, legenda. In: Zdeněk Bezecný, Martin Gaži, Martin C. Putna (ed.), Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii. Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, České Budějovice 2008, s. 429 – 438. ISBN 978 – 80-85033-10-6

Model mateřství – životadárný a životaschopný stereotyp. In: Milan Řepa (ed.), 19. století v nás. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly. Nakladatelství Historický ústav, Praha 2008, s. 471 – 482. ISBN 978-80-7286-139-2, ISSN 1210-6860.

"Kněžka domu, která vládnouc slouží a sloužíc vládne". Sociální konstrukt feminity v 19. století. In: Hana Ambrožová, Tomáš Dvořák, Bronislav Chocholáč, Libor Jan, Pavel Pump, Historik na Mravě. Profesoru Jiřímu malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. Matice moravská, Brno 209, s. 667 – 690. ISNB 978-80-86488-57-8.

Předmluva aneb Čechy také galantní, in: Claude Habibová, Francouzská galantnost. Přeložila Lena Arava-Novotná. Academia, Praha 2009, s. 11 – 22. ISNB 978-80-200-1782-6.

Feminismus, gender, emancipace a ženská otázka. In: Zdeněk Beneš (ed.), Historie a škola, IV. Dějepis a mezipředmětové vztahy. Terminologie oborových didaktik. Semináře ke koncepci výuky dějepisu na základní a střední škole zorganizované MŠMT ČR v Telči ve dnech 31. 10. – 2. 11. 2005 a 13. 11. – 14. 11. 2006. Vydavatel: MŠMT, Praha 2008, s. 63 – 70. ISBN 978-80-211-0575-1.

Výstava československého lidového umění v Paříži 1920. In: Dagmar Blümlová a kol. (ed.): Čas optimismu a ctižádostivých nadějí. Prezentace a reprezentace české vědy a kultury v prvním desetiletí samostatného státu (1918 – 1928). Jihočeské muzeum České Budějovice 2009, s. 183 - 193. ISBN 978-80-904446-0-7, ISSN 0323-004X

Rok 1848 očima „české communistky a rebelantky“ Katinky Krákorové. Východočeské listy historické, 25/2008. Univerzita Hradec Králové, Historický ústav Filozofické fakulty, Hradec Králové 2008, s. 136 – 151. ISBN 978-80-7405-034-3, ISSN 1211-8184

Portrét hraběnky Elišky Šlikové. In: Šlechtické rody a jejich sídla. Sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 24. - 25. dubna 2009 v Turnově. Z Českého ráje Podkrkonoší - Supplementum 13. Semily - Turnov 2009, s. 33 - 42. ISBN 978-80-86254-19-7, ISSN 1211-975X

Vídeňský palác Schwarzenbergů v období mezi časy. Život v jeho zdech. In: Olga Fejtová, Václav Ledvinka, Jiří Pešek (ed.): Život pražských paláců. Šlechtické paláce jako součást městského organismu od středověku na práh moderní doby. Stati a rozšířené příspěvky z 26. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Ústavem pro dějiny umění Filosofické fakulty a Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd University Karlovy ve dnech 9. až 11. října 2007 v Clam-Gallasově paláci v Praze. Scriptorium, Praha 2009, s. 681 – 691. ISBN 978-80-86852-30-0 (archiv hl. m. Prahy, ISBN 978-80-87271-15-5 (Scriptorium), ISSN 0231-7443.

Dějiny žen mezi women´s a gender history. Historia Olomucensia 37 – 2010. Sborník historických prací XXV. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2010, s. 43 – 57. ISSN 1803-9561.

Châteaux des voyageuses (1782 – 1914). In: Anne-Marie Cocula, Michel Combet (ed.): Château, voyage et voyageurs. Actes des Rencontres d´Archélogie et d´Histoire en Périgord les 25, 26 et 27 septembre 2009. Ausonius, Bordeaux 2010, s. 179 – 190.

De Bohème et jusqu´en Bohème. Le voyageur du début de l´époque moderne. In: Maciej Forycki, Agnieszka Jakuboszcz, Jan Jurkiewicz, Igor Kraszewski Mikolaj Pukiańec: Polska-Francia-Europa. Studia z dziejów Polski i stosunkóv miedzynarodowych. Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2011, s. 427 -439. ISBN 987-83-89407-95-5

Prostituce a veřejná moc v českých zemích od poloviny 19. století do 20. let 20. století.  In: Lucie Peisertová, Václav Petrbok a Jan Randák (eds.): Zločin a trest v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků ze 30. ročníku symposia k problematice 19. století. Plzeň, 25. – 27. února 2010. Academia, Praha 2011, s. 161 – 170. ISBN 978-80-200-1900-4.

Na obou březích Seiny. Francouzské salony 19. století. Dějiny a současnost r. XXXIII (2011), č. 6, s. 30 – 33. ISSN 0418-5129.

Seznam darů k národní loterii pro Zdeňku Havlíčkovou. Svědectví o české společnosti počátku 60. let 19. století. Táborský archiv. Sborník Státního okresního archivu v Táboře. R. 15 (2011), s. 123 – 138. ISBN 978-80-904938-2-7 (ČR - Státní oblastní archiv v Třeboni), ISBN  978-80- 7415017-03 (Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s. r. o.), ISSN 0862-2892 (ČR - Státní oblastní archiv v Třeboni, Státní okresní archiv Tábor).

Tělo, tělesnost a barvy v Erbenově Kytici. Z Českého ráje a Podkrkonoší. Supplementum 14.  Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách. Referáty z vědecké konference konané ve dnech 15. – 16. dubna 2011 na Malé Skále. 2. díl. Vydaly Státní okresní archiv Semily, Pekařova společnost Českého ráje v Turnově. Semily, Turnov 2011, s. 67 – 76. ISBN 978-80-86254-8, ISBN 978-80-86254-22-7 (soubor), ISSN 1211-975X.

Zdeňka Havlíčková: Dcera národa fabulata. Theatrum Historiae 6 (2011), č. 8, s. 187 – 206. ISSN 1802-2502

Paolo Mantegazza a sexuální medicína v Čechách. In: Zdeněk Hojda,. Marta Ottlová, Roman Prahl (eds.): Naše Itálie.  Stará i mladá Itálie v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 31. ročníku sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 24. – 26. února 2011. Academia, Praha 2012, s. 404 – 416. ISBN 978-80-200-20322-1

Anna Vondráčková, sage-femme de Choltice, et son carnet (1879 – 1898). Prager wirtschafts-und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers, Volume 14, 2011. S. 120 – 131. ISSN: 1803-7518

Tanec ve zdravotních příručkách a společenských katechismech v 2. polovině 19. století. In: Martina Halířková (ed.): Ve víru tance. Sborník z mezioborové konference konané ve dnech 15.- 16. listopadu 2011 ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Východočeské muzeum Pardubice, Pardubice 2012, s. 39 – 48. ISBN 978-80-87151-21-1

Jak se píší dějiny dětství. Příklad francouzské a české historiografie. In: Olga Fejtová, Václav Ledvinka, Jiří Pešek (ed.):  Děti ve velkoměstech od středověku až na práh industriální doby. Stati a rozšířené příspěvky z 29. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd University Karlovy ve dnech 12. a 213. října 2010 v Clam-Gallasově paláci v Praze. Scriptorium, Praha 2012, s. 21 – 34. ISBN 978-80-86852-2 (AHMP), ISBN 978-80-87271-75-9 (Scriptorium), ISSN 0231-7443.

Anna Bayerová, Anna Fischer-Dücklemann: lékařky, zdraví a sexualita na přelomu 19. a 20. století. Theatrum Historiae 11 (2012), s. 153 – 166. ISSN 1802-2502

Kněz na cestách. Cesta Josefa Chmelíčka do Francie a Španělska v roce 1861. Theatrum Historiae 12, 2013, s. 143 - 155. ISSN 1802-2502.

Marie Čacká v kontextu „ženských“ mystifikací. Marie Čacká – Františka Božislava Svobodová - Františka Pichlová. In: Martin Hrdina a Kateřina Piorecká (eds.): Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 33. ročníku symposia k problematice 19. století. Plzeň, 21.- 23. února 2013. Praha, Academia 2014, s. 271 – 280. ISBN 978-80-200-2344-5.

Kuchařské knihy a národní identita v 19. století. Model z roku 1826: Domácí kuchařka aneb pojednání o masitých a postních pokrmech pro dcerky české a moravské od Magdaleny Dobromily Rettigové. Studia Studia Historica Nitrensia 2014, r. 19, č. 2, s. 195 – 205. ISSN 1338-7219. Příspěvek vznikl s finanční podporou projektu GAČR 14-08857S Kuchařské knihy v kontextu české literární kultury a každodennosti 19. století.

Potěšení po kongresu… Zrod (české) gastronomie a M. D. Rettigová.  Dějiny a současnost, 10(prosinec) /2015, s. 18 – 22. ISSN 0418-5129. Příspěvek vznikl s finanční podporou projektu GAČR 14-08857S Kuchařské knihy v kontextu české literární kultury a každodennosti 19. století.

První světová válka a městské děti. Theatrum Historiae, 16, 2015, Pardubice 2015, s. 213-229. ISSN 1802-2502

Knižní cestovní průvodci jako pramen ke každodennosti cestování. Příklad Itálie dlouhého 19. století. Český časopis historický 114 (2016), č. 2, s. 330 – 371.

Bicykl a ženská emancipace. Od prvních cyklistek do začátku 20. století. Na kolech do světa. Po silnicích nejen Českého ráje a Pojizeří. Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum 17. Semily, Turnov, Jičín 2016, s. 189-203. ISBN 978-80-86254-33-3, ISSN 1211 – 975X.

Le guide di viaggio a stampa quali fonti per la quotidianitŕ del viaggiare. L’esempio dell’Italia nel lungo XIX secolo. BOLLETTINO dell’Istituto Storico Ceco di Roma, Numero 10, Casa editrice Historický ústav, Praga – Roma 2016, s. 51-100.

L´éducation dans les châteaux du « long » XIXe siècle : le témoignage des écrits du for privé. In : Anne-Marie Cocula et Michel Combet, Jeunesse et le châteaux. Scripta Mediaevalia 32. Ausonius –Edition, Bordeaux 2017, s.105 – 115. ISSN: 1962 – 1744, ISBN 978-2-35613-199-7

Bádání o minulosti žen v českém a evropském kontextu, Česko-slovenská historická ročenka 2014-2015, Veda, vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2016, s. 297 – 308. ISBN 978-80-224-1552-1.

Women and Medical Studies in the 19th Century. An American Example in the Czech Lands. Comenius : Journal of Euro-American civilization /, New York : Comenius Academic Club, 2017, ilustrace, 2333-4142, Roč. 4, č. 1 (2017), s. 39-44.

Quand le pain fait grincer des dents… Cuisine et aliments dans le pays tchèques 1914 – 1918,  Prague Economic and Social History Papers. Prager wirtschafts-und sozialhistorische Mitteilungen 26, 2/2017, s. 7 – 18. ISSN (Print) 1803 – 7518, ISSN (Online) 2336-6710.

Rakouská ambasáda v Paříži v letech 1809 - 1812 v korespondenci Karla Schwarzenberga a Klemensa Metternicha. In Forum Historiae, 2018, roč. 12, č. 2, s. 30 - 42. ISSN 1337-6861.

Od porodní báby k porodní asistentce. Historia Scholastica 2, 2018, č. 4, s. 75 – 86. ISSN 1804-4013.

L´emmurement: peine capitale et légende. Trois exemples dans les Pays tcheques a l´Epoque moderne. In: Anne Marie Coculla et Michel Combet, Chateaux et justice. Actes des Rencontres d´Archéologuie et d´ Histoire en Périgord les 28, 29 , 30 septembre 2018. Ausonius Éditions, Scripta Mediaevalia 37, Bordeaux 2019, s. 83 – 96. ISSN 1962-1744, EAN: 9782356133335

Conseils sur la direction des salles d’asile, l’œuvre de Marie Pape-Carpantier. Sa traduction et son impact à Prague. Revue française d´histoire du livre. No 14 (2020), p. 181-195. ISSN 978-2-904-53215-3

 „Když už tou spisovatelkou jsem…“ Božena Němcová lapená českou společností. Dějiny a současnost, r. 62 (2020), č. 2, s. 10-14.

Vzdělanostní struktury, společenský a kulturní život v pevnostním městě: příklad Hradce Králové na přelomu 18. a 19. století. Cornova. Revue České společnosti pro výzkum 18. století 10 – 1/2020, s. 27-42.

Porodní bába v síti sociálních vztahů. Příklad Anastázie Novotné (1888–1959), poslední porodní babičky z Benešova u Semil. Z Českého ráje a Podkrkonoší. Vlastivědná ročenka. R. 33, s. 115-144.

„Volné chvíle použijeme ku přerovnání spižírny“. Ženský svět mezi prací a zábavou. In: Od práce k zábavě. Volný čas v české kultuře v 19. století. Sborník příspěvků ze 40. ročníku mezioborového symposia k problematice 19. století. Plzeň 20.-22. února 2020. Uspořádali Eva Bendová a Zdeněk Hojda. Academia, Praha 2021, s. 16 – 27.;ISNB 878-80-200-3217-1

The role, image and responsibilities of the midwife in Bohemia (19th and 20th Century). Theatrum Historiae 25, s. 53-64.

Porodní bába v síti sociálních vztahů. Příklad Anastázie Novotné (1888-1959), poslední porodní babičky z Benešova u Semil. Z Českého ráje a Podkrkonoší. Vlastivědná ročenka. Státní okresní archiv Semily. Státní okresní archiv Jičín. Semily-Jičín 2020. ISBN 978-80-862254-39-5, ISBN 978-80-88338_01-7, ISBN 978-80-87486-16-o, s. 115 -144.

true

Histoire, Économie, Société. La revue d'histoire économique et sociale du XVIe au XXe siècle. Maison d´édition Armand Colin, ISSN : 0752-570

Dějiny a současnost, Nakladatelství Lidové noviny, Dykova 15, 101 00 Praha 10

Historia Scholastica, Pedagogické muzeum a knihovna Jana Ámose Komenského, Praha

Prager wirtschafts-und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers. Institut für Wirtschafts-und Sozialgeschichte, Philosophische Fakultät Prag.

Theatrum Historiae, Katedra historických věd FF UPa, Studentská 84, 532 10 Pardubice

Nakladatelství Triton, Vykáňská 5, 110 00 Praha 10

Východočeské listy historické, Filosofická fakulta University Hradec Králové

true

Karlova univerzita Praha

Filozofická fakulta UK Praha

Univerzita Pardubice

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Pedagogické muzeum Jana Ámose Komenského, Praha (předsedkyně)

Fakulta filosofická University Pardubice

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice

Grantová agentura ČR, členka panelu č. 410

Členka pracovní skupiny Historie Akreditační komise vlády ČR

true

2007: Chevalier des Palmes Académiques (République française)

2014: Award of Ministry of Education for Research-Development (CZ)

2015: Award of President of Senate for Research-Development (CZ)

2015: Magnesia Litera (an annual book award for the non-fiction)

true

Jaroslav Pánek, Petr Vorel (ed.): Lexikon historiků, Praha 1999, s. 172.

International Directory of Eighteenth-century Studies/Repertoire international des dix-huitiémistes, Voltaire Foundation, Oxford 2003, s. 216.Who is...? (v České republice). Životopisná encyklopedie předních žen a mužů České republiky, Hübners Who is Who, 3. vyd., 2004, s. 713.

Kdo je kdo. Osobnosti české současnosti. 5 000 životopisů. 5. vydání, 2005. Agentura Kdo je kdo. Praha 2005, s. 371 (asi i další vydání, už to nesleduji).

true
Rozšířit fotografii: 
true